SLOITA


header

10/2021

Prvi Poleti

Približuje se čezmejni filmski festival Poklon viziji / Omaggio a una visione, ki se bo letos odvijal v dveh delih. V prvem bomo med 8. in 10. oktobrom raziskovali nove filmske govorice kratkih filmov v sklopu platforme Prvi Poleti na novogoriški Mostovni. V drugem delu, ki se bo odvijal med 18. in 24. oktobrom, pa nas čaka predstavitev filmskega opusa Petra Zeitlingerja, letošnjega prejemnika nagrade Darko Bratina.

Letošnji program Prvih Poletov prinaša bogato bero vsebin. Na ogled bo postavljenih več kot 30 kratkih filmov, ki obravnavajo tako kot v prejšnjih festivalskih edicijah temo meje ter letos tudi gozda, kateri predstavlja koncept meje v njeni najbolj izvorni obliki. Obeta se nam tudi cine-koncert ob 110. obletnici nemega filma, nevdihnjenega po Dantejevem Peklu, L'inferno ter mladinska delavnica. Nadaljuje se tesno sodelovanje z Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki poleg predstavitve sveže produkcije prinaša tudi intermedijski performace Prostori razmišljanja Abirala Khadka.

Primi Voli

È sempre più vicino il nostro festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione / Poklon viziji  che quest’anno si svolgerà in due parti. Al Mostovna di Nova Gorica apriremo le danze l'8 ottobre con il programma di tre giorni della sezione Primi Voli, piattaforma dedicata alla ricerca di nuovi linguaggi cinematografici e ai cortometraggi.  Nella seconda parte invece, che penderà vita tra il 18 il 24 ottobre, ci attende la retrospettiva dell'opus cinematografico di Peter Zeitlinger, vincitore del Premio Darko Bratina 2021.

Il fitto programma dei Primi Voli ci proporrà una moltitudine di contenuti. Verranno presentati oltre 30 cortometraggi, che, come negli anni precedenti, trattano il tema del confine al quale quest’anno si aggiunge il tema della foresta che rappresenta il concetto di confine nella sua forma più originaria. Si prospetta un cine-concerto in occasione del 110° anniversario del film muto L’inferno, inspirato proprio all'Inferno di Dante, e un workshop dedicato ai più giovani. Continua la stretta collaborazione con l’Accademia delle arti dell’Università di Nova Gorica, che oltre alla fresca produzione cinematografica andrà a proporre anche una performance intermediale Spazi di riflessione di Abiral Khadka.

Maserclass s Petrom Zeitlingerjem

Vsi, ki si želite pobližje spoznati Zeitlingerjeva dela in njegov avtorski pristop, ste vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 20. oktobra, bo v Hiši filma v Gorici potekala mojstrska delavnica priznanega direktorja fotografije Petra Zeitlingerja. Govoril bo o tem, kako biti kreativen kot direktor fotografije, kako njegovo »avtorstvo« lahko prispeva k filmu in seveda o ekperimentiranju. Kot nekdanji študent filozofije, montaže in kamere bo razmišljal o tem, kako z gibljivimi podobami povedati zgodbo v igranem in kako v dokumentarnem filmu, o vlogi montaže pri svojem delu, o realiziranju vizij režiserjev, s katerimi sodeluje, in kako vanje umešča svoje zamisli. Poleg več izsekov iz njegovih del bosta v celoti prikazana tudi filma Pričakovane izgube Ulricha Seidla, in Jama pozabljenih sanj Wernerja Herzoga.

Za udeležbo je potrebna prijava. Prijavni obrazec bo kmalu na voljo na tej povezavi.

Masterclass con Peter Zeitlinger

Tutti gli interessati ad ampliare la propria conoscenza riguardo ai lavori e all’approccio cinematografico di Peter Zeitlinger sono invitati ad unirsi a noi durante la sua masterclass mercoledì 20 ottobre presso il Palazzo del Cinema a Gorizia. Zeitlinger parlerà della sua carriera di direttore della fotografia, intrecciando argomenti legati alla paternità artistica, alla collaborazione e alla sperimentazione. Prendendo spunto dai suoi studi in filosofia e dai suoi rari primi film d’animazione, il nostro ospite d’onore rifletterà sulle sue opere nel campo dei film documentaristici e non. Il suo approccio cambia a seconda del genere? Come lavora? Come si adatta alle diverse visioni e come apporta le proprie idee nel processo di realizzazione di un film? Oltre a diversi spezzoni delle sue opere, saranno proiettati nella loro interezza anche Losses to be Expected di Ulrich Seidl e The Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il modulo sarà presto disponibile su questo link.

Strokovna ekskurzija projekta EUFREE

Te dni se je zaključila strokovna ekskurzija po Balkanu v sklopu projekta EUFREE, ki ga vodi organizacija Adriatic Greenet skupaj s Kinoateljejem in drugimi organizacijami iz Italije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Projekt si prizadeva za združeno Evropo in ozaveščanje o zgodovini dvajsetega stoletja tega območja. Približno štirideset udeležencev različnih starostnih skupin, narodnosti, etnij in ver je obiskalo številne kraje spomina v Srbiji, na Hrvaškem in v FJK, kjer so se zaradi nacionalističnega sovraštva zgodili hudi zločini proti človeštvu. Med študijskim obiskom smo se na delavnicah in predavanjih spominjali o preteklih konfliktih, razpravljali o posledicah padca berlinskega zidu, in razmišljali o današnji Evropi ter načinih, kako bi lahko postala Evropa, ki bi si jo želeli.

Preberi več.

Fotogalerija.

Viaggio-studio del progetto EUFREE

Si è concluso in questi giorni il viaggio-studio nei Balcani nell'ambito del progetto EUFREE, guidato dall'organizzazione Adriatic Greenet insieme al Kinoatelje e altre organizzazioni partner provenienti dall’Italia, Croazia, Serbia e Bosnia ed Erzegovina. Il progetto si adopera per una Europa unita e per avvicinare alle persone la turbolenta storia del ventesimo secolo del territorio balcanico. Circa quaranta partecipanti di diverse fasce d'età, nazionalità, etnie e religioni hanno visitato numerosi luoghi della memoria in Serbia, Croazia e nel FVG, dove sono stati commessi gravi crimini contro l'umanità a causa dell'odio nazionalista. Durante il viaggio studio si sono svolti dei workshop e conferenze durante i quali abbiamo ricordato i conflitti del passato, discusso le conseguenze della caduta del muro di Berlino, e riflettuto sull'Europa di oggi nonché sui modi in cui potrebbe diventare l'Europa che vorremmo.

Leggi di più.

Fotogalleria

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.