SLOITA


header

6/2021

Nagrado Darko Bratina 2021 prejme Peter Zeitlinger

V veliko čast nam je, da bo Kinoatelje letošnjo nagrado Darko Bratina 2021 podelil direktorju fotografije Petru Zeitlingerju.

Retrospektivo del v Pragi rojenega avstrijskega filmarja si boste lahko ogledali med 18. in 22. oktobrom na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji / Omaggio a una visione / Tribute to a vision, ki se bo odvil v sedmih festivalskih mestih – Gorica, Nova Gorica, Trst, Izola, Špeter, Videm in Ljubljana. V goriški Hiši filma bo Zeitlinger v sredo, 20. 10. 2021, vodil tudi celodnevni masterclass.

Njegova kamera je ničkolikokrat zabeležila ključne točke prelomov človekovih čustev ali njegovih etičnih vrednot. Ne glede na to, ali se pri tem posamezniki soočajo z bolečinami lastne preteklosti, nevarnimi zvermi, nacizmom ali stanji spremenjene zavesti – njegove podobe vsakokrat odražajo vedoželjnost. In nikdar ne obsojajo. V svetu, ki jim namenja kvečjemu »všečke«, je to dobrodošel opomin, kako neomajna je lahko moč filma. Preberi več.

Še vedno je odprt mednarodni poziv za prijavo kratkih filmov na programski sklop Prvi Poleti, ki se bo odvijal med 8. in 10. oktobrom 2021 med obema Goricama. Tudi letos bo sekcija nadaljevala s kuracijo svežih, inovativnih in eklektičnih filmskih oblik vseh žanrov, ki težijo k odkrivanju novih filmskih govoric. Poudarek ostaja na temi meje, letos pa se ji pridružuje še raziskovanje teme gozda. Rok prijave je 21. avgust 2021.

Ob tej priložnosti pa vas želimo povabiti tudi na filmski večer, s katerim se bomo v sklopu Letnega kina Silvana Furlana 6. avgusta na Trgu Evrope poklonili filmskemu mojstru Francu Giraldiju, prejemniku nagrade Darko Bratina 2011. Na velikem platnu bodo zaživele podobe iz njegovega filma Meja (1996). Kot ta nakazuje, mu meja pomeni širšo fizično in duhovno razsežnost, v kateri naletijo ljudje različnih pripadnosti in usmerjenosti na težave ter ovire tako v človeških razmerjih kot v odnosu do obstoječe države; to pa se v času vojne in konflikta še zaostri. Več informacij.

Il Premio Darko Bratina 2021 va a Peter Zeitlinger

Con grande onore il Kinoatelje annuncia che assegnerà il Premio Darko Bratina 2021 al direttore della fotografia Peter Zeitlinger.

La rassegna cinematografica del regista austriaco nato a Praga si svolgerà dal 18 al 22 ottobre in occasione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione / Poklon viziji / Tribute to a vision, che farà tappa nelle sette città del festival – Gorizia, Nova Gorica, Trieste, Isola, San Pietro al Natisone, Udine e Ljubljana. Zeitlinger terrà la tradizionale masterclass mercoledì 20 ottobre 2021 presso il Palazzo del Cinema / Hiša filma a Gorizia.

Più di una volta la sua camera cinematografica ha catturato su pellicola i punti di rottura delle emozioni umane e dei valori etici. Eppure, non importa se si tratta di persone che si confrontano con il loro passato traumatico, animali pericolosi, nazismo o stati di trance come quelli onirici, le sue immagini trasportano sempre il desiderio di scoperta e nessun pregiudizio. In un mondo in cui le immagini sono per lo più fatte per i "mi piace", questo è un gradito promemoria di quanto è incrollabile il potere del cinema. Leggi di più.

È ancora aperta la open call internazionale per l'adesione dei cortometraggi alla sezione Primi Voli che si svolgerà dall'8 al 10 ottobre 201 tra le due Gorizie. Il programma continuerà a curare fresche, innovative ed eclettiche forme filmiche di tutti i generi, che si attingono a scoprire nuovi linguaggi cinematografici. Il tema principale rimane quello dei confini, al quale si aggiunge anche l’esplorazione del tema dei boschi. Termine ultimo per le iscrizioni è il 21 agosto 2021.

In quest’occasione vogliamo invitarvi all’evento speciale che si terrà il 6 agosto in Piazza Transalpina nell’ambito del Silvan Furlan Open-Air Cinema. Durante la serata porgeremo omaggio al maestro cinematografico Franco Giraldi, vincitore del Premio Darko Bratina 2011. Sul grande schermo prenderanno vita le immagini del suo film La frontiera (1996). Come esso suggerisce, il confine per lui trascende la dimensione fisica e significa una cosa spirituale più ampia, in cui persone di diverse appartenenze e posizioni incontrano problemi e ostacoli sia nelle relazioni umane che in relazione allo Stato; il che peggiora in tempi di guerra e conflitto. Leggi di più.

Letni kino Belvedere

Ta konec tedna nas v Špetru čaka nova postojanka Kinoateljejeve poletne filmske karavane, ki pripeljala filme za vse okuse in starosti. Letošnji letni kino, ki nastaja v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo ISK in društvom Robida, predstavlja poleg slovenske in mednarodne tudi svežo mladinsko produkcijo. Pod zvezdnatim nebom si bo namreč mogoče ogledati dva kratka filma, nastala na letošnjih Kinoateljejevih mladinskih delavnicah pod mentorstvom Dore Ciccone in Pietra Cromaza na Večstopenjski šoli Pavel Petričič.

V soboto, 24. 7., ob 20.30 se bo večer pričel s slovensko-italijansko koprodukcijo Paradise – Novo življenje, celovečernim prvencem režiserja Davida Del Degana, ki je bil posnet v furlanski vasici Sauris. Ta je bil na lanskem Festivalu slovenskega filma nagrajen kar s tremi vesnami; Niko Novak je prejel nagrado za scenografijo, Polonca Valentinčič za kostumografijo, Katarina Čas pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo.

V nedeljo, 25. 7., ob 20.30 pa bosta na ogled najprej kratka filma Rop škatlice in Nesrečni gozd, ki sta ju ustvarili učenci Večstopenjske dvojezične šole Pavel Petričič. Za tem pa bo sledil animiran celovečerni film Slavna medvedja zasedba Sicilije režiserja Lorenza Mattottija. Film sledi grafičnemu slogu knjige, z nadgrajeno izvirno estetiko, ki na velikem platnu ponuja izjemen užitek.

Filmi so v originalnem jeziku s slovenskimi podnapisi. Vstop je prost. Več informacij.

Cinema Belvedere

Questo fine settimana a San Pietro al Natisone ci attende la nuova tappa del cinema sotto le stelle proposto dal Kinoatelje. Il Cinema Belvedere, organizzato in collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena ISK e l’associazione Robida, andrà a presentare al pubblico le fresche produzioni slovene, italiane e quelle giovanili. Nel corso delle due serate vedremo due corti realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Paolo Petricig durante i workshop dedicati ai giovani proposti dal Kinoatelje e guidati da Dora Ciccone e Pietro Cromaz.

Sabato 24 luglio alle 20.30 inizieremo la serata con la coproduzione italiano-slovena Paradise – Una nuova vita, lungometraggio d’esordio del regista Davide Del Degan, filmato a Sauris in FVG. Il film ha ricevuto ben tre premi al Festival del cinema sloveno dell’anno scorso; Niko Novak ha ricevuto il premio alla migliore scenografia, Polonca Valentinčič il premio ai migliori costumi e Katarina Čas il premio come miglior attrice.

Domenica 25 luglio alle 20.30 invece, apriremo la serata con i due corti Furto della cassetta e Il bosco delle urla realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Paolo Petricig di San Pietro al Natisone. A seguire il film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti. Il film segue lo stile grafico del libro, un'estetica originale che sul grande schermo offre una un’esperienza tutta da vivere.

I film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli sloveni. Entrata libera. Maggiori informazioni.

Ostrenje pogleda na filmskem taboru

Te zanima, kako izgleda nekonvencionalna filmska produkcija? Kako izgledajo prvi filmi mladih avtorjev – filmi, ki po navadi ne pristanejo na največjih platnih, ampak je v njih še toliko bolj prepoznaven impulz, ki vleče k filmskem ustvarjanju? Potem se nam pridruži na prav posebni delavnici pisanja o filmu, ki bo potekala 8. in 9. avgusta 2021 na Mednarodnem mladinskem filmskem taboru v Novi Gorici. Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana sta veseli, da bosta lahko gostili ekipo mladih Ostrilcev. Pod mentorstvom dr. Maje Krajnc, odg. urednica revije KINO!, bomo poleg same filmske produkcije spoznavali tudi osnove pisanja filmske refleksije, kritike in reportaže. Končna skupna reportaža bo objavljena v jesenski številki revije KINO!. Za več informacij klikni tukaj.

Laboratorio di scrittura sul cinema

Vuoi sapere come si presenta una produzione cinematografica non convenzionale? Come sembrano i primi film di giovani autori, film che di solito non approdano sugli schermi più grandi, ma hanno un impatto ancora più riconoscibile che porta alle nuove creazioni cinematografiche? Allora unisciti al workshop di scrittura cinematografica che si svolgerà l'8 e il 9 agosto 2021 durante il Campus internazionale del cinema di Nova Gorica. Il Kinoatelje e la Fondazione Silvan Furlan sono lieti di ospitare la giovane squadra di mentori che sotto la guida della dott. Maja Krajnc, redattrice della rivista KINO!, porterà a scoprire, oltre alla produzione cinematografica stessa, anche le basi della scrittura delle critiche, riflessioni e reportage cinematografici. Il reportage finale sarà pubblicato nel numero autunnale della rivista KINO!

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.