SLOITA

Zamejski, obmejni, čezmejni


Slovenci v Furlaniji Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje

Ocena vpliva, ki ga je imel vstop Slovenije v šengensko območje leta 2007 na slovensko skupnost v Italiji in hkrati na celotno italijansko-slovensko obmejno območje; primerjava z drugimi »obmejnimi« in »manjšinskimi« stvarnostmi v današnji Evropi, ki jih zadeva izvajanje Šengenskega sporazuma; izzivi, s katerimi se bo treba še spopadati in/ali ki jih bo treba ovrednotiti na različnih področjih, npr. političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, medijskem in mladinskem področju; slovenska narodna skupnost v FJK v okviru čezmejnega sodelovanja in glede na skupni slovenski kulturni prostor.
 

workshop shengen giugno 2018


Navedene teme so le nekatere izmed ključnih vidikov, ki jih namerava obravnavati in poglobiti SLORI v sodelovanju s partnerskimi institucijami ob deseti obletnici vstopa Slovenije v šengensko območje decembra 2007 v okviru projekta Zamejski, obmejni, čezmejni. Slovenci v Furlaniji Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje – Dietro, a ridosso, oltre il confine. Gli Sloveni in Friuli Venezia Giulia a dieci anni dall’adesione della Slovenia all’area Schengen. 
 

workshop schengen 3

 

Kinoatelje je v sodelovanju s SLORijem in Dijaškim domom Simon Gregorčič iz Gorice razvil enotedensko filmsko delavnico, v kateri so mladi udeleženci pod strokovnim mentorstvom raziskovali, v kolikšni meri je vstop v šengensko območje vplival na življenje posameznikov. Nastal je krajši dokumentarni zapis, ki priča o tem, kako prebivalci tega prostora zaznavajo mejo danes.

 

workshop schengen 4

 

ZAMEJSKI, OBMEJNI, ČEZMEJNI 2018, 5'23''

 

ZAMEJSKI, OBMEJNI, ČEZMEJNI 2018, 13'07''