SLOITA

13. 10. 2022 Mostovna, Nova Gorica - 1. dan