SLOITA


header

1/2020

KINOATELJEJEVA PRODUKCIJA V SLOVENSKI KINOTEKI

Torek, 4. 2. 2020, ob 20.00 v Slovenski kinoteki v Ljubljani

V torek, 4. 2. 2020, ob 20. uri se bodo v Slovenski kinoteki v Ljubljani ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika predstavili trije filmi goriških avtorjev, nastali v Kinoateljejevi produkciji ali koprodukciji. Na filmskem večeru Kinoatelje: zgodbe brez meja bosta ob prisotnosti avtorjev predvajana kratka filma Soma Sandre Jovanovske in Stoj! Giulia de Paolisa ter celovečerni prvenec Jana Mozetiča Miren dan. Vsi trije filmi so se decembra predstavili tudi v Beogradu na Dnevih slovenksega filma. Vabljeni v našo družbo.

LE PRODUZIONI DEL KINOATELJE ALLA CINETECA NAZIONALE A LUBIANA

Martedì 4/2/2020 alle 20.00 alla Cineteca Nazionale a Lubiana

Martedì 4 febbraio 2020 alle 20.00, in occasione del Giorno della cultura slovena, verranno proiettati alla Cineteca Nazionale a Lubiana tre film di registi goriziani prodotti o coprodeotti dal Kinoatelje. Nella serata per cineasti intitolata Kinoatelje: storie senza confini alla quale parteciperanno anche tutti gli autori, verranno presentati i cortometraggi Soma di Sandra Jovanovska e Stoj! di Giulio de Paolis nonché il lungometraggio Una giornata tranquilla di Jan Mozetič. Tutti i film sono stati presentati a dicembre alle Giornate del cinema sloveno di Belgrado. Vi invitiamo ad unirvi a noi.

STROKOVNO SREČANJE AKM SLOVENIJE NA 10. FEMF

Četrtek, 30. 1. 2020, v Piranu 

Ekipa Kinoateljeja se bo v četrtek, 30. januarja 2020, v Piranu udeležila strokovnega srečanja na temo razvoja mladih občinstev, ki ga organizira Art kino mreža Slovenije v sodelovanju z 10. Festivalom evropskega in mediteranskega filma.

Predstavljene bodo dobre prakse in programi vključevanja mladih v razvoj filmske kulture. Živa Jurančič iz Kinodvora bo predstavila program Kinotrip, Petra Gajžler in Marina Katalenić projekt Filmske osnovne šole, Mateja Zorn iz Kinoateljeja pa različne pristope filmske vzgoje v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo.

Več o dogodku lahko preberete na naši spletni strani.

INCONTRO FORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SLOVENA AKM AL 10° FEMF

Giovedì 30/1/2020 a Pirano

Il 30 gennaio 2020 il Kinoatelje parteciperà all’incontro formativo professionale sul tema dello sviluppo del pubblico giovanile, organizzato dall’associazione slovena Art kino mreža Slovenije in collaborazione con il 10° Festival del cinema europeo e mediterraneo, che si terrà giovedì a Pirano.

All’incontro verranno presentate le buone prassi e i programmi per il coinvolgimento dei giovani nello sviluppo della cultura cinematografica. Živa Jurančič dal Kinodvor presenterà il programma Kinotrip, Petra Gajžler e Marina Katalenić il progetto Filmska osnovna šola (Scuola elementare del cinema) e Mateja Zorn dal Kinoatelje parlerà degli approcci all’educazione cinematografica nel territorio transfrontaliero tra Slovenia e Italia.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sulla nostra pagina web.

DVOLETNI PROJEKT PRO KUS: PRENOS VEŠČIN IN ZNANJA ZA PROFESIONALIZACIJO V KULTURNEM IN USTVARJALNIH SEKTORJIH

V okviru projekta PRO KUS, ki ga Kinoatelje razvija znotraj partnerske mreže z Zavodom Motovila in Otok, smo v preteklem tednu na študijski ekskurziji obiskali nekaj deset priznanih prizorišč in organizacij v Amsterdamu ter Rotterdamu – med drugim DutchCulture, Het Nieuwe Institute, Eye Filmmuseum, IFFR, Waag Society, Cinekid Foundation, IDFA  – ter z njihovimi predstavniki vzpostavili ali nadgradili stike, izmenjali izkušnje in dobre prakse ter zasadili seme za prihodnja sodelovanja. Cilj obiska je bil okrepiti nadnacionalno in interdisciplinarno povezovanje, mobilnost in sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ustvarjalci ter institucijami v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih iz Slovenije in Nizozemske. Poleg ekipe Kinoateljeja, Motovile in Otoka se je ekskurzije udeležila tudi ekipa Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (Center za kreativnost).

Več o projektu.

PROGETTO BIENNALE PRO KUS: TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E CONOSCENZE PER LA PROFESSIONALIZZAZIONE NEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

Nell'ambito del progetto PRO KUS, sviluppato dal Kinoatelje in collaborazione con i partner – Istituto Motovila e l'Associazione Otok, abbiamo visitato la scorsa settimana, nell’ambito del programma di formazione professionale, una decina di luoghi e istituzioni rinomati ad Amsterdam e Rotterdam, legati alle prassi culturali e creative, tra cui anche il DutchCultureHet Nieuwe InstituteEye FilmmuseumIFFRWaag SocietyCinekid Foundation e IDFA. Con i loro rappresentanti abbiamo istituito o esteso i nostri contatti, scambiato esperienze e le buone prassi, e piantato i semi dai quali sbocceranno future collaborazioni. L'obiettivo della visita era rafforzare la collaborazione transnazionale e interdisciplinare, la mobilità e la cooperazione tra diversi professionisti, artisti e istituzioni nei settori culturali e creativi della Slovenia e dei Paesi Bassi. Oltre al team del Kinoatelje, Motovila e Otok, all'escursione vi ha ha partecipato anche il team del Museo di architettura e design (Centro per la creatività).

Maggiori informazioni sul progetto.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.