SLOITA

SEMINAR KULTURA IN TERITORIJ: IDEJE IN RESURSI ZA RAZVOJ KRAJEV OB OBROBJU

datum: 26.11.2018

kategorija: dogodki

Ponedeljek, 26. novembra, ob 14.00 - Univerza v Vidmu: Palača Antonini - Dvorana Gusmani (Ul. Petracco 8, Videm)

 

Zaupati čez mejo pasica

 

Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom je naslov projekta, ki ga financira Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina za ovrednotenje lika in intelektualne zapuščine goriškega sociologa, filmskega strokovnjaka in senatorja Darka Bratine (1942-1997). Nosilec projekta je Društvo Kinoatelje iz Gorice, v sodelovanju z Univerzama v Vidmu in v Trstu, z Društvom Darko Bratina, s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI), s strokovnim sodelovanjem ISIG-a iz Gorice. Pobuda vključuje zbiranje, ureditev in digitalizacijo opusa Darka Bratine, objav in avdiovizualnega gradiva, ki bo dosegljivo na spletni strani www.darkobratina.net.


Seminar Kultura in teritorij: ideje in resursi za razvoj krajev ob obrobju je vključen v projekt Cantiere Friuli (sekcija In corso d’opera - Odprta delavnica). Začel se bo s predvajanjem filma Langa che muore (Langa, ki umira), ki ga je v 70. letih prejšnjega stoletja realiziral Giovanni Zanetti z mojstrom fotografije Liviom Fuscom in avtorjem besedila Darkom Bratino. Pričevanje režiserja bo zajelo tudi delovanje Darka Bratine v Turinu v 60. in 70. letih, pred njegovim povratkom v Gorico. Zanettijev dokumentarni film je s svojimi malce obledelimi a neprizanesljivimi posnetki skoraj etnografski, angažiran pogled na revščino piemontskega območja Langhe izpred pol stoletja. Izkušnja Sweet Mountains, ki jo danes ponuja Društvo Dislivelli z drugimi sorodnimi organizacijami, pa je zanimiv primer o uveljavljanju trajnostnega turizma v dolinah in goratih predelih italijanskih regij Piemont in Valle d’Aosta. Takšne so tudi nekatere inovativne prakse pri nas na goratem predelu med Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo.

 

Langa che muore


Podjetnik Joško Sirk, stalen inovator na področju gostiteljske kulture in gospodarstva, je takoj po ogledu filma pristal na sodelovanje, da bi se ob izzivu filma iz Piemonta na omizju soočili nosilci in osebnosti perspektivnih “lokalnih” vizij v našem čezmejnem prostoru. Dokumentarec o Langi, “ki ne obstaja več”, je namreč izhodišče za vse, kar se je v naslednjih desetletjih doseglo s skupnim nastopom upravljavcev planinskih koč, gorskih vodnikov, ponudnikov B&B in okolju prijaznih prenočišč, kmetovalcev, rejcev, sirarjev, eko muzejev, naravnih parkov. Pomembno je torej razmisliti o tem, kar se je doslej uresničilo v FJK in Sloveniji, na presečišču različnih jezikovnih in zgodovinskih izročil.


Delavnica videmske univerze Cantiere Friuli in projekt Zaupati čez mejo ponujata torej iskreno izmenjavo pogledov, ki naj služi kritičnemu pretresu sedanjega razvojnega načrtovanja, kot ga predvideva tudi nedavno ustanovljeni Grozd za čezmejno sodelovanje, ki ga sestavlja 21 italijanskih občin iz dežele Furlanije Julijske krajine in 4 slovenske občine Goriške regije. Grozd je nastal za okrepitev skupnih interesov v čezmejnih dolinah, za opredelitev skupne strategije za izboljšanje ekonomskih in družbenih pogojev, proti padcu prebivalstva in za spodbujanje turistične atraktivnosti. Razpravo med predstavniki umetniških, kulturnih, okoljskih in turističnih sredin v mejnem pasu, od Brd do Nadiških dolin in do Gornjega Posočja, bosta obogatila oba koordinatorja navedenega Grozda, za italijansko stran župan Občine Tipana Alan Cecutti, za slovensko pa direktor občinske uprave Občine Kobarid Simon Škvor.

 

PROGRAM:

 

14.00 - REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

14.30 - POZDRAVNI NAGOVOR IN UVOD


Mauro Pascolini (Koordinator Cantiere Friuli)
Davorin Devetak (Kinoatelje Gorica, nosilec projekta Zaupati čez mejo / Fiducia oltre il confine)

 

14.45 - PRVI DEL (povezuje Mauro Pascolini)


PREDVAJANJE FILMA LANGA CHE MUORE (LANGA, KI UMIRA)
(G. Zanetti, L. Fusco, D. Bratina)

 

15.15 - KOMENTARJI IN PRIČEVANJA


Pričevanje o turinskih letih Darka Bratine - Giovanni Zanetti (CeRIS Turin, zaslužni profesor ekonomije na Univerzi v Turinu)

Predstavitev izkušnje Sweet Mountains v dolinah in goratih predelih regij Piemont in Valle d’Aosta - Društvo Dislivelli

Darko Bratina in raziskovanje v Benečiji - Ferruccio Clavora in Riccardo Ruttar (Nekdanja raziskovalca Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Čedadu)


16.00 - ALBERTO F. DE TONI - NAGOVOR (REKTOR UNIVERZE V VIDMU)


16.15 - COFFEE BREAK


16.30 - DRUGI DEL (povezuje Nicola Strizzolo)


PRIJAZNE GORE, PRIJAZNA NARAVA
POSEGI in REFERATI

Alan Cecutti (Župan Občine Tipana - italijanski koordinator, Grozd za čezmejno sodelovanje)
Joško Sirk (Podjetnik na področju turizma v goriških Brdih, La Subida, Krmin)


Umetniški načrti in krajinski razvoj na geografsko obrobnih območjih
Stefano Del Medico (Oddelek za prostorsko planiranje - Città metropolitana di Roma, Rim)
Donatella Ruttar (Postaja Topolove)


Dediščina prve svetovne vojne in Pot miru kot priložnost za čezmejni razvoj
Maša Klavora (Vodja Fundacije Poti Miru)


Povezovanje na nivoju biosfernega območja Julijske Alpe
Davorin Koren (Vodja oddelka za trajnostni razvoj, Javni zavod Triglavski narodni park)
Simon Škvor (Direkor Občinske uprave Občine Kobarid - slovenski koordinator Grozda za čezmejno sodelovanje) 


18.30 - POVZETEK


Mauro Pascolini (Koordinator Cantiere Friuli)
Davorin Devetak (Kinoatelje Gorica, nosilec projekta Zaupati čez mejo)

 

Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Vabljeni!

 

Cantiere Friuli