SLOITA

GIBLJIVE PODOBE IN SLOVENSKA BESEDA

datum: 20.09.2018

kategorija: dogodki

V nizu predavanj in delavnic za učno osebje Gibljive podobe in slovenska beseda bomo spoznavali osnove filmskega in medijskega opismenjevanja. Hkrati bomo prisluhnili izkušnjam naših učiteljev in tako skupaj zasnovali učinkovit program ukrojen po meri izobraževalnega programa slovenskih šol v Italiji. Skupaj z gostujočimi predavatelji in primeri dobrih praks v Sloveniji, bo seminar ponudil priložnost za razumevanje in prepoznavanje učinkovitosti in interdisciplinarne širine, ki jo ponujajo avdiovizualni didaktični pripomočki.  

Kinoatelje se že vrsto let posveča razvoju izobraževalnih projektov na področju filmskega in medijskega opismenjevanja, s čimer spodbuja zanimanje za filmsko kulturo med mladimi. V preteklih letih smo v sodelovanju s slovenskimi šolami v Italiji uspešno izvedli projekte, kot so Otroci otrokom, Begunčev kovček, Od dnevnika do bloga. Redno organiziramo oglede filmov s pogovorom v kinu. V sodelovanju z Ustanovo Silvana Furlana smo konec avgusta zaključili že 7. mednarodni filmski tabor

 

Medijsko in filmsko opismenjevanje je bogata in dragocena izkušnja. Mladim olajša razumevanje sveta, ki jih obkroža in v njih gradi ozaveščenega gledalca, ki mu ni vseeno, kaj gleda, bere in posluša. Učenje preko izkušenj in doživetij je veliko bolj učinkovito, zato v naše programe vključujemo tudi strokovne ekskurzije in obiske festivalov ter muzejev v čezmejnem prostoru. Posebno pozornost posvečamo spoznavanju slovenskega filma in z njim slovenskega jezika ter literature kot tudi lokalne produkcije. Na podlagi zgornjih premis smo zasnovali izhodišča Kataloga filmsko vzgojnih vsebin, ki ga bomo podrobno predstavili na seminarju.

 

četrtek, 20. 9. 2018 od 15.00 do 18.00

Hiša filma v Gorici Kinemax, sala 3

15.00            uvodni pozdrav in kratka predstavitev Kataloga filmsko vzgojnih vsebin za slovenske šole v Italiji 

15.30            projekcija filma Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić v režiji Maje Weiss

Portretni dokumentarec o pionirki filmske vzgoje, enaindevetdesetletni Mirjani Borčić, filmski pedagoginji in publicistki, ter o začetkih filmske vzgoje in gibanja za filmsko kulturo na Slovenskem. 

16.30           kratek odmor Mediateka Ugo Casiraghi

16.45           Šola filma, Art Kino Mreža

Petra Gajžler bo predstavila trenutno najobsežnejši projekt na področju filmske vzgoje na Slovenskem, to je Šola filma.

 

četrtek, 27. 9. 2018 od 15.00 do 18.00

Hiša filma v Gorici  - Mediateka Ugo Casiraghi

15.00          Kino-Katedra, Slovenska kinoteka

Andrej Šprah in Maja Krajnc bosta predstavila projekt Kino-Katedra, znotraj katerega razvijajo tudi programe za izobraževanje pedagogov

16.30           kratek odmor

16.45           predstavitev delavnice robotike

Donatella Ruttar in Dora Ciccone bosta predstavili delavnico robotike in interaktivnega bloga, ki sta se odvijali na šoli v Špietru  znotraj projekta Od dnevnika do bloga. 

 

sledijo predavanja in delavnice (datumi bodo določeni naknadno)

-  Animirani film in strip; Leo Černic in Sandra Jovanovska

-  Prebiranje podob - zakonitosti filmskega jezika v povezavi z likovno in vizualno umetnostjo; Neli Maraž

-  Medijsko opismenjevanje - Od dnevnika do bloga; Melita Zajc

-  Iz zakladnice slovenskega filma- zgodovina slovenskega filma skozi literaturo; Vlado Škafar 

 

Ob zaključku seminarja konec novembra načrtujemo organizacijo strokovne ekskurzije obiska Museo Nazionale del Cinema v Turinu in Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači.

 

Informacije glede prijave, ki bodo objavljene na ministrski platformi Sofia, nudijo na tajništvu posamezne šole.

Za podrobnejša vsebinska vprašanja se lahko obrnete na vodjo programa Matejo Zorn (zornmateja@gmail.com).