SLOITA


header

17/2019

OTVORITEV FESTIVALA

Včeraj smo z odprtjem instalacije Camera Obscura - Stičišče pogledov avtorja Jakoba Koncuta otvorili 20. jubilejno edicijo čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji / Omaggio a una visione, ki se bo med 13. in 20. oktobrom 2019 odvijal v sedmih izbranih mestih v Sloveniji in Italiji. V središču bogatega in pestrega programa bo letošnja dobitnica nagrade Darko Bratina britanska režiserka Kim Longinotto.

Oglejte si fotografije iz včerajšnjih dogodkov.

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

Ieri, con l'inaugurazione dell'installazione Camera Obscura – Convergenza di prospettive, dell'artista Jacob Koncut, si è aperto il 20esimo anniversario del festival transfrontaliero Poklon viziji /Omaggio a una visione, che si terrà dal 13 al 20 ottobre 2019 in sette città selezionate tra la Slovenia e l'Italia. Fulcro del ricco programma sarà la regista britannica Kim Longinotto, vincitrice del Premio Darko Bratina di quest'anno.

Guardate le foto del primo giorno del festival!

PROGRAM FESTIVALA V NASLEDNJIH DNEH

V sredo, 16. oktobra, bo tako v goriški Hiši filma med 9.00 in 17.30 potekala brezplačna mojstrska delavnica z letošnjo nagrajenko – vabljeni vsi, ki bi se radi pobliže seznanili z dobitnico nagrade in njenim prepoznavnim, politično ozaveščenim pristopom k filmu. V fokusu bodo projekcije dokumentarcev, s katerimi poskuša avtorica gledalcem približati pogosto nedosegljiv svet deklet in žensk, ki se skušajo izviti iz agresivnega primeža tradicije in obenem nikdar ne popustijo v boju za svoje pravice.

Želite prisluhniti pogovoru o vlogi ženske v današnji družbi? Pridružite se nam ob 16.15. Pogovarjali se bomo z dr. Mojco Pajnik, ki bo opozorila na spolno pristranskost institucij in družbenih konvencij v izbranih nagrajenkinih filmih.

Zlasti vabljeni, da se ob 19.30 udeležite svečane podelitve nagrade Darko Bratina, projekcije zmagovalnih filmov programskega sklopa Prvi poleti ter zadnjega nagrajenkinega dokumentarca »Mafija v objektivu« (Shooting the Mafia, 2019), ki ga je posnela v sodelovanju z Letizio Battaglia, znano italijansko politično aktivistko.

Obe avtorici bosta z nami tudi v četrtek, 17. oktobra, ko bo program osredinjen na Ljubljano. V Galeriji Fotografiji bo ob 16.30 voden ogled po presunljivi razstavi »Mafija, bolečina, ljubezen – Shooting the mafia«na kateri bo prisotna tudi avtorica fotografij Letizia Battaglia,

Dogajanje se bo ob 18.00 preselilo v Slovensko kinoteko, kjer si bomo ogledali izbor kratkih nagrajenih filmov sklopa First Crossings. Sledil bo kratek uvod v film »Ljubezen je vse« (Love is all, 2014), ki ga bo gledalcem predstavila nagrajena režiserka. Po slovenski premieri njenega dokumentarca »Mafija v objektivu« (Shooting the mafia, 2019) v Kinodvoru ob 20:30 pa bodo imeli obiskovalci tudi enkratno priložnost, da se pridružijo pogovoru z režiserko.

ALTRI EVENTI DEL FESTIVAL

Mercoledì 16 ottobre, presso il Palazzo del cinema di Gorizia, dalle 9:00 alle 17:30, si terrà una masterclass gratuita con la vincitrice del premio di quest'anno. Chiunque desideri conoscere la regista e il suo approccio al cinema così riconoscibile e politicamente consapevole è invitato. La masterclass è incentrata sulla proiezione di documentari che cercano di avvicinare lo spettatore al mondo, spesso inaccessibile, di ragazze e donne che cercano di sfuggire alla morsa aggressiva della tradizione persistendo, allo stesso tempo, nella lotta per i loro diritti.

Desiderate poi ascoltare una conversazione sul ruolo della donna nella società odierna? Unitevi a noi alle 16:15. Parleremo con la dott.ssa Mojca Pajnik che  individuerà, nei film selezionati di Kim Longinotto, i pregiudizi di genere delle istituzioni e delle convenzioni sociali.

Siete in particolare invitati a partecipare, alle ore 19:30, alla cerimonia di premiazione del Premio Darko Bratina, alla proiezione dei film vincitori del programma First Crossings e dell'ultimo documentario di Kim Longnotto Shooting the Mafia (2019), girato in collaborazione con Letizia Battaglia, celebre attivista politica italiana.
Entrambe le autrici saranno con noi anche giovedì 17 ottobre, quando la programmazione si sposterà a Lubiana. Presso la Galerija Fotografija si terrà una visita guidata alla sorprendente esposizione, Mafia, dolore, amore – Shooting the Mafia, che include anche fotografie di Letizia Battaglia.

L'evento si sposterà alle 18:00 alla Cineteca slovena dove vedremo una selezione dei cortometraggi  della sezione First Crossings.

A seguire una breve introduzione al film Love is All (2014), che sarà presentato dalla regista vincitrice del premio. Dopo la prima slovena del suo documentario Shooting the Mafia (2019), al Kinodvor alle ore 20:30, gli spettatori avranno l’opportunità unica di unirsi al dialogo con l’autrice.  

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.