SLOITA

ZAUPATI ČEZ MEJO: DARKO BRATINA MED SOCIOLOGIJO IN FILMOM

Darko Bratina je bil leta 1977 ustanovitelj Kinoateljeja, vendar sta imeli njegovo delovanje in njegova osebnost veliko širšo vlogo in pomen.

S projektom o Darku Bratini si Kinoatelje postavlja predvsem dva cilja:

- omogočiti, da se v javnosti strokovna, kulturna in politična zapuščina ovrednoti v sodobnih oblikah in pristopih ter postane preko spleta dostopna vsem in v več jezikih;

- ponovno zagnati proces, po katerem naj postane avdiovizualna kultura in proizvodnja ponovno stičišče interesov mlajše generacije Slovencev v Italiji, kot je to v drugačnih okvirih zgodilo ob ustanovitvi Kinoateljeja.

Vsekakor je namen, da se osebnost Darka Bratine in usedline njegovega strokovnega in kulturnega prizadevanja ne omejijo na skupnost Slovencev v Italiji, ampak razširijo tudi na vseslovenski in italijansko govoreči prostor.

 

V sklopu projekta je zaživela ažurirana spletna stan, na kateri si lahko preberete več o izjemni intelektualni dediščini Darka Bratine. Vabljeni k branju.

 

Partner projekta

Narodna in študijska knjižnica, SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut, Študijski center Nediža, Slovenski Klub, SKD Tabor (Opčine), SKD Skala (Gabrje), KD Briški grič (Števerjan)

Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma (Gorica), Društvo Darko Bratina (Gorica), Associazione Topolò – Topoluove (Topolove), Društvo Robida (Grmek), Državni izobraževalni zavod Cankar Zois Vega (Gorica), Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petricig (Špeter), ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Cooperativa Bonawentura (Trst), Università degli Studi di Udine, Dipartimento lingue e letteratura, comunicazione, formazione e società.

 


CIKLUS SEMINARJEV "USTVARJATI KULTURO Z DRUŽBO..."

 

V okviru projekta bomo priredili ciklus seminarjev z naslovom "Ustvarjati kulturo z družbo" v sodelovanju z univerzami s sedežem v Furlaniji Julijski Krajini (Trst, Videm, Gorica, Nova Gorica), raziskovalnimi in javnimi ustanovami, kulturnimi društvi in organizacijami civilne družbe, ki bodo izhajali iz pedagoških, raziskovalnih, kulturnih, političnih in institucionalnih izkušenj in dejavnosti Darka Bratine. Predlagali bomo soočanja med pričevanji njegovih strokovnih kolegov, sodelavcev, prijateljev, sodobnikov in pogledi sedanjih sogovornikov, strokovnjakov in predstavnikov panog in področij, na katerih je bil dejaven: film in kultura, sociologija in izobraževanje, podjetništvo in politika, teritorij in čezmejni, mednarodni kontekst.

 

kultura in politica

 

KULTURA IN POLITIKA

SID Gorica, 25.05.2018 

> dogodek

Gre za “odprto predavanje”, namenjeno štu-dentom in tudi ostalim interesentom. Sodelovali bodo Bratinovi kolegi, sopotniki v njegovi poli-tično - institucionalni, mednarodni in akademski izkušnji, ki je povezana tudi z odprtjem univerze v Gorici.


POROČILO TUKAJ

FOTOGRAFIJE
 

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA 

Bratina D., Devetak D., 1987: Identità nazionale e cinema nel "cuore dell'Europa", in "Rivista del cinematografo e della comunicazione sociale", Numero speciale in occasione della Prima rassegna del cinema sloveno organizzata dall'Ente dello Spettacolo/Centro Cattolico Cinematografico, 57, n. 6, Roma

Bratina D., 1989: Gli Sloveni a Trieste: un soggetto storico "da nascondere"?, in Pirjevec J. (cur.), La voix slovene. Slovenski glas. La voce slovena - TS, Trieste, Biblioteca nazionale e degli studi;  anche in Pirjevec M. (cur.), L'altra anima di Trieste: Saggi, racconti, testimonianze e poesie, Trieste, Mladika, 2010 

Bratina D., 1991: 1941-1947: soggetti nazionali e soggetti sociali fra progetti politici e vincoli storici, in Trieste 1941-1947, Premessa di Claudio Tonel, Trieste, Dedolibri

Bratina D., 1994: La domenica delle scope/Metle pometle mejo, in Isonzo-Soča,Giornale di frontiera,6,13 

 


DARKO BRATINA (1942-1997) - SOCIOLOG ANALIZE IN AKCIJE

Sociološko srečanje 2018 Piran, 19.10.2018

Davorin Devetak > poseg 

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

Bratina D., 1976: Kultura in vzgoja v slovenski šoli v Italiji, v Posvet o slovenskem šolstvu v Italiji,
referati, prispevki in razprava
, Trst, Založništvo tržaškega tiska

Bratina D., 1986: Biti skupaj Slovenci in Italijani, "Il Territorio", Presenza e cultura slovena nella
società regionale, 9, n. 16-17

Bratina D., Ethnos: Et nos, Susič E., Bufon M., Rupel A. (ur.), 1998: Darko Bratina, Znanje Kultura Istovetnost, Zbornik, SLORI

 

KULTURA IN TERITORIJ - Ideje in resursi za razvoj krajev na obrobju

Cantiere Friuli, Università di Udine 26.11.2018

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

TISKOVNO SPOROČILO

REPORT

VABILO

 

KULTURA IN SOCIOLOGIJA

Univerza v Trstu (Oddelek za politične in družbene vede), 28. 3. 2019 

Naslov: Evropska unija in neo-nacionalizmi. V spomin Darku Bratini, evropskemu intelektualcu

> dogodek

> vabilo

> uvod

> izbrana bibliografija

> članek Aljoše Fonde za Primorski dnevnik

Traduzione di Daniel Bell, Appunti sulla società industriale (1967) > PDF

La danza per la pioggia (1971) > PDF

Essere insieme italiani e sloveni (1986) > PDF

La domenica delle scope (1994) > PDF

Pensare localmente, agire globalmente (1997) > PDF

Ethnos: Et nos > PDF

Znanje kultura istovetnost (1998) > PDF

 

Goriški sedež Oddelka za mednarodne in diplomatske vede Univerze v Trstu, 4. 4. 2019

Naslov: Teritorij sociologije: klepet z Darkom

> dogodek

> izbrana bibliografija

> Arnaldo Bagnasco - Il territorio della sociologia: una chiacchierata con Darko

 

KULTURA IN MEJE

Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 24. 5. 2019

> dogodek

> medijsko sporočilo