SLOITA


header

5/9

KINOATELJEJEVI FILMI NA TV SPOREDU

V nedeljo 5. maja, ob 20.00 vas vabimo k ogledu filmskega kolaža iz cikla Mladi se predstavljajo, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja za Slovenski program Deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino, v katerem boste lahko okusili ustvarjalni naboj mladih goriških cinefilov Alexandra Faganela, Jana Devetaka in Danijela Bukovca. Predstavili se bodo s svojimi kratkometražnimi filmi clouds. in crowds., ki sta nastala na filmskem taboru v Novi Gorici, katerega že skoraj desetletje sooblikujeta Ustanova Silvana Furlana in Kinoatelje, ter filma Louder in Fetus, ki so ju mladi filmarji posneli v samostojni produkciji. Z zgoraj naštetimi mladimi ustvarjalci snujemo tudi novo izvirno serijo televizijskih portretov, v katerih bodo glas dobili mladi iz Goriške, Tržaškega in Benečije.

Na slovenskem programu RAI-a si boste lahko 1. maja ob 20.50 ogledali tudi dokumentarni film Vžgano v spominih, v režiji Anje Medved in Nadje Velušček, ki je nastal v okviru istoimenskega evropskega projekta, ki ga je Kinoatelje izvajal s številnimi partnerji iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Dragocen filmski zapis skozi spomine takratnih otrok in mladostnikov pripoveduje zgodbe o požigih vasi, ki so jih na multietničnem območju današnje Slovenije, Hrvaške in Italije sistematično izvajale nacistične oborožene sile.

Več podrobnosti kmalu!

I FILM DI KINOATELJE IN TV

Domenica 5 maggio alle 20:00 vi invitiamo a guardare una serie di film dal ciclo I giovani si presentano coprodotto da Kinoatelje per il programma sloveno della Sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, dove potrete scoprire la forza creativa dei giovani cinefili goriziani Alexander Faganel, Jan Devetak e Danijel Bukovec. Questi ragazzi si presenteranno con i loro cortometraggi clouds. e crowds., creati durante il Campus Internazionale del Cinema, che da quasi dieci anni a questa parte viene organizzato da Kinoatelje in collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan, ed i film Louder e Fetus, prodotti indipendentemente dai giovani autori. Assieme a loro stiamo anche preparando una nuova serie originale di trasmissioni che daranno voce ai giovani di Gorizia, di Trieste e delle Valli del Natisone.

Inoltre, il 1° maggio alle 20:50 il programma sloveno RAI trasmetterà il documentario Vžgano v spominih di Anja Medved e Nadja Velušček, prodotto all’interno del progetto europeo Burnt in Memories che Kinoatelje ha condotto con diversi partner sloveni, italiani e croati. Questa preziosa testimonianza cinematografica racconta, attraverso i ricordi di chi a quei tempi era ancora piccolo o adolescente, le storie dei villaggi sistematicamente bruciati dalle forze naziste sui territori multietnici di quelle che oggi sono Slovenia, Croazia e Italia.

Ulteriori informazioni a seguire.

FESTIVALI

Filmi naših prijateljev ter sodelavcev krožijo po filmskih festivalih!

Film Kontrasti, ki ga je na lanskoletnem Filmskem taboru – ki nastaja v soorganizaciji Kinoateljeja in Ustanove Silvana Furlana – pod mentorstvom Lea Černica ustvaril Pietro Cromaz, bo 6. maja ob 10.00 predvajan na Festivalu Corti a Ponte v Padovi.

Film Lea Černica Ples ljubezni pa se bo predstavil na čezmejnem filmskem festivalu Neisse film festival v petek, 10. maja, ob 20.00 v kinodvorani Kronenkino v Zittau. Na Neisse film festivalu, ki se odvija na češko-nemško-poljski meji in je partner festivala Poklon viziji, pa bodo predvajali tudi film Izbrisana Mihe Mazzinija.

I FESTIVAL

I film dei nostri amici e collaboratori stanno facendo il giro dei festival.

Il film Kontrasti di Pietro Cromaz, realizzato l’anno scorso al Campus Internazionale del Cinema – organizzato da Kinoatelje in collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan – sotto la guida di Leo Černic, sarà presentato il 6 maggio alle 10:00 al festival Corti a Ponte di Padova.

Il film dello stesso Leo Černic Ples ljubezni (Danza d'amore) invece sarà presentato a Zittau in Germania, all’interno del Neisse Film festival, venerdì 10 maggio alle 20:00. Proprio al Neisse Film festival, che si svolge sul confine tra Repubblica Ceca, Germania e Polonia ed è partner ufficiale del festival di Kinoatelje Omaggio a una visione, verrà presentato anche il noto film Izbrisana (I cancellati / Erased) di Miha Mazzini.

IZOBRAŽEVANJE

Kinoateljejev vzgojno-izobraževalni program je v teh mesecih še posebno bogat in ga vztrajno nadgrajujemo. Povezujemo se s slovenskimi šolami – tako v Sloveniji kot tudi v Italiji – in skupaj ustvarjamo najrazličnejše programske vsebine za izobraževanje otrok in mladostnikov na področju slovenskega avtorskega filma ter filmskega ustvarjanja nasploh. Pred dnevi nas je razveselila novica o rezultatih razpisa na deželi FJK, kjer je bil naš izobraževalni projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina?, ki ga bomo izvajali v šolskem letu 2019/2020, najbolje ocenjen.

Več o izobraževalnih programih si preberite na naši spletni strani!

PROGETTI DI FORMAZIONE

In questi mesi il programma di formazione di Kinoatelje è particolarmente ricco e viene costantemente ampliato. Stiamo collaborando con scuole slovene – sia in Slovenia che in Italia – mettendo a punto diversi programmi per l’educazione di bimbi e ragazzi legati al cinema d’autore sloveno e all’arte cinematografica in generale. Qualche giorno fa sono stati resi noti i risultati del bando regionale del Friuli Venezia Giulia, dove il nostro progetto educativo Guerra di parole o rispettoso silenzio?, che verrà realizzato nell’anno scolastico 2019/2020, ha ottenuto il punteggio migliore.

Potete scoprire di più in merito ai nostri programmi di formazione sul nostro sito ufficiale.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.