SLOITA

Od dnevnika do bloga

Izobraževalni projekt Od dnevnika do bloga, ki ga na Kinoateljeju v sodelovanju s številnimi partnerji izvajamo v šolskem letu 2017/2018 je nadaljevanje projektov Otroci otrokom in Begunčev kovček, s katerimi želimo mladim približati zahtevne teme prve svetovne vojne na inovativen in ustvarjalen način.

S poznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti – nekako tako bi lahko strnili dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu izobraževalnega projekta Od dnevnika do bloga. Preko spoznavanja literarne forme dnevnika tako skozi branje literature kot tudi pisanje svojih dnevnikov, mladi krepijo lastne veščine pisanja in refleksije, izražanja v slovenskem jeziku. Projekt ponuja razmislek o pomenu in vlogi individualnega spomina pri razbiranju in razumevanju zgodovinskih mejnikov v naši družbi. Preboj pri Kobaridu leta 1917 in z njim 12. soška bitka veljajo za enega ključnih trenutkov, ki so pospešili zaključek prve svetovne vojne in hkrati predstavljajo pomembno prelomnico v spreminjanju družbenih vrednotah in političnih sistemov. Branje dnevnikov in ogled filmov ponujajo mladim priložnost za raziskovanje lastnih mejnikov v življenju, vseh tistih drobnih doživetij, ki zaznamujejo čas odraščanja in hkrati bogatijo njihovo znanje in ozaveščenje o velikih mejnikih in prelomnicah v zgodovini človeka.

 

 

Cilji:

- Izvajanje interaktivnega izobraževalnega projekta, katerega cilj je poudariti pomen univerzalnih vrednot miru, bratstva in dialoga.

- Povezati formalno in neformalno učenje z namenom večanja interaktivnost, ostrenja in širjenja mišljenja ter krepitve intelektualne radovednosti, ki bo omogočila avtonomen pogled mladih na dogodke preteklosti in sedanjosti.

- Spodbujanje, aktiviranje in opolnomočenje mladih za interakcijo z ljudmi, kulturami iz zelo različnih okolij in s tem razvijanje razumevanja skupne zgodovine in sedanjosti

- Osvojitev osnov iskanja zgoodovinskih virov, pisnih in multimedijskih materialov v muzejih, arhivih, knjižnicah, v osebnih arhivih ter kreativne uporabe  le teh.

- Uporaba novih pristopov in tehnologij za kreativno ustvarjanje in interaktivno razširjanje vsebin, katere cilj je gojenje kulture miru skozi uporabo jezika sodobnih umetniških praks.

- Spodbujanje učnih izkušenj, z uporabo metode opazovanja, raziskovanja na terenu, timskem delu in drugih oblikah sodelovalnega učenja.

- Zbuditi zanimanje za umetnost in kulturo kot vir informacij ter izpostaviti moč filma, kot medija, ki se s svojim specifičnim jezikom najbolj približa mladim, sooblikuje predstave o preteklem in sedanjem svetu in ljudeh ter nas sensibilizira za življenje drugih.

 

Delavnice:

1. Filmska delavnica na državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom “Pavel Petričič” (produkcija enega ali več kratkih filmov)

2018 od dnevnika do bloga (4)

 

2. Multimedijska delavnica na državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom “Pavel Petričič”(realizacija umetniške instalacije, ki bo postavljena v muzeju SMO v Špetru)

od dnevnika do bloga - robotika

od dnevnika do bloga - robotika

 

3. Delavnica pisanja bloga na državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom “Pavel Petričič” > blog oddnevnikadobloga

od dnevnika do bloga

 

4. Audivizualna delavnica na Licejskem polu v Gorici (izdelava kratkega turističnega in promocijskega filma, ki bo promoviral projekt ter destinancije soške fronte)

ODDB Predavanje NoviMediji13

 

5. Strokovno izobraževalna ekskurzije v Kobarid, kjer si bomo ogledali muzej Soške fronte in druge spomenike na prostem vzdolž destinacije Poti miru. 

ODDB Predavanje Pot Miru14

 

 

Izbor literature:

Beležke iz Kobarida – dnevniški zapiski italijanskega pisatelja Carlo Emilio Gadda, ki je preživel soško fronto kot podporčnik italijanskih alpinskih enot;

Vojne podobe iz Julijskih Alp, ki zaobjema spomine Julius Kugy na leta, ki jih je preživel na soški fronti kot prostovoljec v avstro-ogrski vojski. Zavrnil je nošenje orožje in kot odličen poznavalec terena je vestno opravljal službo svetovalca za gorske zadeve.

Olga Klevdarjova – un racconto storico zaobjema spomine Olge Corretig in njene družine, ki jih je zapisal Paolo Petricig

Otroci, vojaki, vlaki: 1910-1925: pripoved tete Marie – spomini tete Marije, ki je kot otrok zapustila rojstno vas v Benečiji zaradi 12. soške bitke.

 

Izbor filmov

Ob ogledu animiranega filma Kobarid. Poraz na vzhodni meji, ki na interaktivni način pripoveduje zgodbo prve vojne v naših krajih predlagamo tudi kratko delavnico z avtorejm animiranih podob Cosimom Miorellijem. Ogled slovenskega mladinskega filma Košarkar naj bo spodbuja tudi zanimanje za branje istoimenske knjige pisatelja Primoža Suhadolčana. Filmski mojstrovini Un anno di scuola, režiserja Franca Giraldija in Sedmina Matjaža Klopčiča postavita v središče usodne trenutke prehoda mladega človeka v svet odraslih, ki se prepletajo z zgodovinskimi prelomnicami naše preteklosti (začetek prve svetovne vojne ali konec druge vojne).

Projekt Od dnevnika do bloga, v katerega so vključene številne slovenske šole, nastaja v organizaciji Kinoateljeja v sodelovanje s spodaj navedenimi partnerji, ob podpori Dežele Furlanije Julijske krajine in in Urada Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

logi

       uszs_logo

 

 

PARTNERJI

Študijski center Nediža (Špeter), Institut za Slovensko Kulturo (Špeter), Kulturno društvo Ivan Trinko (Čedad), Associazione Topolò-TopoloveAssociazione Palazzo del Cinema - Hiša filmaNarodna in študijska knjižnica, Zavod Kinoatelje, Akademija Umetnosti – Univerza v Novi Gorici.

 

ŠOLE

Nižja srednja šola "Ivan Trinko", Gorica

Nižja srednja šola iz Doberdoba

Nižja srednja šola iz Špetra

Klasični licej Primož Trubar, Gorica

Znanstveni licej Simon Gregorčič, Gorica

Tehniški zavod Jurij Vega, Gorica

Tehniški zavod Žiga Zois, Gorica

Znanstveni licej France Prešeren, Trst