SLOITA

Projekt VZHOD/ZAHOD - Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025

datum: 14.04.2022

kategorija: novice

SIMPOZIJ in RETROSPEKTIVA
9.—16. maj 2022

 

 

Meja je pojem, s katerim največkrat označujemo delitev. Loči »nas« od »njih«, znano od neznanega, narode med seboj. A burna evropska zgodovina nas uči, da meje niso naravne prepreke, temveč prostori, ki se pogosto spreminjajo in ostajajo stičišča prehodov, izmenjav in srečevanj. Večletni projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 / ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025, ki v središče postavlja raziskovanje življenja ob slovensko-italijanski meji s projekcijami filmov, pospremljenih s predavanji, je bil prvič v celoti predstavljen danes, 14. aprila 2022, v tržaški kavarni San Marco.

Večletni projekt, ki ga koordinira Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije in Italije pa tudi širšega prostora, bo v maju ponudil filmsko retrospektivo in simpozij, ki v fokus postavlja mejo med Italijo in Jugoslavijo v obdobju med leti 1945 in 1954. Med 9. in 16. majem bodo v Ljubljani (Slovenska kinoteka), Novi Gorici (Kulturni dom Nova Gorica), Gorici (Hiša filma) in Trstu (kino Cinema Ariston) priznani zgodovinarji, sociologi in filmski publicisti – Raoul Pupo, Jože Pirjevec, Kaja Širok, Štefan Čok, Katia Pizzi, Lorenzo Codelli, Gian Piero Brunetta, Paolo Caneppele, Alessandro Cuk, Marcel Stefančič in drugi, skozi medij filma premišljevali o burni skupni zgodovini tega prostora. Filmsko retrospektivo bo uvedla svetovna klasika, ena najbolj prepoznavnih stvaritev filma noir, Tretji človek (The Third Man, 1949) režiserja Carola Reeda, ki prikazuje povojni Dunaj, razkosan na štiri zavezniške cone.

Izbrani italijanski in slovenski celovečerni filmi, ki so nastali v prvem povojnem obdobju; Trst in Na svoji zemlji v režiji Franceta Štiglica, Brezmejna srca (Cuori senza frontiere, 1950) režiserja Luigija Zampe, in Mesto bolečine (La città dolente, 1948) v režiji Maria Bonnarda bodo v središče pozornosti postavili Trst. Trst je bil strateško mesto v boju za severnojadransko mejo, ki ga zaznamujejo problematični odnosi med zavezniki na Vzhodu in na Zahodu ter retorika hladne vojne. Tako Italija kot Jugoslavija sta v tem obdobju ustvarili obširno zbirko filmskih reportaž ter filmskih obzornikov, in čeprav posnetki dokumentirajo iste dogodke, so ti pogosto predstavljeni na povsem različen način.

Simpozij in retrospektivo v maju organizirajo Kinoatelje, Slovenska kinoteka in tržaška La Cappella Underground v sodelovanju z evropskim projektom CBA TRIESTE - Kinematografska bitka za Jadran: filmi, meje in tržaška kriza  (H2020 MSCA), ki ga vodi dr. Dunja Jelenković, raziskovalka na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah. Celotna partnerska mreža je zelo bogata in priča o kompleksnosti večletno zasnovanega projekta, ki želi skozi gibljive podobe in številne aktivnosti (simpozij, retrospektiva, razstava, produkcija publikacij in dokumentarnih zapisov, procesi restavriranja in digitalizacije ter didaktičnega gradiva) ovrednotiti našo skupno dediščino in jo prikazati tudi v mednarodnem prostoru. V sodelovanju s filmskimi arhivi kot so Archivio Storico Istituto Luce, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in številnimi kinotekami tako iz Slovenije, Italije in tujine, želi projekt predstaviti tudi dela, ki so bila v preteklosti širši javnosti težje dostopna.

Znotraj večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 bo leta 2025 organizirana mednarodna retrospektiva, s katero se bo v večjih evropskim mestih preko projekcij izbranih celovečernih filmskih klasik ter dokumentarnega arhivskega gradiva promoviral in reflektiral naš skupni čezmejni prostor. Večletni projekt je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in nadgrajuje vsebine, ki bodo znotraj EPICentra usmerjene v pripovedovanje burne preteklosti, zgodovine dvajsetega stoletja vzdolž slovensko-italijanske meje.

Projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 je finančno podprla dežela Furlanija-Julijska krajina.

 

Pobudo so na novinarski konferenci v kavarni San Marco v Trstu predstavili Mateja Zorn – Kinoatelje, Lorenzo Codelli – La Cineteca del Friuli, Chiara Barbo – La Cappella Underground, Igor Prassel – Slovenska kinoteka in dr. Dunja Jelenković – Univerza Ca' Foscari iz Benetk.

Mateja Zorn, vodja programa pri vodilnem partnerju Kinoatelje, je izpostavila pomen avdiovizualne in kulturne dediščine, s katero želijo vstopiti v dialog s širšo javnostjo, ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. To bo postalo še posebej vidno z retrospektivo, s katero si organizatorji leta 2025 želijo gostovati v različnih evropskih mestih. Program ponuja tudi razmislek o »zgodovini, ki se žal ponavlja in ostaja vedno aktualna. Z današnjim nestabilnim političnim stanjem na vzhodu Evrope ponovno vznika nevarna retorika hladne vojne, za katero smo upali, da je že presežena«. Zagon večletnega projekta ne bi bil mogoč brez podpore Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine.

Igor Prassel iz Slovenske kinoteke je predstavil program dogodkov, ki bodo maja potekali v Ljubljani, in poudaril pomen filmov, kot je denimo Trst (France Štiglic, 1951), delo enega najpomembnejših slovenskih filmskih režiserjev. Film je bil posnet na Reki, ker je bilo tedaj snemaje filma v Trstu še nemogoče.

Filmski kritik Lorenzo Codelli je poudaril čar povojnega Trsta, ki je bil tako rekoč tudi »mesta vohunov«, prizorišče številnih filmskih zgodb. Tovrstni svet bo mogoče ponovno odkriti preko programa, na katerem najdemo vsebine iz mednarodnih arhivov.

Chiara Barbo (Cappella Underground) se je osredotočila na program tržaške postojanke, kjer se obeta filmski sprehod, ki bo vključil tudi lokacije v središču mesta, katere pričajo o začasni prisotnosti zavezniških sil v Trstu. Filmski program bo v Trstu poudaril tudi njegovo literarno dimenzijo.

Dunja Jelenković je predstavila svoj projekt CBA TRIETE (H2020 MSCA – Univerza Ca 'Foscari iz Benetk), ki bo razvil tudi spletno bazo podatkov, kjer bodo zbrane informacije o filmih, fotografijah in ostalem arhivskem gradivu, ki priča o bitki za severnojadransko mejo.

Za zaključek je filmski kritik Alessando Cuk poudaril: »Tokrat bomo lahko prvič zares uravnovešeno gledali filme iz obeh strani meje, ki obravnavajo to zgodovinsko obdobje

 

Soorganizatorji simpozija in retrospektive maja 2022

Kinoatelje, Gorica

La Cappella Underground, Trst

Slovenska kinoteka, Ljubljana

H2020 MSCA projekt CBA TRIESTE – Univerza Ca' Foscari Benetke

 

Partnerji

Palazzo del Cinema / Hiša filma, Gorica

Associazione èStoria, Gorica

Casa del Cinema, Trst

IRSREC FVG, Trst

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Trst

La Cineteca del Friuli, Gemona

Cinit – Cineforum italiano, Benetke

CSC – Cineteca Nazionale, Rim

Cineteca di Bologna, Bologna

Cinecittà – Archivio Storico Istituto Luce, Rim

EZTS GO, Gorica/Nova Gorica/Šempeter

Zavod Kinoatelje, Nova Gorica

Javni zavod GO! 2025 Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Kulturni dom Nova Gorica, Nova Gorica

Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana

Slovenski filmski center, Ljubljana

Österreichisches Filmmuseum (Austrian Film Museum), Dunaj

Istituto Italiano di Cultura, London

Università degli Studi di Udine – Corso di laurea in Discipline dell'Audiovisivo, dei Media e dello Spettacolo (DAMS)

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Studi Umanistici