SLOITA

14. 10. 2022 Mostovna, Nova Gorica - 2. dan