SLOITA

Vojna besed ali spoštljiva tišina?

Predstavitev projekta Vojna besed ali spoštljiva tišina?

 

Vzgojno-izobraževalni projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina? bo našim »dedičem« nudil orodja, da raziščejo burno »zapuščino« 20. stoletja, natančneje obdobje med obema vojnama. Z izkušnjami in refleksijami bodo lahko umestili različne individualne spomine in pripovedi v skupen prostor, ki bo tako postal kraj sobivanja in ne izključevanja, kraj dialoga in ne prerekanja. Rdeča nit projekta Vojna besed ali spoštljiva tišina?, zadnjega v seriji Kinoateljejevih izobraževalnih projektov (Otroci otrokom, Begunčev kovček, Od dnevnika do bloga), ostaja kako s spoznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti. Vsak ima v sebi kakšna vprašanja brez odgovora glede preteklosti ali tudi glede sedanjosti, ki se veže na preteklost. To, da človek nima odgovorov, manjša njegovo odpornost v soočenju z drugimi, v novih konfliktih, manjša njegovo stopnjo zavesti, ki bi dejanjem sploh morala biti podlaga. Torej nikakor spoštljivo molčati, ampak pogumno in brez strahu govoriti.

 

→ SPLETNA RAZSTAVA DEL DIJAKOV ←

 

Avtor: Leo Černic
Zvok: Samo Jurca
Tehnika: tradicionalna 2D animacija na papirju

 

DOGODKI PROJEKTA:

Ogled filma Les héritiers avtorice Marie-Castille Mention-Schaar

Prvo srečanje z dijaki, 6. 2. 2020

Projekcija filma 3/4 sonca režiserja Jožeta Babiča, 7. 2. 2020

Obisk državnega arhiva, 17. 2. 2020

Projekcija trailerja projekta, ki ga je ustvaril Leo Černic in filma Švicar Chris avtorice Anje Kofmel, 28. 9. 2020

Predavanje Ervina H. Milharčiča, 23. 10. 2020

Predavanje Jerneja Ščeka, 5. 11. 2020

Predavanje dr. Jožeta Pirjevca, november 2020

Pogovor z novinarjem Markom Marinčičem, 24. 11. 2020

Pogovor z urednikom časopisa Novi Glas Jurijem Paljkom, 26. 11. 2020

Spletna razstava del dijakov, april 2021

 

V drugem delu projekta so se izpeljale ustvarjalne delavnice, ki so potekale na daljavo, in v katerih so dijaki pod budnim očesom mentorjev pridobivali praktična znanja ter se učili o zgodovini tudi skozi umetnost. Izpeljali smo tako fotografsko in video delavnico, obe pod mentorstvom avdiovizualnega ustvarjalca Urbana Koširja; stripovsko delavnico, ki jo je vodil režiser Leo Černic; arhivsko skupino, ki je raziskovala pod mentorstvom zgodovinarja Boštjana Cigoja, in nenazadnje tudi novinarsko delavnico, ki je pod mentorstvom Marka Marinčiča in Mateje Sulič razvila ter uredila objavi za Primorski dnevnik in Novi glas. Vabljeni k prebiranju.

 

 

Dvojni izdaji poročila o Kinoateljejevem projektu je omogočil Primorski dnevnik 30. in 31. januarja 2021.

 

 

Objavo poročila o Kinoateljejejvem projektu je omogočil Novi glas 28. januarja 2021.

 

V jesenskih mesecih smo izpeljali nekaj zanimivih pogovoorov, kjer so dijaki imeli možnost prisluhniti navdihujočim besedam in pričevanjem raziskovalnega novinarja Ervina Hladnika Milharčiča, profesorja filozofije in zgodovine Jerneja Ščeka ter slovenskega zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca. Posneti pogovori so sedaj dosegljivi na Kinoateljejevem YouTube kanalu in služijo kot učno gradivo, ki bo bodočim generacijam olajšalo razbiranje in razumevanje zapletene in kompleksne zgodovine našega prostora. 

Pogovor s slovenskim zgodovinarjem dr. Jožetom Pirjevcem, ki ga je naša ekipa novembra 2020 obiskala na domu v Trstu.

 

Pogovor s filozofom in profesorjem zgodovine Jernejem Ščekom, ki smo ga izvedli 5. novembra 2020.

 

Predavanje z raziskovalnim novinarjem in publicistom Ervinom Hladnikom Milharčičem je 23. oktobra 2020 potekalo preko spleta v šolskem avditoriju na Slovenskem licejskem polu v Gorici.

 

V nedeljo, 13. 9., se je v sklopu festivala Mesto knjige na Trgu Evrope odvilo srečanje, na katerem so se ugledni domači zgodovinarji Branko Marušič, Nevenka Troha, Jernej Šček, Luka Lisjak Gabrijelčič in Kaja Širok pogovarjali o še danes aktualni vsebini poročila zgodovinsko-kulturne komisije Slovensko-italijanskih odnosih 1880—1956 izpred dvajsetih let, ki naj bi tlakovalo spravo med narodoma. Vsebino prav tega poročila pa preučujemo tudi v Kinoateljejevem vzgojno-izobraževalnem projektu Vojna besed ali spoštljiva tišina?

 

Projekt  Vojna besed ali spoštljiva tišina? se navdihuje po filmu Una volta nella vita (Les héritiers) v režiji Marie-Castille Mention-Schaar. Film prikazuje zgodbo multietničnega razreda pariške šole, kjer so dijaki živeli v nenehnem medsebojnem konfliktu: bitka za zadnjo besedo in stalno dokazovanje, da je lastna resnica edina možna. Film odpira tudi razmišljanje o mladih kot dedičih neke preteklosti. Kaj podedujejo mladi? Kaj puščajo odrasli našim »dedičem«? Kaj počnemo z našo zgodovino? Ali jo lahko prezremo? Ali smo sposobni razumeti »zapuščino« drugih?

 

Vojna besed ali spoštljiva tišina, prvo srečanje06


Cilj projekta je sestava zgodovinskega, eksistencialnega, kulturnega vademecuma za preživetje neke skupnosti v konfliktih. Razviti želimo mrežo didaktičnega sodelovanja med šolo, noviarskimi mediji ter muzejskimi in zgodovinskimi institucijami. Znotraj projekta se bodo dijaki spopadali z različnimi temami, kot so individuali spomin posameznika, kolektivni spomin neke družbe, ki je določene dogodke izkusila na lastni koži in socialni spomin, ki je skupen več družbam. Namen je namreč prav ta, da se dijake nauči kritičnega razmišljanja o aktualnosti dogodkov na podlagi resničnosti dejstev.

Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Na delavnicah so dijaki nabirali nova praktična zanja na področju raziskovanja arhivov, raziskovalnega novinarstva in interpretacije ter preverjanja resničnosti zgodovinskih ter aktualnih tem, izdelave tekstov za objavo v medijih, in produkcije audiovizualnih zapisov.

Projekt vključuje sodelovanje dijakov Licejskega pola v Gorici, njihovih profesoric in strokovnjakov iz omenjenih področji. Začel se je v decembru 2019 in se bo zaključil predvidoma do konca februarja 2021.

V medijih.

Partnerji:

Državni izobraževalni zavodi s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča – Klasični licej »P. Trubar«, Humanistični in znanstveni licej »S. Gregorčič«
Narodna in študijska knjižnica
Zavod Kinoatelje
Associazione Palazzo del Cinema – Združenje Hiša Filma
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Primorski dnevnik
Novi glas
Rai za FJK – Slovenski program

S podporo:
Dežele Furlanije-Julijske krajine