SLOITA

Imaginarij filma ob zvoku

DSC 0042

 

Aktualni Kinoateljejev izobraževalni projekt Imaginarij filma ob zvoku mladim, tudi najmlajšim, razkriva moč zvoka in glasbe v gibljivih podobah. Projekt se bo izvajal v letu 2020 in 2021 ter je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpira MIUR – italijansko ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje.

 

V četrtek, 1. oktobra 2020, načrtujemo izvedbo prve aktivnosti v sklopu tega projekta. Ob prisotnosti Alejandra Bachmanna bomo izvedli strokovni seminar za učno osebje in mentorje v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije, Šolo filma in dunajskim muzejem Film Museum.

 

Učenje poslušanja: Umetna povezava, ki jo med ušesom in očesom vzpostavi film
Četrtek, 1. oktober 2020, od 15.30 do 18.30
Seminar za učno osebje

Ena prvih stvari, ki se jih omenja, ko govorimo o manipulativni moči gibljivih podob, je to, kako lahko filmska glasba v filmu spremeni pomen tega, kar vidimo. Na nek način je to eden glavnih primerov, ki utemeljuje, zakaj moramo otroke poučiti o nevarnosti, ki jo lahko predstavlja film kot medij. V našem seminarju želim narediti nasprotno: želim opustit idejo, da je medij filma nekaj nevarnega. Želim nakazati, da se njegova lepota skriva v tem, kako lahko drugače zaznavamo podobe ob vzpostavljanju dialoga med tistim, kar vidimo in tistim, kar slišimo. Medtem ko je v vsakdanjem življenju tisto, kar slišimo in kar vidimo povezano (pes odpre usta in zvok laježa), medij filma lahko pretrga naravno povezavo med ušesom in očesom ter tako ustvari povsem nove pomene in nove načine dojemanja sveta, v katerem živimo. Seminar želi predstaviti nekaj tovrstnih primerov iz zgodovine filma ter različne metode, s katerimi lahko razširimo našo občutljivost za zaznavanje umetne vezi med našim sluhom in vidom.

 

Film in zvok, film in glasba
Ponedeljek, 5. oktober 2020
Predavanje za dijake (15 do 18 let)

Medtem ko oči lahko zapremo, tega ne moremo storiti z ušesi. Torej je smiselno, da o filmu ne razmišljamo zgolj kot vizualni umetnosti, temveč razumemo tudi njegovo akustično dimenzijo. Tekom tega dvournega predavanja si bomo ogledali različne odlomke, ki so pomembi v zgodovini filma, da bi izkusili, kaj doprinaša zvok, kako spreminja naše srečanje s filmi, pa tudi da bomo razumeli, kako se je v zgodovini tega medija spreminjala njegova vloga. Poleg tega, da bomo poskušali izkusiti dialog med podobami in zvoki, se bomo poglobili tudi v razumevanje filma kot oblike vizualne glasbe, ki vpliva na naše oči na podoben način, kot vpliva glasba na naša ušesa: preko ritmov, intenzivnosti, ki se razteza od srhljive tišine do oglušujočega hrupa, melodij in umetnosti razbiranja naše izkušnje skozi čas.

 

Projekt Imaginarij filma ob zvoku ozavešča o vlogi zvoka kot pomembnem elementu v filmskem pripovedovanju. Zvok, je kot temeljni element preobrazbe in ustvarjanja na filmskem področju privedel do velikih sprememb in preoblikovanj v vseh izraznih možnosti, ki jih ima filmsko upodabljanje. Če je bil poudarek najprej na fotografiji, gibanju snemalne kamere in montaži filma, je bilo kasneje potrebno posvetiti več pozornosti pozornost tudi dialogom, glasbi in ostalim zvokom. Zvok je v vseh svojih različicah glavna tema delavnic, projekcij in tečajev.
 

Da bi bolje razumeli potencial, ki ga ima zvočna komponenta, bodo otroci in odrasli vključeni v vrsto vaj, s katerimi bodo zaznavali zvok:

- Poslušanje zvoka, ki nas obkroža v različnih okoliščinah. Nato sledi analiza zaznanih zvokov in ugotavljanje razlik zvočnosti le teh. Vaja se ponovi večkrat, da si bodo udeleženci izostrili čute in bodo lahko prepoznali stratifikacijo zvokov v znanih okoljih.
 

- Udeleženci bodo nekaj časa izpostavljeni isti zvočni sliki, čemur bo sledilo zapisovanje zaznanih zvokov in izmenjava doživete izkušnje. Vaja omogoča razumevanje lastne subjektivnosti in individualnosti dojemanja akustičnega sveta. Saj je dojemanje vsakega posameznika oblikovano s pomočjo zvokov, ki jih sliši, zavestno in nezavedno.
 

- Spreminjanje podob z zvoki. Udeleženci bodo posneli zvoke okolja v različnih situacijah in jih nato uporabili na določeni posneti sekvenci vzeti iz del Aljoše Žerjala.

 

To je eden od načinov eksperimentiranja z uporabo zvoka v kinematografski dramaturgiji, ki omogoča ustvarjanje novih pripovednih poti.

 

- Ustvarjanje umetnih zvočnih učinkov. Glavni namen zvočnih efektov ni zgolj opisovanje slike ali izpostavljanje vizualne pripovedi, temveč je tudi poudariti določeno čustvo in pripovedovati zgodbo na globlji ravni. Tekom vaj bodo udeleženci ustvarili posebne učinke z uporabo razpoložljivih sredstev (programska oprema, električni gospodinjski aparati ali preprosto človeško telo in glas). Udeležencem se bo pokazalo abstraktne slike, na katere bodo po lastni želji in presoji povezali različne zvoke.

 

Enoletni projekt Imaginarij filma ob zvoku bo zajemal izvedbo kreativnih delavnic za otroke, šolarje in dijake iz slovenskih šol v Italiji in čezmejnega goriškega prostora, v katerih bodo udeleženci raziskovali moč zvoka in glasbe pri zaznavanju in dojemanju gibljivih podob.

 

V projekt je vključenih 6 partnerskih institucij iz Italije, Slovenije in Avstrije, aktivno bo sodelovalo 12 šol, 50 profesorjev in učiteljev, ter 1300 šolarjev in dijakov, predvajalo pa se bo 23 avdiovizualnih del in izvedlo kar 700 ur v sklopu različnih delavnic za otroke in učno osebje.

 

logoMIUR