SLOITA


header

11/2020

FILMSKI FESTIVAL POKLON VIZIJI - PRVI POLETI

Konec tedna v mesto prihaja 21. edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji / Omaggio a una visione v organizaciji goriškega Kinoateljeja in številnih partnerjev, ki jo letos začenjamo s programom sveže platforme Prvi Poleti. Ta del festivala se bo zgoščeno odvijal med 2. in 4. oktobrom na novogoriški Mostovni, kjer bo ponudil pester program, primeren za vse starosti in okuse. Tekmovalni program kratkih filmov bo postregel s pravimi vizualnimi poslasticami domačih in tujih avtorjev, ki so za svoja dela prejeli številne vidne nominacije in nagrade na filmskih festivalih po vsem svetu – eden med njimi je celo nominiran za oskarja za najboljši kratki animiran film – kdo bo naš zmagovalec, pa bomo izvedeli na razglasitvi v nedeljo ob 20.30. Poleg kratkih filmov se nam v petek obeta tudi cine-koncert ob 100. obletnici nemške ekspresionistične klasike, filma Kabinet dr. Kaligarija. Ne gre zamudit niti nedeljskega družinskega programa, ki bo med drugim ponudil tudi čudovito iskren film Črte v pesku, zgodba o zgodovini, vse mlade, željne spoznavanja, kako se ustvarja glasbo za film, pa vabimo, da se udeležijo otroške delavnice uglasbitve kratkega filma, ki se bo odvila v soboto. Seveda ne bo manjkal niti spremljevalni program. Letos se nam bodo na otvoritvi z razstavo Prostori v prostoru predstavili študenti Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vabljeni!

Podrobnejši program.

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO OMAGGIO A UNA VISIONE – PRIMI VOLI

Nel fine settimana arriva in città la 21a edizione del festival cinematografico transfrontaliero Poklon viziji / Omaggio a una visione organizzato dal Kinoatelje e dai suoi numerosi partner. Quest’anno il festival si aprirà con il programma della fresca e innovativa piattaforma Primi Voli. Questa parte del festival si svolgerà dal 2 al 4 ottobre al Mostovna a Nova Gorica, dove proporrà un programma variegato adatto a tutti i gusti e a tutte le età. Il programma dei cortometraggi in competizione ci offrirà vere e proprie chicche audiovisive di autori locali e internazionali che hanno ricevuto numerose candidature e premi ai festival cinematografici di tutto il mondo – uno dei quali è stato persino nominato per un Oscar per il miglior cortometraggio animato. I nomi dei premiati saranno svelati domenica alle 20.30 durante la serata di premiazione. Oltre ai cortometraggi, ci attende anche un cine-concerto in occasione del 100° anniversario del film Il Gabinetto del dottor Caligari. Da non perdere il programma di domenica dedicato alle famiglie che offrirà anche un film meravigliosamente sincero Sandlines, the Story of History. Tutti i giovani, desiderosi di imparare come si crea la musica per un film, sono invitati a partecipare al laboratorio di sonorizzazione di un cortometraggio per bambini che si svolgerà sabato. Ovviamente non mancherà nemmeno il programma di accompagnamento. Quest'anno gli studenti dell'Accademia dell’Arte dell'Università di Nova Gorica si presenteranno durante l'inaugurazione della mostra Spazi nello spazio. Vi aspettiamo numerosi!

Il programma dettagliato.

FILMSKI FESTIVAL POKLON VIZIJI - SRDAN GOLUBOVIĆ

Od ponedeljka, 5. oktobra, pa vse do nedelje, 11. oktobra, bo glavni protagonist festivala Srdan Golubović, prejemnik nagrade Darko Bratina 2020, ki k nam prihaja v goste. V torek bo v novogoriškem kulturnem domu vodil celodnevno mojstrsko delavnico, zvečer pa bo sledila svečana podelitev nagrade in slovenska predpremiera njegovega zadnjega celovečerca, Oče (Otac, 2020). Dan pred tem, pa se bo v Hiši filma v sosednji Gorici odvilo strokovno srečanje Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih, kjer bodo domači in tuji gostje, predstavniki kinematografov, filmskih festivalov in producenti, predstavili vizije razvoja filmske kulture v lokalnih skupnostih. Zvečer pa bosta v Kinemaxu na ogled Golubovićeva filma Krogi (Krugovi, 2013) ob 17.00 in Past (Klopka, 2007) ob 20.30.

V sredo se selimo v Ljubljano, kjer bomo gostovali najprej v Slovenski kinoteki z njegovim prvim filmom Absolutnih 100 (Apsolutnih 100, 2001), druženje pa sklenili s premierno projekcijo njegovega zadnjega filma Oče (Otac, 2020) v ljubljanskem Cankarjevem domu, v sodelovanju s festivalom Liffe.

Za tem pa sledijo še postojanke v Špetru, kjer bo 9. 10. v SMO – Krajinskem in pripovednem muzeju na ogled film Krogi (Krugovi, 2013) in nagrajeni film sekcije Prvi Poleti, v Trstu, ki bo 10. 10. ob 20.30 v Gledališči Miela postregla prav tako z nagrajenim filmom sekcije Prvi Poleti ter s projekcijo filma Past (Klopka, 2007), festival pa bomo 11. 10. sklenili v Vidmu, natančneje v Teatru San Giorgio, kjer si bomo lahko ogledali nagrajeno delo in izbrano video poezijo sekcije Prvi Poleti.

Podrobnejši program.

Katalog festivala in tudi svež trailer.

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO OMAGGIO A UNA VISIONE – SRDAN GOLUBOVIĆ

Da lunedì 5 ottobre fino a domenica 11 ottobre il protagonista del festival sarà Srdan Golubović, il destinatario del premio Darko Bratina 2020, che sarà ospite del festival. Martedì condurrà la masterclass al Kulturni dom di Nova Gorica dove la sera si svolgerà la cerimonia di premiazione nonché l’anteprima slovena del suo ultimo lungometraggio Father (Otac, 2020). Il giorno prima il Palazzo del Cinema di Gorizia ospiterà un seminario professionale Cinema come hub innovativi nelle comunità locali, dove gli ospiti locali e internazionali, rappresentanti di cinema, festival cinematografici e produttori presenteranno le visioni di sviluppo della cultura cinematografica nelle comunità locali. In serata i due film di Golubović Circles (Krugovi, 2013) e The Trap (Klopka, 2007) saranno proiettati al Kinemax alle 17.00 e rispettivamente alle 20.30.

Mercoledì ci sposteremo a Lubiana, dove saremo ospiti della Slovenska kinoteka con la proiezione del film The Absolute 100 (Apsolutnih 100, 2001). Concluderemo la visita nella capitale con la prima slovena del film Father (Otac, 2020) presso il Cankarjev dom di Lubiana, in collaborazione con festival cinematografico Liffe.

Seguiranno le tappe di San Pietro al Natisone, dove il 9 ottobre allo SMO – Museo di paesaggi e narrazioni saranno proiettati il film Cerchi (Krugovi, 2013) e il corto vincitore della sezione Primi Voli. Segue la tappa di Trieste dove alle 20.30 al Teatro Miela verrà presentato sempre il corto premiato alla sezione Primi Voli e il film The Trap (Klopka, 2007). Il festival si concluderà l'11 ottobre a Udine, precisamente al Teatro San Giorgio, dove potremo vedere i videoclip musicali e dei lavori di video-poesia scelti della sezione Primi voli nonché il corto premiato.

Il programma dettagliato.

Il catalogo del festival e il trailer.

NOVA EPIZODA TV SERIJE KONTRASTI - MLADI SE PREDSTAVIJO

V produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI bo v nedeljo, 4. 10., ob 20.00 na sporedu programa RAI 3/bis tretja epizoda TV serije Kontrasti – Mladi se predstavijo, režiserja Alexandra Faganela. Gre za nekonvencionalno tv serijo portretov mladih iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. V tej oddaji se predstavita Jasmina Gruden in Luka Paljk, ter nam izpostavita kontraste, ki prevevajo njun svet, kjer se znanost in umetnost prepletata v nekaj večjega. Ponovitev bo v četrtek, 8. 10., prav tako ob 20.00.

Več na naši spletni strani.

NUOVO EPISODIO DELLA SERIE TV KONTRASTI – MLADI SE PREDSTAVIJO

Prodotto dal Kinoatelje e dal programma sloveno RAI, domenica 4 ottobre alle 20.00 va in onda il terzo episodio della serie TV Kontrasti – Mladi se predstavijo (Contrasti – I giovani si presentano) del regista Alexander Faganel. Si tratta di una serie tv non convenzionale che ritrae giovani di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone che presentano le loro passioni. In questo episodio si presentano Jasmina Gruden e Luka Paljk, che parleranno dei contrasti che si intrecciano nella loro vita, dove la scienza incontra l'arte per creare qualcosa di più grande. La replica andrà in onda giovedì 8 ottobre alle 20.00.

Ulteriori informazioni sulla nostra pagina web.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.