SLOITA

6. 8. 2021, Poklon Francu Giraldiju, projekcija filma Meja na Trgu Evrope