SLOITA

6. 10. Svečana podelitev, Kulturni dom Nova Gorica