SLOITA

10. 10. 2021 Mostovna, Nova Gorica - 3. dan