SLOITA

Strokovna ekskurzija projekta EUFREE

datum: 16.09.2021

kategorija: novice

Študijski obisk na Balkanu

 

Eufree Beograd 23

 

V teh dneh se je zaključila teden dni dolga strokovna ekskurzija po Balkanu v sklopu evropskega projekta EUFREE, ki ga je organizirala nevladna organizacija Adriatic Greenet iz FJK. Zavod Kinoatelje, skupaj z drugimi organizacijami iz Italije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, nastopa kot partner in soorganizator omenjenega projekta, ki si prizadeva za združeno Evropo in ozaveščanje o zgodovini dvajsetega stoletja tega območja.

V ta namen je približno štirideset članska skupina udeležencev različnih starostnih skupin, narodnosti, etnij in ver obiskala številne kraje spomina in institucije v Beogradu, Zagrebu, Reki, Lipi, Jesenovcu, Ovčari, Vukovarju, na otoku Rab, Bazovici in Trstu. To si kraji, kjer so se prav zaradi kontrapunkta »mi« in »oni« ter nacionalističnega sovraštva zgodili hudi zločini proti človeštvu, in kjer so nastradali predvsem civilisti.

Tedenske dejavnosti niso zajemale samo obiske, ampak smo se na delavnicah in predavanjih spominjali o preteklih konfliktih, razpravljali o posledicah padca berlinskega zidu, in razmišljali o današnji Evropi ter načinih, kako bi lahko postala Evropa, ki bi si jo želeli. Pri projektu sodeluje tudi strokovna skupina akademskih raziskovalcev pod vodstvom Vjerana Pavlakovića z reške univerze. Ti so predstavili izsledke skupne raziskave, katera zajema primerjalno analizo vsebine zgodovinskih učbenikov osmih razredov osnovnih šol, vire znanja, ki oblikujejo generacije in generacije mladih ljudi. V teh besedilih se skriva posploševanje ter potvarjanje zgodovine, izrabljanje tragičnih dogodkov v prid gojenja nacionalističnih pogledov in zamolčani zgodovinski trenutki. Precej zaskrbljujoče je dejstvo, da mora prav te učbenike, ki ne povsem dosledno in verodostojno popisujejo zgodovino, v nekaterih izmed omenjenih držav, najprej odobriti parlament. V naslednjih korakih bo strokovna skupina oblikovala dokument, ki bo javno dostopen in bo tako služil za izobraževalne namene.

Naslednje leto nas čakata še dve ekskurziji, ena namenjena »Evropi danes«, med katero se bo obiskalo Srebrenico, Tuzlo in Sarajevo, druga pa bo namenjena »Evropi jutri«, ki se bo odvil med Novo Gorico, Gorico in Trstom.

Fotogalerija

 

pasica europe for citizens