SLOITA

Zamejski, obmejni, čezmejni


Slovenci v Furlaniji Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje

Ocena vpliva, ki ga je imel vstop Slovenije v šengensko območje leta 2007 na slovensko skupnost v Italiji in hkrati na celotno italijansko-slovensko obmejno območje; primerjava z drugimi »obmejnimi« in »manjšinskimi« stvarnostmi v današnji Evropi, ki jih zadeva izvajanje Šengenskega sporazuma; izzivi, s katerimi se bo treba še spopadati in/ali ki jih bo treba ovrednotiti na različnih področjih, npr. političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, medijskem in mladinskem področju; slovenska narodna skupnost v FJK v okviru čezmejnega sodelovanja in glede na skupni slovenski kulturni prostor.
 

workshop shengen giugno 2018


Navedene teme so le nekatere izmed ključnih vidikov, ki jih namerava obravnavati in poglobiti SLORI ob deseti obletnici vstopa Slovenije v šengensko območje decembra 2007 v okviru projekta Zamejski, obmejni, čezmejni. Slovenci v Furlaniji Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje – Dietro, a ridosso, oltre il confine. Gli Sloveni in Friuli Venezia Giulia a dieci anni dall’adesione della Slovenia all’area Schengen. Projekt predvideva široko in kvalificirano partnerstvo 17-ih raznolikih in medsebojno dopolnjujočih si ustanov, ki se bodo lotile obravnavanih tem ob uporabi inovativnih pristopov in z namenom zagotavljanja pomembnih učinkov za obmejni prostor. S projektom bomo obenem spodbujali sodelovanje s stvarnostmi iz sosednje Slovenije, saj menimo, da je to edini pristop, ki zagotavlja učinkovito in izčrpno obravnavo s Schengenom povezanih tem na referenčnem družbenem in geografskem področju.
 

workshop schengen 3


Projekt sestavlja več dejavnosti, ki se nanašajo na različna tematska področja in geografska območja. Predvideni sta dve predhodni srečanji (v Kanalski dolini in Miljah), ki bosta uvedli glavni dogodek, tj. dvodnevni študijski posvet (v Gorici). Prvi dan posveta bo posvečen mednarodni razsežnosti Šengenskega sporazuma v okviru manjšinskih politik, drugi dan pa bodo o učinkih in priložnostih vstopa Slovenije v šengensko območje spregovorili predstavniki društev in organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji. V prejšnjih dneh je skupina mladih izvedla več krajših video intervjujev, ki bodo uporabljeni v sklopu krajšega dokumentarnega filma, ki ga bomo predvajali v sklopu končnega posveta projekta, oktobra v Gorici. Video intervjuji in referati študijskega posveta bodo ob izteku projekta objavljeni v zborniku. Zbiranje videointervjujev poteka preko sodelovanja med SLORIjem, Kinoateljejem in Dijaškim domom Simon Gregorčič iz Gorice.
 

workshop schengen 4


Glavni namen projekta je omogočiti omenjeni skupnosti in njenim organizacijam ter društvom, da ob obletnici vstopa v šengensko območje razmislijo, v kolikšni meri je ta dogodek vplival na življenje posameznikov in zainteresiranih ustanov, tako da bodo lahko oblikovali konkretne projektne predloge in zamisli, s katerimi se bodo lahko izkoristile vse priložnosti, ki jih današnji brezmejni prostor ponuja.