SLOITA


header

3/2021

Film prodira v šole

Dolgoletna prizadevanja Kinoateljeja, da bi vzgojno-filmske vsebine postale stalnica v šolskih predmetnikih slovenskih šol in vrtcev v Italiji, dobivajo nov zagon. Z vizijo, da sedma umetnost postane stalna sopotnica mladih na njihovi izobraževalni poti, smo pripravili gradivo, ki ponuja kopico različnih učnih dejavnosti, s katerimi filmska vzgoja lahko neposredno vstopa v šolski program tudi v teh negotovih časih poučevanja na daljavo. Ta pristop mlade namreč ponese v svet filma in jim približa filmski jezik, obenem pa pripomore k širjenju besedišča in je primeren za medpredmetno povezovanje. Na ta način smo naredili pravi korak k oblikovanju širšega programa filmske vzgoje, ki prisluhe specifičnim potrebam vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Raziskovanje filmske govorice in spodbujanje kritičnega razmišljanja, ki gre ob bok širjenju besednega zaklada v maternem jeziku, je specifičnost našega pristopa.

Za več informacij o pobudi klikni tukaj.

Il film è smpre più presente nelle scuole

Da anni il Kinoatelje si adopera per integrare l’educazione cinematografica nei programmi scolastici delle scuole e degli asili sloveni in Italia. Con la visione che la settima arte diventi una compagna costante dei giovani nel loro percorso educativo, in nostro team ha preparato un nuovo materiale didattico che offre una serie attività di apprendimento con le quali l'educazione cinematografica può entrare direttamente nel curriculum scolastico anche in questi tempi di apprendimento online. Questo approccio porta i giovani nel mondo del cinema, li avvicina al linguaggio cinematografico e allo stesso tempo aiuta ad arricchire il loro vocabolario oltre a proporre connessioni interdisciplinari tra le varie materie scolastiche. In tal modo, stiamo facendo un passo concreto verso la creazione di un programma di educazione cinematografica più ampio che ascolti le esigenze specifiche degli asili e delle scuole con la lingua di insegnamento slovena in Italia. Esplorare il linguaggio cinematografico e incoraggiare il pensiero critico, che va di pari passo con l’apprendimento della madrelingua, è una specificità del nostro approccio.

Spletni seminar o moči zvoka in glasbe v filmu

Vse ljubitelje filma, učno osebje, študente filmskih in medijskih smeri ter vse, ki jih zanima področje filmske vzgoje, vabimo, da se nam pridružijo na spletnem seminarju, ki ga načrtujemo v torek, 13. aprila 2021, ob 15.30 preko platforme Zoom. Seminar, ki je del Kinoateljejevega vzgojno-izobraževalnega projekta Imaginarij filma ob zvoku, bo posvečen moči glasbe in zvoka v filmu in bo potekal v angleškem jeziku. Prisluhnili bomo filmskemu pedagogu Stefanu Huberju iz Avstrijskega filmskega muzeja na Dunaju. Prijave zbiramo na e-naslovu: press@kinoatelje.it.

Toplo vabljeni v našo družbo.

Laboratorio di formazione online

Tutti gli amanti del cinema, il personale docente, gli studenti di cinema e dei multimedia, nonché tutti coloro che si interessano all'educazione cinematografica sono invitati a partecipare al corso di formazione online che si terrà martedì 13 aprile 2021 alle 15.30 sulla piattaforma Zoom. Il seminario, che fa parte del progetto educativo Immaginare con i suoni, sviluppato interamente dall’associazione Kinoatelje, si svolgerà in inglese e sarà dedicato all’impatto del suono e della musica nella produzione cinematografica. In quest’occasione avremo l’opportunità di seguire la lezione del docente cinematografico Stefan Huber del Museo del cinema austriaco. Gli interessati possono inoltrarci le iscrizioni all'indirizzo e-mail press@kinoatelje.it.

Vi aspettiamo numerosi.

Evropska nagrada mladega filmskega občinstva

Približuje se odmeven vseevropski projekt Evropski dan mladega filmskega občinstva,  ki na pobudo Evropske filmske akademije poteka od leta 2012, v njem pa že od začetka kot slovenski partnerji sodelujejo kolegi iz Zavoda Otok. Ob tej priložnosti se najstniki med 12. in 14. letom starosti iz cele Evrope ob pomoči mentorjev za en dan prelevijo v filmsko žirijo. Skupaj si ogledajo tri nove, kakovostne evropske mladinske filme po izbiri mednarodne žirije strokovnjakov s področja filmske vzgoje, se o njih pogovarjajo in z razmislekom ocenijo njihove prednosti in slabosti. Dogodek bo potekal med 21. in 25. aprilom 2021, a se bo zaradi trenutnega stanja v Sloveniji in po svetu tudi letos odvijal izključno na spletu. V projektu sodelujemo tudi pri Kinoateljeju, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati, da nam do 9. aprila na e-naslov press@kinoatelje.it pošljete izpolnjene prijavnice. Število mest je omejeno. Več informacij.

Young Audience Award

Si sta avvicinando la nuova edizione del noto progetto europeo Young Audience Award, organizzato dall’ European Film Academy dal 2012, al quale ogni anno come partner sloveni aderiscono in nostri colleghi dell’Isola Cinema. Il progetto vede giovani tra i 12 e i 14 anni provenienti da tutta l’Europa per un giorno trasformarsi in una giuria cinematografica. I giovani guarderanno insieme tre nuovi film europei dedicati al pubblico giovanile selezionati da una giuria internazionale di esperti di educazione cinematografica, ne discuteranno e valuteranno i punti di forza e di debolezza. L'evento si svolgerà tra il 21 e il 25 aprile 2021, ma dato l’attuale situazione nel mondo anche quest'anno avrà vita nella forma online. Al progetto partecipiamo anche noi del Kinoatelje e invitioamo tutti che vogliono partecipare a inviarci le domande di partecipazione all'indirizzo e-mail press@kinoatelje.it fino al 9 aprile. Il numero dei posti a disposizione è limitato. Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.