SLOITA


header

1/2019

VEČERI SLOVENSKEGA FILMA V TRSTU

Torek, 26. februarja, ob 19.00 v Mali dvorani Kulturnega doma v Trstu

V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu bo v naslednjih mesecih potekal cikel večerov slovenskega filma, pri čemer se mu – v okviru projekta Zaupati čez mejo – pridružuje tudi Kinoatelje z ostalimi partnerji, Slovenskim klubom, Slovensko kulturno gospodarsko zvezo in Slovenskim stalnim gledališčem. Namen projekcij je spodbuditi poznavanje in zanimanje za slovensko filmsko produkcijo v Italiji, zato bodo projekcije opremljene z italijanskimi podnapisi.

V torek, 26. februarja, ob 19.00 bo tokrat prikazana prva slovenska celovečerna grozljiva, režiserja Tomaža GorkičaIdila (2015), ki je na Festivalu slovenskega filma dobila kar štiri nagrade, tudi Vesno za najboljši film. Pred celovečercem pa si bomo ogledali tudi dva Gorkičeva kratka filma: Veriga mesa (2010), s katerim je režiserju uspel preboj na mednarodne festivale žanrskega filma, in abstraktni utrinek iz življenja zloglasnega slovenskega serijskega morilca Metoda Trobca pod naslovom Metod.

Z gostom, režiserjem Tomažem Gorkičem se bo pogovarjal Martin Lissiach.

27. marca nas nato čaka projekcija večkrat nagrajenega filma Janeza Burgerja Ivan (2017), z gostjo Marušo Majer, nagrajenko Prešernovega sklada. 4. aprila pa si bomo ogledali film Igram, sem (2018), triptih o tem, kaj pomeni biti igralec. Gost na projekciji bo režiser filma Miroslav Mandić.

Filmi bodo opremljeni z italijanskimi podnapisi.

Vabljeni!

SERATE DEL CINEMA SLOVENO AL TSS

Martedì, 26 febbraio alle 19:00, Mala dvorana, Kulturni dom di Trieste

Nei prossimi mesi si terrà una rassegna di cinema sloveno presso il Teatro Stabile Sloveno. All'organizzazione della manifestazione ha collaborato anche il Kinoatelje - all'interno del progetto Fiducia oltre il confine - assieme allo Slovenski klub, alla Slovenska kulturna gospodarska zveza e al Teatro Stabile Sloveno. Le proiezioni hanno l'intento di favorire la conoscenza e la curiosità per la produzione cinematografica slovena, oltre il confine geografico. I film saranno sottotitolati in italiano e introdotti dagli autori stessi!

Martedì 26 febbraio alle 19.00 verrà proiettato Idila (2015), il primo film horror sloveno, opera del regista Tomaž Gorkič, che al Festival del cinema sloveno ha ricevuto ben quattro premi, anche il premio Vesna per il miglior film. Prima del lungometraggio verranno proiettati due cortometraggi di Gorkič: Veriga mesa (2010), che ha permesso al regista di affermarsi ai festival internazionali del cinema di genere, e un ritratto del famigerato serial killer sloveno Metod Trobec, dal titolo Metod.

A dialogare con l'ospite Tomaž Gorkič sarà Martin Lissiach.

Il 27 marzo ci attende la proiezione del pluripremiato film Ivan (2017), di Janez Burger, con l'ospite Maruša Majer, vincitrice del premio del Prešernov sklad. Il 4 aprile verrà proiettato Igram, sem (2018), trittico sul significato di essere attori. Ospite della serata sarà il regista del film Miroslav Mandić.

I film saranno sottotitolati in italiano.

Vi aspettiamo!

DELAVNICA IZDELOVANJA SVETLOBNE ZAVESE

Petek, 8. marca, prostori goriškega podjetja Arctur (Industrijska cesta 1 a, 5000 Nova Gorica)

Vse mlade, novih spretnosti željne kreativneže, ki bi radi na ustvarjalen način spoznali svet tehnologije, vabimo, da se nam 8. marca pridružijo na FabBox delavnici izdelovanja svetlobne zavese! Svoje ideje in risbe boste lahko pretvorili v vektorske podobe, slednje pa z uporabo laserskega rezalnika spremenili v fizične matrike, ki jih boste lahko projicirali na različne površine v notranjih in zunanjih prostorih. Poleg spoznavanja anatomije projektorja se boste spoprijeli tudi z osnovami elektronske teorije ultra svetlih LED-žarnic in preprostim vezjem za krmiljenje.

Delavnica je namenjena starejšim od 12 let in je brezplačna! Od udeležencev ni zahtevano nobeno predznanje! Število mest je omejeno, prijave sprejemamo na:

Vabljeni!

Dogodek je nastal v soorganizaciji Kinoateljeja, RogLaba in Mestnega muzeja LjubljanaFabBox je del projekta FabLabNet, ki ga financira program Interreg Srednja Evropa.

LABORATORIO PER LA CREAZIONE DI UNA TENDA LUMINOSA

Venerdì, 8 marzo, presso l'azienda Arctur (Industrijska cesta 1 a, 5000 Nova Gorica)

Tutti i giovani creativi che desiderano imparare e conoscere in modo creativo il mondo della tecnologia sono cordialmente invitati a partecipare l' 8 marzo a FabBox, laboratorio per la creazione di una tenda luminosa. Potrete trasformare le vostre idee e disegni in formato vettoriale, per poi trasformarli con un taglierino laser in matrici fisiche che potranno essere proiettate su diverse superfici all'interno e all'esterno. Oltre a conoscere la struttura del proiettore imparerete le basi della teoria elettronica delle lampadine LED ultra luminose e dei semplici circuiti di controllo.

Il laboratorio è destinato a ragazzi sopra i 12 anni ed è gratuito! I partecipanti non necessitano di conoscenze specifiche! Il numero dei posti è limitato, per prenotarsi scrivere a:

Vi aspettiamo!

Evento organizzato in collaborazione con Kinoatelje, RogLab e Mestni muzej LjubljanaFabBox fa parte del progetto FabLabNet, finanziato dal programma Interreg Europa Centrale.

IZOBRAŽEVALNI PROJEKT IZRAŽANJE PREKO EKSPERIMENTIRANJA

Četrtek, 21. marca, od 16.00 do 19.00 v prostorih Mediateke.GO "Ugo Casiraghi" – Hiša filma, Gorica

Sobota, 23. marca, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mediateke.GO "Ugo Casiraghi" – Hiša filma, Gorica

Z izobraževalnim projektom Izražanje preko eksperimentiranja /Sperimentare per esprimersi, ki je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpirata MIUR - Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje in MIBAC - Ministrstvo za kulturo, želi Kinoatelje mladim, tudi najmlajšim, približati govorico eksperimentalnega filma in je hkrati namenjen tudi učnemu osebju in strokovnim delavcem iz obeh strani meje; predavanja bodo odprta vsem, ki jih zanima tematika eksperimentalnega filma. Poglabljali se bomo v raziskovanje filmskih govoric in preučili kreativne ter eksperimentalne aspekte avdiovizualnega učenja.

Naše prvo srečanje, ki bo potekalo v četrtek, 21. marca, ob 16.00 bo vodil Mirco Santi iz bolonjske Associazione Home Movies, ki nam bo razkril vse skrivnosti ustvarjanja filmskih zapisov na 8mm, super 8mm in 16 mm trakovih, njihovega hranjena ter zmožnosti ponovne uporabe. Več o samem predavanju si lahko preberete na naši spletni strani.

soboto, 23. marca, od 10.00 do 13.00 sledi eksperimentalni preizkus, delavnica barvanja na 16mm trak, ki vključuje tudi projekcijo nastalega eksperimentalnega filma v kinodvorani. Delavnica je namenjena mladim vseh starosti.

Prijave za obe delavnici sprejemamo na:

Dogodki so brezplačni!

Vabljeni!

PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTARE PER ESPRIMERSI

Giovedì, 21 marzo, dalle 16:00 alle 19:00, Mediateca.GO "Ugo Casiraghi" – Palazzo del cinema, Gorizia

Sabato, 23 marzo, dalle 10:00 alle 13:00, Mediateca.GO "Ugo Casiraghi" – Palazzo del cinema, Gorizia

Con il progetto didattico Sperimentare per esprimersi, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC, l'associazione Kinoatelje desidera avvicinare i giovani e giovanissimi al linguaggio del cinema sperimentale, ma è rivolto anche agli insegnanti e professionisti al di qua e al di là del confine. Gli incontri sono aperti a tutti gli appassionati del cinema sperimentale. Verranno approfonditi i temi riguardanti i linguaggio filmico e gli aspetti creativi e sperimentali dell'insegnamento audiovisivo.

Il primo incontro, che si terrà giovedì 21 marzo alle 16.00, verrà condotto da Mirco Santi dell'associazione bolognese Home Movies, che ci svelerà tutti i segreti della creazione di filmati in formato 8mm, super 8mm e 16mm, come si conservano e come riutilizzarli. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet.

Sabato 23 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, seguirà una prova sperimentale, il laboratorio di colorazione su nastro 16mm, che include anche la proiezione in sala del film sperimentale creato. Il laboratorio è destinato ai giovani di tutte le età.

Per prenotarsi scrivere a:

L'ingresso è libero. Vi aspettiamo!

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.