SLOITA

Delavnica izdelave video eseja

datum: 10.04.2023

kategorija: novice

del projekta VZHOD / ZAHOD: Meja skozi film in zgodovino

 

Locandina WEB (Orizzontale)

 

Februarja in marca se je v produkciji Kinoateljeja in v sodelovanju z goriško srednjo šolo I. S. I. S. S. G. D'Annunzio - M. Fabiani odvila delavnica v okviru projekta VZHOD / ZAHOD: Meja skozi film in zgodovino, ki nastaja s podporo dežele Furlanije-Julijske krajine. Delavnica je potekala v štirih srečanjih med rednimi šolskimi urami in pri njej so sodelovali dijaki 5. ALS razreda ter profesorici Alessandra Nardon (italijanščina in zgodovina) ter Franca La Stella (angleščina). Srečanja sta vodila Antonio Dagostin in Lucia Giacomazzi, študenta filmske smeri Univerze v Vidmu, ki sta skupaj z dijaki vizualno ter zgodovinsko preučila video material fonda Nočemo bilingvizma cineasta Aljoše Žerjala, katerega hrani Kinoatelje in ga je digitalizirala univerzitetna restavratorska delavnica La Camera Ottica. Skupaj so premišljevali o tem, kaj ostaja danes od vzhodne meje.

Profesorica Nardon je z uvodom v izbrano zgodovinsko obdobje dijakom predstavila zgodovinsko odzadnje, na osnovi katerega so gradili svojo raziskavo.

Prvi dve srečanji, ki sta potekali v razredu, sta bili bolj teoretične narave. Antonio in Lucia sta predstavila značilnosti in metode propagande v obzornikih, kako je sestavljena struktura video eseja, katere so različne vrste le teh, predvsem pa kako bo potekala priprava njihovega izdelka.

Pri tretjem in četrtem srečanju so se dijaki razdelili v štiri skupine in vsaki je bil dodeljen posamezen pomenljiv posnetek iz Žerjalovega fonda, ki je bil predhodno izbran s strani ekipe Kinoateljeja in profesoric. Ob preučevanju video materiala so dijaki razvili različna razmišljanja in spremljajoča besedila, ki so nastala na podlagi zgodovinskih raziskav in izvedene vizualne analize, ta pa so naposled uporabili pri glasovnem nasnetku v video eseju.

Dijaki in dijakinje so med poukom in pri opravljanju domačih nalogah pokazali veliko stopnjo zrelosti in zavzetosti. Na zastavljena vprašanja so podajali konstruktivne odgovore. Bili so zlahka vodljiva skupina in sami so brez obotavljanj postavljali vprašanja ali vprašali za dodatna pojasnila.

»Naš namen je bil ozavestiti dijake, da se je na območju, kjer so bili rojeni in kjer odraščajo, pred kratkim zaključilo posebno in edinstveno zgodovinsko obdobje (čeprav lahko še vedno čutimo njegove posledice), katerega dediči so prav oni sami. Zelo pomembno je, da znajo mladi prepoznati v vseh slikah, ki nas vsakodnevno obkrožajo, njihova prikrita sporočila in pomen, ki ga nosijo.« pravita Antonio in Lucia.

Video esej bo predstavljen 9. maja v Gorici na simpoziju omenjenega projekta.

FOTOGRAFIJE

 

laboratorio antonio lucia vzhod zahod 45 54 3