SLOITA


header

4/2021

First Crossings – mednarodni poziv

Leto je naokoli in v pričakovanju jesensko obarvanega filmskega časa, ki ga med 4. in 10. oktobrom 2021 prinaša Kinoateljejev čezmejni festival Poklon viziji, z veseljem najavljamo, da je odprt razpis za prijavo kratkih filmov na programski sklop Prvi Poleti, katerega izvedbo načrtujemo v medmestnem prostoru med Novo Gorico in Gorico.

Programska sekcija Prvi Poleti bo tudi v svoji četrti ediciji nadaljevala s kuracijo svežih, inovativnih in eklektičnih kratkih filmskih oblik najrazličnejših žanrov, ki težijo k odkrivanju novih filmskih govoric. Tako kot v prejšnjih letih ostaja poudarek na temi meje – v najširšem možnem pomenu te besede – z namenom podiranja vseh geo-političnih meja, ki naj se spremenijo v umetniške glasove. Letos se v središče postavlja tudi raziskovanje teme gozda in odnosa med naravo kot prostorom navdiha ter filmske kulise.

Posebno podporo izkazujemo domačim umetnikom, ki svoja dela prijavijo brez plačila prijavnine.

Več o pozivu in programskem sklopu si lahko preberete na festivalski spletni strani.

V koncu junija načrtujemo novinarsko konferenco, na kateri bomo razglasili letošnjega prejemnika Nagrade Darko Bratina.

First Crossings – open call

Nell’attesa del periodo autunnale durante il quale tra il 4 e 10 ottobre 2021 gli schermi cinematografici verrano illuminati con le proposte del festival transfrontaliero Omaggio a una visione, siamo lieti di annunciare che è aperto il bando della sezione Primi Voli, dedicato ai cortometraggi. Il programma allestito dal Kinoatelje prenderà vita nello spazio urbano tra Nova Gorica e Gorizia.

Nella sua quarta edizione, la sezione Primi Voli continuerà a curare fresche, innovative ed eclettiche forme di cortometraggi di tutti i generi, che si attingono a scoprire nuovi linguaggi cinematografici. Come negli anni precedenti, il punto focale rimane il tema dei confini – nel senso più ampio del termine – con lo scopo di abbattere tutti i confini geo-politici trasformandoli così in voci artistiche. Inoltre, la sezione vuole esplorare anche la tematica dei boschi e del rapporto con la natura, intesa come uno spazio d’ispirazione e scenografia cinematografica.

Un supporto va agli artisti locali che possono partecipare al bando senza dover pagare la quota d’iscrizione.

Maggiori informazioni sulla open call e sul programma sono disponibili sul sito web del festival.

Per la fine di giugno stiamo organizzando una conferenza stampa durante la quale annunceremo il vincitore del Premio Darko Bratina 2021.

Letni kino Štandrež

V sodelovanju s Kulturnim društvom Oton Župančič bomo četrto leto zapored organizirali Letni kino v Štandrežu. Letos nas čakajo kar dva večera, kjer si bomo lahko ogledali dela tako iz zakladnice kot tudi iz sveže produkcije slovenskega flma.

V četrtek, 24. 6., ob 21.00 bomo večer otvorili z digitalno restavriranim filmom Ne joči, Peter režiserja Franceta Štiglica, ki je na puljskem filmskem festivalu leta 1964 prejel kar 5 nagrad. Gre za partizansko komedijo, v kateri otroci spoznajo trd vojni vsakdanjik, trdi junaški možje pa svojo še nerazkrito mehko naravo. Predstavili bomo tudi kratki film Giulia De Paolisa Stoj!, ki je nastal v koprodukciji s Kinoateljejem. Film je svojska pravljica z nadrealističnim značajem, a hkrati tudi družinska drama, ki so jo zaznamovali resnični dogodki. Gostili bomo Giulia De Paolisa.

V petek, 25. 6., ob 21.00 pa bomo večer pričeli s celovečernim filmom Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca, ki je zanj na puljskem filmskem festivalu prejel zlato areno za režijo. Film je bil nagrajen tudi s strani Združenja filmskih snemalcev Slovenije in osvojil nagrado Iris za najboljšo fotografijo. Gre za tranzicijsko zgodbo o najdenih milijonih in politični ideologiji, ki razdvajajo tudi najtesnejše družinske vezi. V goste prihaja režiser Metod Pevec. Pred tem pa bomo predvajali še kratki film Borisa Nanuta z naslovom Borderless, kratek čezmejni posnetek o naravi, ki ne pozna meja.

Več o dogodku.

Sant’Andrea Open Air Cinema

In collaborazione con l’associazione culturale Oton Župančič verrà organizzato per il quarto anno consecutivo il Sant’Andrea Open Air Cinema. Quest'anno ci attendono ben due serate cinematografiche per tutti i gusti – dai classici alle nuove produzioni del cinema sloveno.

Giovedì 24 giugno alle 21.00 apriremo la prima serata con il film rimasterizzato digitalmente Don't Cry, Peter (Ne joči, Peter), diretto da France Štiglic, che nel 1964 ha vinto ben 5 premi al festival del film di Pola. Il film è una commedia partigiana in cui i bambini imparano la dura vita durante la guerra e gli uomini duri ed eroici scoprono il loro lato dolce. Verrà presentato anche il cortometraggio Stoj! di Giulio De Paolis, coprodotto dal Kinoatelje. Il film racconta la storia di una donna che nell'autunno della sua vita ricorda come l'amore le venne nel cuore nell'anno fatale del 1947, quando il confine tra Italia e Jugoslavia tagliò bruscamente la regione di Gorizia. Ospiteremo Giulio De Paolis.

Venerdì 25 giugno alle 21.00 invece, inizieremo la serata con il lungometraggio I am Frank (Jaz sem Frenk) diretto da Metod Pevec, che al festival del film di Pola ha vino l’Arena d’oro per la regia, l’Associazione degli operatori cinematografici Sloveni, invece, gli ha assegnato il premio per la miglior fotografia. Il film tratta del ritrovamento di una somma di denaro altissima e di un'ideologia politica che separa anche i legami familiari più stretti. Ospite della serata, il regista Metod Pevec. All’inizio della serata verrà presentato anche il cortometraggio Borderless di Boris Nanut, una breve registrazione transfrontaliera sulla natura che non conosce confini.

Maggiori informazioni.

Letni kino Števerjan

V sklopu širjenja slovenskega filma med Slovenci v Italiji smo letos prvič vstopili v sodelovanje s Kulturnim društvom Briški grič in tako skupaj organizirali Letni kino v Števerjanu. V soboto, 26. 6. 2021, ob 21.00 bomo predstavili prvo Kinoateljejevo produkcijo Zamejci režiserja Andreja Mlakarja, ki je etnografska predstavitev življenja Slovencev v Italiji in vloge ter pomena njihovih glavnih kulturnih in gospodarskih ustanov. Pri nastajanju filma je aktivno sodeloval tudi Kinoatelje, asistent režije je bil Igor Devetak, vezno besedilo dokumentarca pa je napisal Darko Bratina, ustanovitelj našega društva, katerega ideje in prepričanja se še danes odsevajo v našem delovanju. Gostimo režiserja Andreja Mlakarja.

Več o dogodku.

V sklopu Kinoateljejevih poletnih filmskih doživetij načrtujemo še projekcije v Špetru in Doberdobu, o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

San Floriano Open Air Cinema

Nell'ambito della promozione del cinema sloveno tra gli sloveni in Italia, quest'anno abbiamo avviato per la prima volta una collaborazione con il Circolo culturale Briški grič con il quale proponiamo il San Floriano Open Air Cinema. Sabato 26 giugno 2021 alle 21.00 presenteremo la prima produzione del Kinoatelje, il documentario Zamejci del regista Andrej Mlakar. Il film è una presentazione etnografica della vita degli sloveni in Italia e del ruolo nonché dell'importanza delle loro principali istituzioni culturali ed economiche. Il Kinoatelje ha partecipato attivamente alla realizzazione del film, Igor Devetak ha preso il ruolo dell’assistente alla regia e il testo del documentario è stato scritto da Darko Bratina, il fondatore della nostra associazione, le cui idee e convinzioni si rispecchiano ancora oggi nel nostro lavoro. Ospite dell’evento, il regista Andrej Mlakar.

Scopri di più.

Nell'ambito degli eventi cinematografici estivi proposti dal Kinoatelje, stiamo pianificando anche delle proiezioni a San Pietro al Natisone e Doberdò. Maggiori informazioni a breve.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.