SLOITA

Premiera kratkega dokumentarnega filma projekta BURNT IN MEMORIES

datum: 18.02.2017

kategorija: dogodki

Premiera dokumentarnega filma Kinoateljeja, enega izmed partnerjev evropskega projekta BURTN IN MEMORIES, v soboto, 18. februarja 2017 ob 17. uri v Šmarjah pri Kopru. Vabljeni!


Burnt in memories Vzgano v spominih LOGOProjekt med seboj povezuje sedem partnerjev multietničnega obmejnega območja med Italijo, Slovenijo in Hrvaško - Julijsko krajino (kasneje imenovano Adriatisches Küstenland oz. Jadransko primorje). Da bi obudili spomin na krute dogodke med 2. svetovno vojno, ko so nacistične in fašistične okupacijske sile požgale številne vasi tega obmejnega območja, so s pomočjo skupnega projekta zbrali osebne spomine o požigih in odzivu nanje, kot tudi fotografije požganih vasi. Na osnovi arhivskih virov in literature so izdelali tudi zemljevid požganih vasi v Julijski krajini. V širšem obsegu so partnerji projekta želeli povečati ozaveščenost med mlajšimi generacijami, glede spomina na vojna uničenja, kot pomembnega dela njihove lokalne identitete. Prav tako tudi v duhu medgeneracijskega spoštovanja in radovednosti preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti. Vse to s ciljem prispevati k jačanju evropskega državljanstva, kakor tudi spodbujanju evropske integracije te regije.
 

Svoje cilje so dosegali preko petih projektnih aktivnosti: usposabljanja iz ustne zgodovine, potujoče fotografske razstave, okrogle mize oz. spletnega seminarja (prenos v živo), postavitve spominskih plošč v izbranih »požganih vaseh« in dokumentarnega filma, ki bo predstavljen po »požganih vaseh«, na televiziji, filmskih festivalih idr. (vodja aktivnosti: Kinoatelje).
 

BURNT IN MEMORIES 004 mačkolje mario magajna BURNT IN MEMORIES Šmartno Vir Goriški muzej

FOTOGRAFIJA 1: Mačkolje 16. 3. 1949, arhiv: Primorski dnevnik. Foto Mario Magajna, Narodna in študijska knjižnica Trst
FOTOGRAFIJA 2: Šmartno v Goriških Brdih. Vir Goriški muzej

 

Društvo Kinoatelje je kot vodja zadnje projektne aktivnosti poskrbelo za avdiovizualno raziskavo z osnovo in izvedbo avdiovizualne dokumentarne pripovedi, ki je zaradi vedno manjšega števila predstavnikov generacije prič 2. svetovne vojne, je pravzaprav fokus skupnega projekta.
 

BURNT IN MEMORIES Prelože v Brkinih požig vasi hrani Pokrajinski muzej KoperFOTOGRAFIJA 3: Prelože v Brkinih, požig vasi (hrani: Pokrajinski muzej Koper)

Avtorici projekta, Anja Medved in Nadja Velušček sta poskrbeli, da se zgodbe požganih vasi nikakor ne izgubijo iz individualnega in kolektivnega spomina. Produkcija filma bo dragoceno prispevala k arhivu ustne zgodovine, nujno potrebnem za prihodnje študije in raziskave. Kratki dokumentarni film bo predstavljen občinstvu v lokalnih skupnostih (»požganih vaseh«), kjer se je zbiralo družinske fotografije, osebne dokumente in druge predmete, ki izkazujejo tragedijo tistega časa. S kratko diskusijo, ki bo sledila predstavitvam, se bo spodbujalo medgeneracijski in medkulturni dialog.
 

Vžgano v spominih je avdiovizualna raziskava o stopnjevanju nasilja na multietničnem obmejnem območju Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so ga sistematitično izvajali nemški okupatorji in je sledilo že tako krutemu obdobju fašizma. Samo v zahodnem delu Slovenije je bilo požganih vsaj 138 vasi, nekatere dvakrat. Požigom so sledili poboji in deportacije. Tisti ki so preživeli, so večinoma izgubili vse. Začeti so morali na pogoriščih nekdanjih življenj. Spomini tedanjih otrok in mladostnikov osvetljujejo drobce te kolektivne zgodbe ter hkrati ozaveščajo prostranstva njene pozabe. Nasilja je bilo preveč, da bi ga mogli raziskati v enem filmu. Nastala je dokumentarna pripoved, ki bolj kot o vojni spregovori o preživetju, ne le posameznikov, temveč predvsem človečnosti, ki vedno presega nacionalne, razredne in verske okvire. V času vzpenjanja populizmov in nacionalizmov, ko se v vsesplošnem poenostavljanju nevarno zdi, da smo kot družba postali pametnejši, je dobro prisluhniti preživelim." Anja Medved.


Sodelujoči partnerji:

Kinoatelje kot vodja aktivnosti skrbi za osnovo in izvedbo avdiovizualnega dokumentarnega projekta. Avtorici projekta, Anja Medved in Nadja Velušček, snemata spomine iz obmejnega območja že vrsto let v avtorsko zaščitenih filmskih produkcijah, za katere sta bili tudi večkrat nagrajeni.
 

Drugi sodelujoči so na terenu priskrbeli gradivo oz. vsebino za dokumentarni film (ZRS, Istarsko povijesno društvo, Udruga Žejane) ali poskrbeli za promocijo in diseminacijo (Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Associazione Quarantasettezeroquattro) ter nudili podporo pri organizaciji dogodkov (Municipality of Dolina/San Dorligo della Valle).

 

Datumi predstavitve filma, bodo potekale po »požganih vaseh« v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem:

 

Sodelujoče organizacije: Slovensko prosvetno društvo Mačkolje, Slovensko kulturno društvo Primorsko Mačkolje, Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, Območna organizacija Nova Gorica in Zavod Kinokašča.


Uradna spletna stran projekta Burnt in memories (Vžgano v spominih)

POROČILO: klik