SLOITA

Vojna besed ali spoštljiva tišina?

Predstavitev projekta Vojna besed ali spoštljiva tišina?

 

Vzgojno-izobraževalni projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina? bo našim »dedičem« nudil orodja, da raziščejo burno »zapuščino« 20. stoletja, natančneje obdobje med obema vojnama. Z izkušnjami in refleksijami bodo lahko umestili različne individualne spomine in pripovedi v skupen prostor, ki bo tako postal kraj sobivanja in ne izključevanja, kraj dialoga in ne prerekanja. Rdeča nit projekta Vojna besed ali spoštljiva tišina?, zadnjega v seriji Kinoateljejevih izobraževalnih projektov (Otroci otrokom, Begunčev kovček, Od dnevnika do bloga), ostaja kako s spoznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti. Vsak ima v sebi kakšna vprašanja brez odgovora glede preteklosti ali tudi glede sedanjosti, ki se veže na preteklost. To, da človek nima odgovorov, manjša njegovo odpornost v soočenju z drugimi, v novih konfliktih, manjša njegovo stopnjo zavesti, ki bi dejanjem sploh morala biti podlaga. Torej nikakor spoštljivo molčati, ampak pogumno in brez strahu govoriti.

 

šolska tri četrtine sonca 7.2.2020_4.1

 

Projekt  Vojna besed ali spoštljiva tišina? se navdihuje po filmu Una volta nella vita (Les héritiers) v režiji Marie-Castille Mention-Schaar. Film prikazuje zgodbo multietničnega razreda pariške šole, kjer so dijaki živeli v nenehnem medsebojnem konfliktu: bitka za zadnjo besedo in stalno dokazovanje, da je lastna resnica edina možna. Film odpira tudi razmišljanje o mladih kot dedičih neke preteklosti. Kaj podedujejo mladi? Kaj puščajo odrasli našim »dedičem«? Kaj počnemo z našo zgodovino? Ali jo lahko prezremo? Ali smo sposobni razumeti »zapuščino« drugih?

 

Vojna besed ali spoštljiva tišina, prvo srečanje06

 

Cilj projekta je sestava zgodovinskega, eksistencialnega, kulturnega vademecuma za preživetje neke skupnosti v konfliktih. Razviti želimo mrežo didaktičnega sodelovanja med šolo, noviarskimi mediji ter muzejskimi in zgodovinskimi institucijami. Znotraj projekta se bodo dijaki spopadali z različnimi temami, kot so individuali spomin posameznika, kolektivni spomin neke družbe, ki je določene dogodke izkusila na lastni koži in socialni spomin, ki je skupen več družbam. Namen je namreč prav ta, da se dijake nauči kritičnega razmišljanja o aktualnosti dogodkov na podlagi resničnosti dejstev.

Projekt zaobjema poleg ogleda filmov v kinu tudi didaktični del, ki ga predstavljajo predavanja zgodovinarjev, raziskovalcev in novinarjev iz partnerskih institucij. V prvi polovici projekta bodo dijaki obiskali Državna arhiva v Gorici in Trstu, Narodono študijkso knjižnico v Trstu, Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, redakcijo Primorskega dnevnika, s katrim bodo skupaj razvijali objave, ter tekom celotnega projekta izvajali vaje znotraj delavnic. Na teh bodo dijaki nabirali nova praktična zanja na področju raziskovanja arhivov, raziskovalnega novinarstva in interpretacije ter preverjanja resničnosti zgodovinskih ter aktualnih tem, izdelave tekstov za objavo v medijih, in produkcije audiovizualnih zapisov.

Projekt vključuje sodelovanje dijakov licejskega pola v Gorici, njihovih profesoric in strokovnjakov iz omenjenih področji. Začel se je v decembru 2019 in se bo zaključil predvidoma do konca decembra 2020.

 

V medijih.

 

Partnerji:

Državni izobraževalni zavodi s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča – Klasični licej »P. Trubar«, Humanistični in znanstveni licej »S. Gregorčič«
Narodna in študijska knjižnica
Zavod Kinoatelje
Associazione Palazzo del Cinema – Združenje Hiša Filma
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Primorski dnevnik
Novi glas
Rai za FJK – Slovenski program

S podporo:

regione-autonoma