SLOITA


header

3/2020

ČEZMEJNI FILMSKI FESTIVAL POKLON VIZIJI

Četudi v času koronavirusa težko načrtujemo jesensko festivalsko druženje, bi vam radi sporočili, da si lahko rezervirate termin med 2. in 10. oktobrom. Potrudili se bomo, da bo letošnja edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji zaživela, četudi v okrnjeni obliki in v virtualnem okolju. Osrednji del festivala vključno s sekcijo Prvi poleti, usmerjeno v raziskovanje novih filmskih govoric mladih filmskih ustvarjalcev in gledalcev, masterclass z letošnjim nagrajencem in svečani večer podelitve nagrade Darko Bratina bo potekal na Goriškem med 2. in 6. oktobrom, za tem pa sledijo festivalske postojanke v Ljubljani, Izoli, Trstu, Vidmu in Špetru. Sproti vas bomo obveščali o novostih.

Vsi ljubitelji del kanadsko-švicarskega režiserja Petra Mettlerja, prejemnika nagrade Darko Bratina 2018, pa imate možnost, da si do 2. maja brezplačno ogledate njegovo celotno retrospektivo v sklopu festivala Visions du Réel. Več informacij na tej povezavi.

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO OMAGGIO A UNA VISIONE

In questo momento è difficile prevedere se il festival potrà svolgersi nella sua forma integra data la situazione sanitaria causata dal coronavirus, ma nonostante ciò, vorremmo informarvi che abbiamo fissato la data per l’edizione del 2020 tra il 2 e il 9 ottobre. Impiegheremo tutte le nostre forze affinché l’edizione di quest’anno del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione prenda vita, anche se in forma diversa e online. Il fulcro del festival, compresa la sezione Primi voli rivolta a giovani registi e spettatori, la masterclass con il premiato di quest’anno nonché la assegnazione del premio Darko Bratina, si svolgerà nel Goriziano dal 2 al 6 ottobre, al che seguiranno le attività previste nelle altre tappe a Lubiana, Isola, Trieste, Udine e San Pietro al Natisone. Vi terremo informati sugli sviluppi.

Tutti gli amanti dei lavori del regista svizzero-canadese Peter Mettler, destinatario del premio Darko Bratina 2018, avete la possibilità di vedere gratuitamente la sua intera retrospettiva fino al 2 maggio nell’ambito del film festival Visions du Réel. Maggiori informazioni.

PAJEK IN VRAN TER AMORE COVID19 NA RAI SLOVENSKI PROGRAM

Rai 3/bis, nedelja, 10. maj 2020, ob 20.00, ponovitev v četrtek, 14. maj 2020, ob 20.00

10. maja ob 20.00 se bo na RAI Slovenski program predvajal kratek mladinski film Pajek in vran (2017, 25 min), ki je nastal v sklopu Kinoateljejevega vzgojno-izobraževalnega projekta Vse, kar imam, nosim s seboj. Begunčkov kovček. Učenci dvojezične šole Pavel Petričič iz Špetra so pod strokovnim mentorstvom (Alvaro Petricig, Paolo Comuzzi, Mateja Zorn) posneli igrano-dokumentarni film, vizualizacijo zgodbe, ki nam jo je zaupal Amen Kokou Doumassi, politični azilant iz Toga, ki je v Italijo prišel kot begunec. Ponovitev bo 14. maja ob 20.00. Hkrati pa napovedujemo, da bo 31. maja na sporedu kratek film Amore Covid19 avtorja Jana Devetaka. Vabljeni k ogledu.

IL RAGNO E IL CORVO E AMORE COVID19 SU RAI REGIONALE IN LINGUA SLOVENA

Rai 3/bis, domenica 10 maggio 2020, alle 20.00, replica giovedì 14 maggio 2020, alle 20.00

Il 10 maggio alle 20.00 andrà in onda su Rai3/bis il film Il Ragno e il Corvo (2017, 25 min), realizzato da un’equipe di ragazzi nell'ambito del progetto didattico promosso dal Kinoatelje Tutto ciò che è mio, lo porto con me. La valigia del profugo. Con la guida attenta di professionisti del settore (Alvaro Petricig, Paolo Comuzzi, Mateja Zorn), gli alunni dell’Istituto complessivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig di San Pietro al Natisone hanno realizzato un documentario (che contiene anche una breve fiction) basato sui racconti di Amen Kokou Doumassi, perseguitato politico arrivato come profugo in Italia dal Togo. La replica andrà in onda il 15 maggio alle 20.00. In quest’occasione vorremmo informarvi anche che il 31 maggio verrà trasmesso il corto Amore Covid19 realizzato da Jan Devetak. Vi auguriamo buona visione.

 

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.