SLOITA

Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja kojsko – K.U.S.A.

datum: 18.05.2023

kategorija: novice

Program iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

PLAKAT ESRR drevo KUSA-1

 

Kinoatelje sodeluje med julijem 2022 in junijem 2023 kot eden izmed partnerjev pri projektu Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko – K.U.S.A.ki nastaja s podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru programa LAS v objemu sonca.

Projekt LAS »K.U.S.A« si prizadeva za ohranjanja in oživitve starih in avtohtonih vrst sadja na Goriškem, ki se izvaja v zbirnem sadovnjaku v Kojskem. Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem je edina genetska banka na Primorskem, ki se načrtno in v praksi ukvarja z ohranjanjem, popisom in popularizacijo starih in avtohtonih sort sadja. Poleg obsežne raziskave, lociranja ohranjenih sort v širši regiji in zasaditve genetske banke sta bila v letih 2013–2014 izvedena dva projekta, v sklopu katerih sta bili izdani publikaciji Stare sadne sorte na Goriškem in Sadje Sonca.

 

Kinoatelje v sklopu projekta je zadolžen za organizacijo in izvedbo sonorične delavnice za otroke. Delavnica bo zasledovala dva glavna cilja: mlade bo ozaveščala o okoljevarstvenih temah in spodbujala njihovo ustvarjalnost. Udeležence bo izobraževala o pomenu varovanja okolja in narave, s poudarkom na varovanju starih sadnih sort. Kot drugi cilj pa ima delavnica spodbujanje njihove ustvarjalnosti, spoznavanje filmske govorice s poudarkom na ozaveščanju o pomenu zvoka in glasbe. Filmsko ustvarjanje temelji na pristopu ekipnega dela, zato bodo mladi krepili tudi medsebojne odnose. Delavnica bo potekala v maju z učenci Osnovne šole Miren – podružnične šole Bilje.

Partnerji: Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zavod Kinoatelje, Mestna občina Nova Gorica.

Več o projektu.