SLOITA


header

12/2020

Zaključila se je 21. edicija filmskega festivala Poklon viziji

Uspešno smo zaključili letošnjo edicijo čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji z veliko predanostjo pripravlja že 21 let. Veseli nas, da smo bogat festivalski program lahko uspešno izpeljali tudi v teh negotovih časih. Zahvala za to pa gre seveda tudi našim partnerjem, sodelavcem in podpornikom, ter vsem vam, ki ste bili del festivalskega dogajanja.

Glavni protagonist festivala je bil zagotovo prejemnik nagrade Darko Bratina, srbski cineast Srdan Golubović. V osrčju domačega goriškega okolja smo s pogovori po projekcijah in celodnevno mojstrsko delavnico spoznali njegovo izbrušeno in družbeno angažirano filmsko govorico. Na večeru podelitve nagrade smo imeli priložnost si premierno ogledati njegov zadnji film Oče (Otac, 2020), ki ga bo širša slovenska publika lahko videla tudi na letošnjem festivalu Liffe.

»V veliko čast mi je, da prejmem nagrado, ki nosi ime Darka Bratine, sociologa, filmskega kritika in politika liberalnih nazorov, angažiranih vizij. Odrastel sem v Novem Beogradu, ki je nekakšna povečana različica Nove Gorice, in v ulici Palmira Togliattija, tudi tu vidim povezavo s festivalom, nagrado in vizijami. S svojimi filmi izzivam družbo in z njo vodim dialog. Umetnost in družba sta neodtujljivo povezani in samo dobro razumevanje družbe nas lahko pripelje do najboljše umetnosti. Obenem mi nagrada veliko pomeni prav zato, ker je dokaz ljubezni do filma, predanosti in posvečenosti filmskemu ustvarjanju. To je zagotovo nekaj najlepšega, kar lahko filmski avtor prejme.« – Srdan Golubović

Letos smo filmsko popotovanje začeli na Mostovni, v Novi Gorici, kjer smo predstavili raznolik program Prvih Poletov, platforme za razvijanje novih filmskih govoric. V nedeljo je strokovna žirija kot zmagovalni kratki film izbrala At the other end of the table, francoske režiserke Lise Rémon. Letošnja novost je bila tudi sekcija glasbenih videospotov — 9 izmed 21 le teh se je potegovalo za nagrado občinstva, ki je nagradilo videospot No Walk No Talk goriške režiserke Neli Maraž.

Filmski festival je več kot klasičen vsakoletni enotedenski dogodek. Ne ponuja zgolj druženje ob kvalitetni in bogati avtorsko angažirani kinematografiji, ampak istočasno želi ponuditi tudi priložnost za premislek o vlogi filmske kulture v našem prostoru. Že v imenu samem nosimo besedo vizija. O njej se ne preizprašujemo zgolj skozi nagrajenčev opus, ampak jo razumemo tudi kot vizijo razvoja filmske kulture in gojenja le-te v domačem okolju. Zato smo posebej ponosni na letošnji program, ki je ponudil tudi bogat strokovni del, dve otroški delavnici, razstavo v sodelovanju z Akademijo umetnosti UNG in prvič tudi družinski program.

Tekom festivala so nastali številni AV zapisi, v katerih boste podrobneje spoznali festival in letošnjega nagrajenca. Ti bodo še objavljeni v naslednjih dneh na naših družbenih omrežjih, tokrat pa vas vabimo k ogledu fotografij dogajanja in intervjuja s Srdanom Golubovićem za oddajo Studio City.

Si è conclusa la 21a edizione del festival cinematografico Omaggio a una visione

L'edizione 2020 del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, che il Kinoatelje organizza in collaborazione con una fitta rete di partner con grande dedizione da 21 anni, è giunta al termine. Siamo lieti di essere riusciti a portare a termine con successo il ricco programma del festival anche in questi tempi incerti. Il merito di un'edizione così ben riuscita però va anche ai nostri partner, collaboratori e sostenitori, e a tutti voi che avete partecipato al festival.

Il protagonista del festival è stato il regista serbo Srdan Golubović insignito del Premio Darko Bratina. A Gorizia abbiamo avuto la possibilità di conoscere il suo linguaggio cinematografico raffinato e capace di rappresentare la società offrendo allo spettatore l'opportunità di riflettere sulle ingiustizie sociali e le anomalie del nostro tempo, attraverso conversazioni dopo le proiezioni e una masterclass. In occasione della premiazione abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla prima del suo ultimo film Father (Otac, 2020), che il pubblico sloveno potrà vedere ancora al festival cinematografico di Lubiana, Liffe.

È un grande onore per me ricevere un premio che porta il nome di Darko Bratina, sociologo, critico cinematografico e politico di vedute liberali, nonché visioni ampie. Sono cresciuto nella Nuova Belgrado, che sarebbe una versione più allargata di Nova Gorica, e nella via Palmiro Togliatti, anche in questo vedo un collegamento con il premio, il festival e le sue visioni. Con i miei film sfido la società e conduco un dialogo con essa. L'arte e la società sono inestricabilmente legate e solo una buona comprensione della società può condurci all'arte migliore. Allo stesso tempo, il premio significa molto per me proprio perché è una prova del mio amore per il cinema, dedizione e passione per la creazione del cinema. Questa è sicuramente la cosa più bella che un regista possa ricevere.” – Srdan Golubović

Quest'anno abbiamo iniziato il nostro viaggio cinematografico al Mostovna di Nova Gorica, dove abbiamo presentato un fitto programma della sezione Primi Voli, piattaforma per lo sviluppo di nuovi linguaggi cinematografici. La giuria di esperti ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio al film At the other end of the table della regista francese Lise Rémon. La novità di quest'anno è stata anche la sezione dei videoclip musicali. Tra 21 videoclip in programma, 9 si sono contesi il premio del pubblico, che ha premiato il video No Walk No Talk della regista di Nova Gorica Neli Maraž.

Il festival è più di un classico evento che si svolge ogni autunno nell'arco di una settimana. Non solo offre l'opportunità di incontrarsi durante delle proiezioni di cinema d'autore, ma allo stesso tempo vuole anche offrire un'opportunità per riflettere sul ruolo della cultura cinematografica nel nostro territorio. Già il nome del festival stesso porta in sé la parola visione. Non riflettiamo su di essa solo attraverso le opere del vincitore, ma la comprendiamo anche come una visione dello sviluppo della cultura cinematografica e della sua coltivazione nell'ambiente locale. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi del programma di quest'anno, che ha offerto anche un ricco programma per i professionisti del settore, due laboratori per bambini, una mostra in collaborazione con l’Accademia d’Arte di Nova Gorica e, per la prima volta, un programma per famiglie.

Durante il festival sono stati creati molti contenuti audiovisivi in cui viene ritratto il festival e il vincitore di quest'anno che saranno pubblicati nei prossimi giorni sui nostri social network. In questa occasione vi invitiamo a visitare la nostra galleria.

Kinoateljejevi filmi na televiziji

V nedeljo, 25. oktobra, ob 20.50 se bo na Rai – Slovenski program predvajal kratki film Stoj! (2019, 7 min) mladega ustvarjalca Giulia De Paolisa, ki je nastal v Kinoateljejevi koprodukciji. Ponovitev bo 29. oktobra ob 20.50. Vabljeni k ogledu.

Na TV Koper Capodistria pa bosta v sklopu filmskega cikla Dokumentarne perspektive v mesecu oktobru na ogled filma avtorskega tandema Anje Medved in Nadje Velušček, nastala v Kinoateljejevi produkciji oz. kot avdio-vizualna dokumentacija spominov, za katerega je bil zadolžen Kinoatelje kot partner v sklopu širšega projekta Vžgano v spominih. 15. oktobra bo ob 22.30 na ogled dokumentarni film Vžgano v spominih (2017), 22. oktobra prav tako ob 22.30 pa dokumentarni Sešivalnica spomina (2006). Pred projekcijo bo potekal tudi pogovor z avtoricama, ki bo dostopen na spletni strani Rtv Slovenija.

In onda le produzioni del Kinoatelje

Il 25 ottobre alle 20.50 su Rai 3/bis andrà in onda il corto Stoj! (2019, 7 min) realizzato dal giovane autore Giulio De Paolis e coprodotto dal Kinoatelje. La replica è prevista per il 29 ottobre alle 20.50. Vi auguriamo buona visione.

A ottobre su TV Koper Capodistria, nell'ambito della serie di documentari Dokumentarne perspektive, verranno proposti due film di Anja Medved e Nadja Velušček, uno prodotto dal Kinoatelje e l’altro realizzato in partenariato con altre istituzioni durante il progetto Burnt in Memories, di cui il Kinoatelje era responsabile per la produzione audiovisiva. Il 15 ottobre 2020 alle 22.30 andrà in onda il documentario Burnt in Memories (2017) e il 22 ottobre 2020 sempre alle 22.30 verrà proposto il documentario Ricuciture di memoria (2006). Prima della proiezione del documentario si svolgerà anche una conversazione con le autici, che sarà disponibile sul sito web di Rtv Slovenija.

Razstava "Morje – naše življenje"

Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenski etnografski muzej vabita na razstavo Slovenskega etnografskega muzeja iz Ljubljane Morje – naše življenje, Spomini nabrežinske ribiške družine. Razstava je na ogled v Skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu od 1. do 31. oktobra 2020. Prost vstop.

La mostra "Il mare – la nostra vita"

L'Unione dei Circoli Culturali Sloveni e il Museo etnografico sloveno estendono gentilmente l'invito alla mostra del Museo etnografico sloveno di Lubiana Il mare – la nostra vita, Memorie di una famiglia di pescatori di Aurisina. La mostra è visitabile presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste dal 1 al 31 ottobre 2020. Entrata libera.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.