SLOITA

Projekcija filma Izginjanje v Špietru in Trstu, 25. in 26. 11. 2023