SLOITA


header

3/2019

IZRAŽANJE PREKO EKSPERIMENTIRANJA

Četrtek, 21. marec, ob 16.00 v Mediateki v Gorici

Sobota, 23. marec, od 10.00 do 13.00 v Mediateki v Gorici

Jutri, v četrtek, 21. 3. 2019, ob 16.00 bomo v goriški Mediateki v sklopu izobraževalnega projekta Izražanje preko eksperimentiranja gostili strokovnjaka s področja filmskih arhivov in soustanovitelja društva Home Movies iz Bologne, Mirca Santija, ki nam bo razkril vse skrivnosti ustvarjanja filmskih zapisov na 8mm, super 8mm in 16 mm trakovih (formati ridotti) in njihovega hranjena ter ponovne uporabe.

V soboto, 23. 3. 2019, bo od 10.00 do 13.00 v prostorih Mediateke v Gorici potekala tudi odprta delavnica risanja na filmski trak, ki jo priporočamo vsem udeležencem predhodnega predavanja, da lahko v obliki učne ure pridobijo tudi praktično izkušnjo. Delavnica je namenjena tudi najmlajšim in vsem, ki jih tovrstno kreativno spoznavanje filmske tehnologije zanima! Seminar in delavnica sta brezplačna in odprta za vse!

Predhodne prijave sprejemamo na: press@kinoatelje.it

SPERIMENTARE PER ESPRIMERSI

Giovedì, 21 marzo, alle 16:00 – Mediateca.GO ''Ugo Casiraghi'', Gorizia

Sabato, 23 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 – Mediateca.GO ''Ugo Casiraghi'', Gorizia

Domani giovedì 21.3.2019 alle 16:00 ospiteremo Mirco Santi, esperto di archivi cinematografici e co-fondatore dell'associazione bolognese Home Movies. Santi ci svelerà tutti i segreti sulla creazione di filmati in formato 8mm, super 8mm e 16mm (formati ridotti), come si conservano e come riutilizzarli.

Sabato 23.3.2019, dalle 10.00 alle 13.00 presso la Mediateca di Gorizia si svolgerà il laboratorio di disegno su nastro cinematografico, consigliato a tutti coloro che parteciperanno alla conferenza, in modo da imparare anche gli aspetti tecnici.

Il laboratorio è dedicato anche ai più giovani e a tutti coloro ai quali interessa conoscere in modo creativo la tecnologia filmica.
Il seminario e il laboratorio sono gratuiti e aperti a tutti.
Per iscrivervi scrivete a: press@kinoatelje.it

 

KULTURA IN SOCIOLOGIJA: NOVI SEMINARJI

Četrtek, 28. marec, od 15.00 do 18.00, Univerza v Trstu (Oddelek za politične in družbene vede)

Četrtek, 4. aprila, od 15.00 do 18.00, goriški sedež Oddelka za mednarodne in diplomatske vede Univerze v Trstu

Poglobljeno spoznavanje osebne in intelektualne zapuščine Darka Bratine, v okviru Kinoateljejevega projekta ''Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom'', se nadaljuje. Skupna tema tokratnega seminarskega sklopa je ''Kultura in sociologija''.

Prvo srečanje z naslovom ''Evropska unija in neo-nacionalizmi. V spomin Darku Bratini, evropskemu intelektualcu'' se ima zgoditi v četrtek, 28. marca, od 15.00 do 18.00 v Trstu. V srečanje nas bo uvedel sociolog Alberto Martinelli, častni profesor Univerze v Milanu.

Za drugo srečanje, ki bo sledilo v četrtek, 4. aprila, od 15.00 do 18.00, se preselimo v Gorico, kjer bo predavanje z naslovom ''Teritorij sociologije: klepet z Darkom'' imel sociolog Arnaldo Bagnasco, častni profesor Univerze v Torinu.

Poleg dveh častnih gostov bodo nastopili tudi profesorji iz Univerze v Trstu in Univerze v Vidmu, partnerji projekta ''Zaupati čez mejo''. Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.) bo na seminarju v Gorici zastopal podjetnik Boris Siega!

CULTURA E SOCIOLOGIA: AL VIA I SEMINARI

Giovedì, 28 marzo, dalle 15:00 alle 18:00, Università di Trieste (dipartimento DiSPeS)

Giovedi, 4 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, SID di Gorizia

Proseguono i seminari nell’ambito del progetto Fiducia oltre il confine del Kinoatelje, dedicato alla valorizzazione della figura e dell’operato di Darko Bratina. Il tema comune questa volta è "Cultura e Sociologia".

Se ne parlerà all’Università di Trieste (dipartimento DiSPeS) giovedì 28 marzo dalle 15.00 alle 18.00 durante l’incontro dal titolo “L’Unione Europea e i neo-nazionalismi. In ricordo di Darko Bratina, intellettuale europeo”. L’incontro sarà introdotto dal sociologo Alberto Martinelli, professore emerito dell'Università di Milano. Si prosegue al SID di Gorizia con un altro seminario in programma giovedì 4 aprile dalle 15.00 alle 18.00. Qui il sociologo Arnaldo Bagnasco, professore emerito dell'Università di Torino, terrà una lezione magistrale sulla sua esperienza teorica e di ricerca dal titolo "Il territorio della sociologia: una chiacchierata con Darko".

Con i due relatori interloquiranno docenti dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine, partner del progetto Fiducia oltre il Confine. In rappresentanza del Consorzio SLOV.I.K. parteciperà al seminario di Gorizia l'imprenditore Boris Siega.

VEČERI SLOVENSKEGA FILMA V TRSTU

Sreda, 27. marec, ob 19.00 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu

Četrtek, 4. aprila, ob 19.00 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu

Približujeta se še zadnji dve srečanji z ustvarjalci slovenskega filma v ciklu Večerov slovenskega filma v SSG!
sredo, 27. marca, ob svetovnem dnevu gledališča v Slovenskem stalnem gledališču ob 19.00 v ogled ponujamo film režiserja Janeza BurgerjaIvan (2017), emocionalno silovito zgodbo, v kateri nas od prvega kadra naprej prepričljivo vodi Maruša Majer, nagrajena z Vesno za najboljšo žensko vlogo na lanskem festivalu v Portorožu. 
Večer bo otvoril kratki film tržaškega režiserja Martina TurkaNedeljsko jutro (2018).

V znamenju igre bo tudi film Miroslava MandićaIgram, sem (2018), triptih o tem, kaj pomeni biti igralec, ter o mejah med igralcem in likom, ki si ga bomo v Trstu lahko ogledali v četrtek4. aprilaob 19.00. Ob svetovnem dnevu gledališča pa bo predhodno film predstavljen tudi v SNG Nova Gorica.
Tržaški večer bo še dodatno obogatil kratki film mladega režiserja iz Trbiža, Lea ČernicaPles ljubezni (2018).
V goste prihajata režiserja obeh filmov, Miroslav Mandić in Leo Černic!

SERATE DI FILM SLOVENO A TRIESTE

Mercoledì, 27 marzo, alle 19:00 – Teatro stabile sloveno di Trieste

Giovedì, 4 aprile, alle 19:00 – Teatro stabile sloveno di Trieste

Le ultime due Serate di film sloveno al TSS si avvicinano!
Mercoledì 27 marzo, per la Giornata Mondiale del Teatro, presso Teatro Stabile sloveno di Trieste alle 19.00 vi proponiamo il film Ivan (2017) diretto da Janez Burger, una storia dalle forti emozioni, nella quale ci guida dalla prima scena l'attriice Maruša Majer, vincitrice del premio Vesna per la migliore interpretazione femminile alla scorsa edizione del festival di Portorose. Prima del film Ivan avremo l'occasione di vedere il corto di Martin Turk, Nedeljsko jutro (2018).

Anche il film Igram, sem (2018) di Miroslav Mandić tratta il tema della recitazione: strutturato come trittico, il film approfondisce il ruolo dell'attore e i confini che esistono tra il personaggio interpretato e l'attore stesso. 
In occasione della Giornata Mondiale del Teatro guarderemo il film al  teatro SNG di Nova Gorica mentre a Trieste sarà proiettato il 4 aprile, alle 19.00. Il film sarà preceduto dal corto di Leo Černic Ples ljubezni (2018), giovane cineasta di Monfalcone.
Alle proiezioni saranno presenti entrambi i registi, Miroslav Mandić e Leo Černic.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.