SLOITA


header

2/2021

Marku Sosiču v slovo

V nedeljo, 7. marca, ob 18.00 se bomo skupaj poslovili od tržaškega Slovenca, pisatelja in režiserja Marka Sosiča. Zaradi omejitev, ki jih narekuje koronavirus, se žal ne bomo srečali v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, vseeno pa bomo v duhu tesno povezani preko spleta. V živo bomo preko YouTube kanala Slovenskega stalnega gledališča spremljali spletno slovesnost z naslovom Ki od daleč ostajaš v naši bližini, pod katero se podpisujeta SSG in Kinoatelje. V njej spregovorijo Markovi prijatelji, sodelavci in kulturni ustvarjalci, vsebuje pa tudi igrani del odlomkov iz njegovih literarnih del, ki jih interpretirajo igralci iz Slovenskega stalnega gledališča Trst, Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, Stalnega gledališča Furlanije-Julijske krajine – Rosetti, Gledališča Miela in drugi igralci, ki so z Markom Sosičem delili umetniške izkušnje.

Filmsko ekipo sestavljajo Diana Koloini, Radovan Čok, Urban Košir, Havir Gergolet in Mateja Zorn, glasbo pa je prispeval Piero Purich.

Video poklon bo 13. marca ob 21.00 na sporedu tudi na Slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za FJK.

Marko Sosič in memoriam

Domenica 7 marzo alle 18.00 porgeremo l'ultimo saluto allo scrittore e regista Marko Sosič. Purtroppo, a causa delle limitazioni dettate dal coronavirus non ci incontreremo al Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ma anche se a distanza, rimaniamo vicini nello spirito. In diretta streaming sul canale YouTube del Teatro Stabile Sloveno seguiremo il tributo audiovisivo Che da lontano rimani tra noi realizzato in collaborazione con il SSG e il Kinoatelje. Parteciperanno gli amici, i colleghi di Marko e alcune personalità del mondo della cultura. Inoltre, saranno proposti brani delle sue opere letterarie letti dagli attori del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica, Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia – il Rossetti, Teatro Miela e dagli attori che hanno condiviso diverse esperienze artistiche con Marko Sosič.

La troupe cinematografica è composta da Diana Koloini, Radovan Čok, Urban Košir, Havir Gergolet e Mateja Zorn, le musiche invece sono del musicista Piero Purich.

L'omaggio audiovisivo andrà in onda anche il 13 marzo alle 21.00 sul programma sloveno della RAI Friuli-Venezia Giulia.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.