SLOITA


header

6/2020

RAZGLASITEV PREJEMNIKA NAGRADE DARKO BRATINA 2020

Na novinarski konferenci, ki se je odvila v sredo, 17. 6. 2020, smo razglasili prejemnika nagrade Darko Bratina 2020, ki jo letos Kinoatelje podeljuje že enaindvajsetič zapored in v fokus postavlja filmski opus srbskega režiserja Srdana Golubovića. Golubović v svojih delih z dosledno senzibilnostjo portretira življenje posttranzicijske družbe in z brezkompromisno naracijo razkrije moč skorumpiranih politično-ekonomskih sistemov, ki za seboj puščajo pokopališča ne samo usod posameznikov temveč tudi idealov.

Predstavili smo tudi vizijo letošnjega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki se bo v sedmih mestih odvijal od 2. do 10. oktobra 2020 v tesnem sodelovanju s partnerskimi institucijai iz Slovenije in Italije ter ponudil bogato bero raznovrstnih vsebin. Več o tem si lahko preberete tukaj. Festival bo tudi letos obogaten s tridnevnim programskim sklopom Prvi Poleti, v katerem raziskujemo nove filmske govorice z željo po razvoju filmske publike v čezmejnem goriškem prostoru, odprto tudi za formo kratkega in eksperimentalnega filma. Poziv k prijavi del je odprt do 1. avgusta 2020. Več o pozivu si lahko preberete na festivalski spletni strani, kjer je dostopna tudi prijavnica.

ANNUNCIATO IL VINCITORE DEL PREMIO DARKO BRATINA 2020

Durante la conferenza stampa, svoltasi il 17/6/2020, è stato annunciato il vincitore del Premo Darko Bratina 2020. Il riconoscimento, conferito dall’associazione Kinoatelje per la 21° volta, verrà consegnato al regista serbo Srdan Golubović, autore che con il suo modo di narrare storie senza compromessi offre spunti di riflessione e una visione critica della società, cercando sempre un equilibrio tra ragione ed emozione.

In quest’occasione è stata presentata anche la visione dell’edizione di quest’anno del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, organizzato in collaborazione con una fitta rete di partner dalla Slovenia e dall’Italia tra il 2 e il 10 ottobre nella sua forma itinerante che offrirà innumerevoli  contenuti. Maggiori informazioni sono disponibili su questo link. Il festival verrà arricchito ancora una volta con la sezione Primi Voli, dedita alla ricerca di nuovi linguaggi cinematografici e al desiderio di contribuire allo sviluppo di un pubblico di cineasti nel territorio di Gorizia aperto anche alla forma di cortometraggi e film sperimentali. La open call è aperta fino al 1° agosto 2020. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web del festival, dove si può trovare anche il modulo d’iscrizione.

9. MEDNARODNI MLADINSKI FILMSKI TABOR

9.—14. avgust, Nova Gorica

Vse zainteresirane obveščamo, da so odprte prijave za Mednarodni mladinski filmski tabor, ki ga organizirata Ustanova Silvana Furlana in Kinoatelje ob podpori Mestne občine Nova Gorica, letos že devetič zapored in bo potekal med 9. in 14. avgustom v prostorih Dijaškega doma v Novi Gorici.

Mladi, ki vas mika spoznati, kako lahko svoje ideje razvijete v filmsko zgodbo, ste vabljeni, da se nam pridružite v tej izkušnji. Namen srečanja je povezati ljubezen do filma in filmske umetnosti z medsebojnim druženjem in tkanjem novih prijateljskih vezi v sproščenem okolju goriškega mesta na meji. Kljub trenutnim razmeram, vezanih na pojav koronavirusne bolezni Covid-19, želimo nadaljevati z našim poslanstvom, ki stremi k širjenju filmske kulture med mladimi skozi izkušnjo filmskega ustvarjanja in sočasno spodbuja njihovo kreativno ter kritično razmišljanje v inovativnem učnem okolju. Tabor bo zaradi tega potekal nekoliko drugače kot pretekla leta, da bo lahko poskrbljeno za varnost vseh udeležencev.

Več o filmskem taboru in prijavi nanj si lahko preberete na naši spletni strani.

9. CAMPUS INTERNAZIONALE DEL CINEMA

9–14 agosto, Nova Gorica

Si informa gli interessati che sono aperte le iscrizioni per il nono Campus internazionale del cinema che si terrà dal 9 al 14 agosto presso il Dijaški dom di Nova Gorica. Il Campus viene organizzato dall’associazione Kinoatelje in stretta collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan con il sostegno del Comune di Nova Gorica.

Tutti i giovani che sono tentati di scoprire come trasporre le proprie idee in un film sono invitati a unirsi a noi in quest'esperienza. Lo scopo del campus è di unire l'amore per il cinema e l'arte cinematografica e allo stesso tempo formare nuove amicizie in un’ambiente rilassato della città sul confine. Nonostante l'attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, vogliamo continuare la nostra missione che mira a diffondere la cultura cinematografica tra i giovani attraverso l'esperienza del cinema incoraggiando, allo stesso tempo, il loro pensiero creativo e critico in un ambiente di apprendimento innovativo. Il campus si svolgerà con delle modalità leggermente diverse rispetto agli anni precedenti in modo da garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Maggiori informazioni sul campus e a come aderire al progetto sono disponibili sul nostro sito web.

LETNI KINO ŠTANDREŽ

Četrtek, 2. julij 2020, ob 21.00 – ploščad doma Andrej Budal, Štandrež (Gorica)

V sodelovanju s Kulturnim društvom Oton Župančič bomo tretje leto zapored v četrtek, 2. julija 2020, organizirali Letni kino v Štandrežu, kjer bo potekala projekcija filma Ne pozabi dihati, tržaškega režiserja Martina Turka. Za petnajstletnega Klemena se vse spremeni v trenutku, ko se njegov tri leta starejši brat Peter zaljubi v prelepo vrstnico Sonjo. Ne pozabi dihati, film o skrivnostih poletja, je intimna drama o odraščanju, prvih ljubeznih, ljubosumju in močnih čustvih, ki človeka prevevajo v tem obdobju. Film bo predvajan z italijanskimi podnapisi.

Filmski večer bomo otvorili s premierno projekcijo dokumentarnega zapisa, ki beleži vzdušje čezmejnega prostora v času koronavirusne bolezni Covid19. Tako kot pravita avtorja Sara Terpin in Carlo Ghio, film želi biti le dokument časa, pristno pričevanje o življenju na meji v obdobju covida skozi poglede in glasove različnih ljudi. 

SANT'ANDREA OPEN AIR CINEMA

Giovedì 2 luglio 2020 alle 21.00 – Casa di Cultura Andrej Budal, Sant’Andrea (Gorizia)

Giovedì 2 luglio 2020, per il terzo anno consecutivo, organizzeremo il Sant’Andrea Open Air Cinema in collaborazione con l’associazione culturale “Oton Župančič”, dove si terrà una proiezione del film Non dimenticare di respirare (Don’t Forget to Breathe), diretto dal regista triestino Martin Turk. Tutto cambia per il quindicenne Klemen nel momento in cui suo fratello Peter, più grande di lui di tre anni, si innamora della bellissima Sonja. Non dimenticare di respirare è un film che tratta dei segreti dell'estate, un dramma intimo del periodo dell’adolescenza, dei primi amori, della gelosia e di forti emozioni che pervadono una persona durante questo periodo. Il film verrà proiettato con i sottotitoli in italiano.

La serata si aprirà con la prima dell'impressione audiovisiva che documenta l'atmosfera del territorio transfrontaliero tra Slovenia e Italia durante la crisi sanitaria data dal coronavirus. Come affermano gli autori SaraTerpin e Carlo Ghio, il film vuole essere solo un documento del tempo, una testimonianza veritiera della vita sul confine nel periodo del covid, attraverso pensieri e testimonianze delle persone.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.