SLOITA


header

23/2019

KINOATELJEJEVA VOŠČILNICA

Dragi prijatelji, sodelavci in filmoljubci,

celotna ekipa Kinoateljeja vam želi vesele praznike in srečno 2020!

Naj se čas za trenutek zaustavi, razpotegne in traja večno ... Če ne bo šlo drugače, pa si tudi v tem prazničnem času privoščite kakšen dober film v najboljši družbi. Želimo vam srečno novo leto ter da bi bilo prihodnje leto polno zdravja, veselja ter seveda – uspešnih novih projektov.

Z ljubeznijo, ekipa Kinoateljeja

AUGURI DAL KINOATELJE

Cari amici, collaboratori e cinefili, 

tutto il team del Kinoatelje vi augura buone vacanze e buon anno 2020!

Che questo tempo si fermi, allunghi e duri per sempre ... Concedetevi un bel film nella migliore compagnia durante questo periodo festivo. Vi auguriamo un felice anno nuovo e che il prossimo anno sia pieno di salute, gioia e, naturalmente, nuovi bei progetti.

Con affetto, il team di Kinoatelje

TV SERIJA ''KONTRASTI – MLADI SE PREDSTAVIJO'' 1x02

Nedelja, 29. 12., ob 20.00 in četrtek, 2. 1., ob 20.00 na programu RAI 3/bis

Kontrasti - mladi se predstavijo je nekonvencionalna tv serija portretov mladih iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih delovanja. V drugi epizodi se predstavita vsestranski ustvarjalec Pietro Cromaz in košarkarica Anna Turel, pod režijo pa se tokrat podpisuje Danijel Bukovec, montiral je Jan Devetak, vizualno podobo sta prispevala Danijel Bukovec in Urban Košir, Pietro Cromaz pa je ustvaril uvodno špico.

Več o TV seriji si lahko preberete na naši spletni strani, kjer si lahko ogledate tudi napovednik druge epizode!

V produkciji Kinoateljeja za RAI - Slovenski program.

SERIE TV ''KONTRASTI - MLADI SE PREDSTAVIJO'' 1x02

Domenica, 29. 12 alle 20.00 e giovedì, 2. 1. alle 20.00 su RAI 3/bis

Kontrasti - mladi se predstavijo è una serie tv non convenzionale di ritratti di giovani di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone che presentano le loro passioni. Nella seconda puntata si presenta il giovane creativo Pietro Cromaz e giocatrice di basket Anna Turel. Anche gli autori della serie sono giovani: alla regia c’è Danijel Bukovec, l’immagine grafica di Daniel Bukovec e Urban Košir, il montaggio di Jan Devetak, la sigla iniziale di Pietro Cromaz.

Di più sulla serie potete leggere sul nostro sito, dove trovate anche il trailer del secondo episodio!

Prodotto dal Kinoatelje per i programmi sloveni RAI.

SKLEPNE MISLI

Dragi prijatelji, parterji, sodelavci in soustvarjalci ter obiskovalci čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji /Omaggio a una visione,

radi bi se vam zahvalili za podporo, zaupanje in vloženi trud, s katerim ste prispevali k realizaciji jubilejne dvajsete edicije festivala. V osmih festivalskih dneh polnih nepozabnih vtisov, projekcij angažiranih filmov in poglobljenih pogovorov z gostujočimi avtoricami in avtorji ter z bogatim spremljevalnim programom smo obiskali in v mrežo ponovno povezali filmske inštitucije in gledalce sedmih mest: Gorice, Nove Gorice, Trsta, Vidma Ljubljane, Izole in Špetra.

Naš pogled ostaja usmerjen v prihodnost, pred nami so številni izzivi kako zagotoviti kvalitetno filmsko ponudbo čez celo leto in hkrati vzgajati novo filmsko občinstvo senzibilno do avtorskega, angažiranega filma. Hkrati se dobro zavedamo naših korenin in verjamemo v moč medkulturnega dialoga, s katerim je stkana živa festivalska mreža.

Na naši spletni strani si lahko ogledate pogovore in utrinke iz letošnjega festivala!

PENSIERI CONCLUSIVI

Cari amici, partner, colleghi, collaboratori e spettatori del festival cinematografico transfrontaliero Poklon viziji /Omaggio a una visione,

vogliamo ringraziarvi per il supporto, la fiducia e l’impegno con i quali avete contribuito alla realizzazione della ventesima edizione del festival. In otto giorni pieni di ricordi indimenticabili, proiezioni, film impegnati e dibattiti approfonditi con gli autori e le autrici ospiti, arricchiti da un vasto programma collaterale, abbiamo visitato e riunito le istituzioni cinematografiche e gli spettatori di sette città: Gorizia, Nova Gorica, Trieste, Udine, Ljubljana, Izola e San Pietro al Natisone.

Il nostro sguardo resta rivolto al futuro, ci aspettano tante sfide per garantire un’offerta cinematografica di qualità durante tutto l’anno e allo stesso tempo per formare un nuovo pubblico sensibile al cinema d’autore. Al contempo siamo ben consci delle nostre radici e crediamo nel potere del dialogo interculturale che è alla base della rete del festival.

Sul nostro sito potete trovare imagini e parole del festival!

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.