SLOITA


header

11/2019

LETNI KINO SILVANA FURLANA

Od četrtka, 25. julija, do petka, 2. avgusta – Ploščad Silvana Furlana, Nova Gorica

Letni kino Silvana Furlana v Novi Gorici se je prevesil v drugo polovico!

Danes, v torek, 30. julija, si bomo ogledali kratki film Ane Trebše ''Vrzel'' (2018), zatem pa se prepustili filmu ''Selfie'' (2019) Agostina Ferrenteja, ki predstavi zgodbo šestnajstletnikov Pietra in Alessandra iz zloglasne neapeljske soseske Rione Traiano, ki v senci policijskega nasilja in mafijske vsenavzočnosti na pametnem telefonu portretirata sebe in svojo okolico.  Projekcija je nastala v sodelovanju s festivalom Kino Otok, zato se nam bo na  odru pridružila direktorica festivala Tanja Hladnik ter režiserka filma ''Vrzel'' Ana Trebše!

V sredo, 31. julija, si bomo ogledali film češkega filmskega mojstra ter prejemnika Kinoateljejeve nagrade Darko Bratina leta 2010 Miroslava Janeka ''Normalen avtistični film'' (2016), ki na unikaten način razkrije svet petih otrok, ki jih družba označuje kot ''avtiste'', in nas izzove, da enkrat za vselej prenehamo z razumevanjem avtizma kot zdravstvene diagnoze in ga poskušamo dojeti predvsem kot čaroben in skrivnosten način mišljenja. Gostili bomo Anko Passoni, predstavnico Društva za pomoč osebam MAS OKO, ter producentko kratkega predfilma ''Tunel'' (2017) režiserja Gregorja Andolška – Vivo Videnović.

V četrtek, 1. avgusta, nas čaka prava pravcata kinotečna poslastica.  V sodelovanju s Slovensko kinoteko in Slovenskim filmskim centrom bo ob 100-letnici rojstva režiserja Franceta Štiglica iz 35-mm kopije predvajana slovenska klasika ''Tistega lepega dne'' (1962). Na projekciji se nam bo pridružila tudi programska sodelavka Slovenske kinoteke Varja Močnik.

Letni kino Silvana Furlana pa bomo zaključili s celovečercem Mihe Mazzinija ''Izbrisana'' (2018) ter kratkim filmom Luna Sevnika ''Voyage Voyage'' (2017).

V primeru dežja se projekcije selijo v veliko dvorano Mestne občine Nova Gorica.

Vse projekcije so brezplačne, opremljene s slovenskimi podnapisi ter se pričenjajo ob 21. uri.

Vabljeni!

CINEMA ESTIVO SILVAN FURLAN

Da giovedì 25 luglio a venerdì 2 agosto – Ploščad Silvana Furlana, Nova Gorica

Il cinema estivo Silvan Furlan a Nova Gorica è giunto al giro di boa!

Oggi, martedì 30 luglio, verrà proiettato il cortometraggio di Ana Trebše ''Vrzel'' (2018), seguito dal film ''Selfie'' (2019) di Agostino Ferrente, la storia dei sedicenni Pietro e Alessandro del malfamato quartiere di Napoli Rione Traiano, che all'ombra della violenza della polizia e dell'onnipresenza della mafia ritraggono con lo smartphone se stessi e ciò che li circonda. La proiezione è in collaborazione con il festival Kino Otok – Isola Cinema, perciò avremo come ospiti la direttrice del festival Tanja Hladinik e la regista del film ''Vrzel'' Ana Trebše!

Mercoledì 31 luglio sarà la volta di un cineasta ceco, vincitore del premio Darko Bratina nel 2010. Stiamo parlando di Miroslav Janek e del suo “Normale film autistico” (2016), che in modo eccezionale svela il mondo di cinque ragazzi definiti “autistici” dalla società, spingendoci a smettere di vedere nell’autismo una malattia, per comprenderlo invece come un modo di pensare affascinante e misterioso. Ospiti della serata saranno Anka Passoni, rappresentante dell’associazione MAS OKO, e Viva Videnović, produttrice del cortometraggio ''Tunel'' (2017) del regista Gregor Andolšek.

Giovedì 1 agosto ci attende una vera chicca da cineteca. In collaborazione con la Slovenska kinoteka e lo Slovenski filmski center, in occasione del centenario della nascita del regista France Štiglic verrà proiettato in 35 mm il classico della cinematografia slovena ''Tistega lepega dne'' (“Quel bel giorno”) (1962). Alla proiezione sarà presente Varja Močnik, collaboratrice della Slovenska kinoteka.

Il cinema estivo Silvan Furlan si concluderà con il film di Miha Mazzini ''Izbrisana'' (“Cancellata”) (2018) e il cortometraggio di  Lun Sevnik ''Voyage Voyage'' (2017).

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nella sala grande del Municipio di Nova Gorica.

Tutte le proiezioni sono gratuite, con sottotitoli in sloveno. Inizio alle ore 21.

Vi aspettiamo!

FILMSKA KARAVANA MUVIT V NOVI GORICI

Od torka, 20. avgusta, do četrtka, 22. avgusta v Novi Gorici

V soboto, 24. avgusta, ob 20.30 v SNG Nova Gorica

Letos se filmska karavana MUVIT odpravlja v Novo Gorico!

V torek, 20. avgusta, se pričenja že 6. edicija filmskega maratona, ki je tokrat za navdih in lokacijo snemanja kratkih filmov izbrala naše mesto Nova Gorica. Na zaključnem večeru v  soboto, 24. avgusta, ob 20.30 bo v SNG Nova Gorica premiera najbolj kreativnih kratkih filmov tekmovanja in podelitev nagrad trem najboljšim ekipam. Strokovno žirijo bodo sestavljali režiser Jan Cvitkovič, igralka Eva Jesenovec in direktor fotografije Rok Kajzer Nagode

Številka 6 je posebnega pomena za festival MUVIT6x60. Film mora imeti vsaj 6 minut dolžine, produkcijski čas ustvarjanja pa znaša 60 ur. Prijavite svojo filmsko ekipo in v 60 urah napišite, posnemite, zmontirajte in dostavite svoj kratki film.

Prijave sprejemajo na spletni strani MUVIT-a.

 

LA CAROVANA CINEMATOGRAFICA MUVIT A NOVA GORICA

Da martedì 20 agosto a giovedì 22 agosto a Nova Gorica  

Sabato 24 agosto alle 20.30 presso il teatro SNG di Nova Gorica

Quest’anno la carovana cinematografica MUVIT fa tappa a Nova Gorica!

Martedì 20 agosto s’inaugura la sesta edizione della maratona cinematografica, che quest’anno ha scelto Nova Gorica come fonte d’ispirazione e location per le riprese di cortometraggi. Durante la serata conclusiva, sabato 24 agosto alle 20.30, presso il teatro SNG di Nova Gorica verranno proiettati in anteprima i cortometraggi più creativi e verranno premiate le tre migliori squadre. La giuria sarà formata dal regista Jan Cvitkovič, dall’attrice Eva Jesenovec e dal direttore della fotografia Rok Kajzer Nagode

Il numero 6 ha un significato particolare per il festival MUVIT6x60. I film devono durare almeno 6 minuti, mentre il tempo di produzione è di 60 ore. Iscrivete il vostro gruppo e in 60 ore scrivete, girate, montate e consegnate il vostro cortometraggio.

Le iscrizioni si effettuano sul sito di MUVIT.

ČLANEK O DARKU BRATINI V SOBOTNI PRILOGI DELA

Sobotni prilogi časopisa Delo je 27. julija izšel obsežen članek o ustanovitelju Kinoateljeja, senatorju, filmofilu, visionarju, predvsem pa neizčrpnem viru navdiha, Darku Bratini. Pod članek z naslovom ''Biti doma na meji, pa tudi v Milanu in Ljubljani, brez vsakršnih ovir'' , ki nam razkrije delček intelektualne dediščine velikega zagovornika dialoga in sožotrja, se podpisuje novinarka in publicistka Patricija Maličev, hkrati programska sodelavka  in selektorka festivala Poklon viziji, ki v njegov poklon vsako leto podeluje Nagrado Darko Bratina. Letošnja edicija čezmejnega festivala se bo odvijala med 13. in 20. oktobrom in bo v fokus postavila bitansko dokumentaristko Kim Longinotto.

Članek si lahko preberete tudi na naši spletni strani.

ARTICOLO SU DARKO BRATINA NELL’ALLEGATO DAL GIORNALE DELO

Nell’allegato del sabato del giornale Delo del 27 luglio è uscito un lungo articolo su Darko Bratina, fondatore del Kinoatelje, senatore, cinefilo, visionario, ma soprattutto fonte inesauribile d’ispirazione. L’articolo dal titolo “Sentirsi a casa sul confine, come a Milano e Ljubljana, senza limiti”, che ci svela una piccola parte dell’eredità culturale del grande portavoce del dialogo e della convivenza, è opera della giornalista e pubblicista Patricija Maličev, che è anche collaboratrice e selezionatrice del festival Poklon viziji – Omaggio a una visione, che ogni anno conferisce il premio in memoria di Darko Bratina. L’edizione di quest’anno del festival transfrontaliero si svolgerà dal 13 al 20 ottobre e sarà incentrata sulla documentarista britannica Kim Longinotto. L’articolo è pubblicato anche sul nostro sito web.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.