SLOITA


header

5/2020

NAGRADA SPLETNI STRANI, POSVEČENI DARKU BRATINI

Spletna stran, posvečena intelektualni dediščini Darka Bratine (www.darkobratina.net), je nastala v sklopu Kinoateljejevega projekta Zaupati čez mejo, s katero smo želeli na inovativen način zbrati in širši javnosti predstaviti dediščino našega ustanovitelja – sociologa, senatorja, profesorja in filmskega kritika. Danes njegov duh in vizionarska razmišljanja živijo naprej v spletni različici in so dosegljiva vsem, še posebno mladim generacijam, katerih je bil Bratina tudi sam glasnik. Na tej spletni strani lahko najdemo in razberemo žive ideje o razvoju skupnega medmestnega prostora, ki so se oblikovale že v 80. letih prejšnjega stoletja, in jih še danes neprestano razvijamo ter poskušamo uresničevati. Ena izmed njih je denimo trenutno aktualen razpis za Prve Polete v sklopu filmskega festivala Poklon viziji.

Spletna stran, posvečena Bratini, je pred nekaj dnevi prejela nagrado Favourite Website Award. Gre za angleško spletno nagrado, ki jo žirija že od leta 2000 dnevno podeljuje najboljšim in vrhunsko oblikovanim spletnim stranem iz celega sveta. Projekt FWA se je razvil kot digitalni prostor, namenjen tehnološko naprednim digitalnim projektom. Več o nagradi.

PREMIATO IL SITO WEB DEDICATO A DARKO BRATINA

Il sito web dedicato all’eredità intellettuale di Darko Bratina (www.darkobratina.net) nasce nell’ambito del progetto Fiducia oltre il confine a cura del Kinoatelje per raccogliere e presentare al pubblico in modo innovativo il patrimonio del nostro fondatore – sociologo, senatore, professore e critico cinematografico. Oggi il suo spirito e le idee visionarie continuano a vivere nella versione digitale e sono accessibili a tutti, ma soprattutto ai giovani di cui Bratina stesso era il portavoce e sostenitore. Sul sito web possiamo trovare e leggere le idee e le riflessioni ancora molto attuali sullo sviluppo di uno spazio interurbano comune, che Bratina ha espresso già negli anni '80 del secolo scorso e oggi sono in fase di sviluppo o di realizzazione. Una di queste, ad esempio, è l'attuale open call per i Primi Voli che fanno parte del festival cinematografico Omaggio a una visione.

ll sito web dedicato a Bratina ha ricevuto il premio Favourite Website Award. Si tratta di un premio online conferito ogni giorno dal 2000 ai migliori portali di tutto il mondo in termini di design, sviluppo e contenuti. Il progetto inglese FWA opera come uno spazio virtuale dedicato a progetti d’avanguardia nello sviluppo del digitale. Maggiori informazioni.

AMORE COVID19 NA RAI SLOVENSKI PROGRAM

Rai 3/bis, nedelja, 31. maj 2020, ob 20.50, ponovitev v četrtek, 4. junija 2020, ob 20.50

V nedeljo, 31. maja, ob 20.50 se bo na Rai – Slovenski program predvajal kratki film Amore Covid19 (2020, 8 min) mladega goriškega ustvarjalca Jana Devetaka. Gre za kratek dokument časa oziroma filmsko impresijo čezmejnega prostora, v katerem se prepletajo slike iz preteklosti, ko je med Slovenijo in Italijo potekala stroga fizična meja, in aktualni posnetki ter zgodba iz časa koronavirusa, ki jo je doživljal marsikdo izmed nas. Ponovitev bo 4. junija ob 20.50. Vabljeni k ogledu.

AMORE COVID19 SU RAI REGIONALE IN LINGUA SLOVENA

Rai 3/bis, domenica 31 maggio 2020 alle 20.50, replica giovedì 4 giugno 2020 alle 20.50

Domenica 31 maggio alle 20.50 andrà in onda su Rai 3/bis il cortometraggio Amore Covid19 (2020, 8 min.) realizzato dal giovane autore goriziano Jan Devetak. Si tratta di un breve documentario ovvero impressione cinematografica del territorio transfrontaliero in cui si intrecciano immagini del passato, quando esisteva ancora un rigido confine tra l’Italia e la Slovenia, e filmati attuali nonché una storia del tempo del coronavirus, probabilmente vissuta da tanti. La replica andrà in onda il 4 giugno alle 20.50. Vi auguriamo buona visione.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.