SLOITA

8. 10. 2021 Mostovna, Nova Gorica - 1. dan