SLOITA


header

13/2020

Nagrada Društva slovenskega animiranega filma

Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) je 3. novembra na prireditvi, ki je letos potekala preko spleta, podelilo tri stanovske nagrade in nagrade za najboljše študijske projekte na področju animiranega filma. Z njimi želijo izpostaviti vrhunske avtorske dosežke in prepoznavati odličnost ter prodornost nagrajencev. Leo Černic je prejel stanovsko nagrado za najboljšo likovno zasnovo za kratkometražni animirani film Vojna besed ali spoštljiva tišina?, ki je nastal v Kinoateljejevi produkciji. Film se je uvrstil tudi v tekmovalni program festivala Animateka, ki se bo na spletu odvijal konec novembra. Iskrene čestitke!

Il premio dell’Associazione del film d’animazione slovena

Il 3 novembre, l’Associazione del film d’animazione slovena (DSAF) ha presentato tre premi e vari riconoscimenti professionali per i migliori lavori e progetti di studio nel campo del film d'animazione. Con essi si vuole evidenziare i migliori lavori autoriali e riconoscere l'eccellenza nonché la sensibilità dei vincitori. Leo Černic ha ricevuto il premio per il miglior design artistico per il suo corto d’animazione Guerra di parole o rispettoso silenzio?, prodotto dal Kinoatelje. Il film si è classificato anche nel programma in competizione del festival d'animazione Animateka che si svolgerà online a fine novembre. Congratulazioni!

Projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina?

Kinoatelje v letu 2020 vztrajno vodi vzgojno-izobraževalni projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina?, pri katerem sodelujejo dijaki Slovenskega licejskega pola v Gorici. Projekt je nastal z namenom, da bo našim »dedičem« nudil orodja, da raziščejo burno »zapuščino« 20. stoletja, ter dijake naučil, kako s spoznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti.

Kljub neprestano spreminjajočim se razmeram je Kinoateljejeva ekipa organizirala lepo bero filmskih projekcij in srečanj z dijaki, najdragocenejši del pa se odvija prav v teh tednih. Pred kratkim smo preko spleta izvedli pogovor z raziskovalnim novinarjem in publicistom Ervinom Hladnikom Milharčičem, danes se je odvilo spletno predavanje s profesorjem filozofije in zgodovine Jernejem Ščekom, v naslednjem tednu pa načrtujemo še spletno predavanje s priznanim slovenskim zgodovinarjem Jožetom Prijevcem. Posneli smo tudi srečanje, ki se je odvilo v sklopu Mesta knjige, na katerem so se ugledni domači zgodovinarji pogovarjali o vsebini poročila zgodovinsko-kulturne komisije Slovensko-italijanskih odnosih 1880—1956 izpred dvajsetih let, ki naj bi tlakovalo spravo med narodoma. Vse te avdiovizualne vsebine, ki služijo tudi kot učno ali na splošno izobraževalno gradivo, so že oz. nekatere še bodo dostopne na naši spletni strani in na Kinoateljejevem Youtube kanalu. Vabljeni k ogledu.

Il progetto Guerra di parole o rispettoso silenzio?

Nel 2020 il Kinoatelje continua a sviluppare con grande dedizione il progetto educativo Guerra di parole o rispettoso silenzio?, a cui partecipano gli studenti del polo liceale sloveno di Gorizia. Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire ai nostri "eredi" gli strumenti per indagare la turbolenta "eredità" del Novecento e di conoscere il passato per comprendere meglio il presente.

Nonostante gli incessanti cambiamenti dovuti all’attuale situazione, il team del Kinoatelje ha organizzato un bel numero di proiezioni cinematografiche e incontri con gli studenti. La parte più istruttiva del progetto invece si sta svolgendo proprio in queste settimane. Recentemente abbiamo organizzato un incontro online con il giornalista investigativo e pubblicista Ervin Hladnik Milharčič, oggi abbiamo tenuto una lezione online da parte del professore di filosofia e storia Jernej Šček, per la prossima settimana invece stiamo programmando una lezione online con il noto storico sloveno Jože Prijevec. Abbiamo anche registrato l’incontro svoltosi nell'ambito del festival letterario Mesto knjige, dove numerosi storici autorevoli hanno dialogato sul contenuto della relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena redatta vent’anni fa, dal titolo Relazioni italo-slovene 1880-1956, che avrebbe dovuto contribuire a una conciliazione tra i due popoli. Tutti questi contenuti audiovisivi, che servono anche come materiale didattico o educativo in generale, sono già (alcuni lo saranno a breve) disponibili sul nostro sito internet e sul canale Youtube del Kinoatelje. Vi auguriamo una buona visione.

Radio Študent išče nove sodelavce

Radio Študent išče nove sodelavke in sodelavce za številne redakcije in pri lektorski službi. Če vas zanima vsebinsko radijsko delo in si želite se izobraziti v specifični smeri novinarske in kritiške prakse, se prijavite na avdicijo. Prijave se zbirajo do 9. 11. 2020.

Vse potrebne informacije so na razpolago na tej povezavi.

Radio Študent cerca nuovi collaboratori

Radio Študent cerca nuove collaboratrici e collaboratori in varie redazioni e per il servizio di revisione testi. Se siete interessati al lavoro sui contenuti radiofonici e volete approfondire la conoscenza su una direzione specifica di critica o pratica giornalistica, questa è l’occasione che fa per voi. Il bando è aperto fino al 9 novembre 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.