SLOITA

Obisk državnega arhiva, Gorica, 17. 2. 2020