SLOITA


header

12/2021

Festival Poklon viziji

Vabljeni na 22. edicijo čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje med 18. in 24. oktobrom 2021 organizira v sodelovanju s pomembnejšimi filmskimi institucijami širšega čezmejnega prostora. Letošnji osrednji gost je direktor fotografije Peter Zeitlinger, prejemnik nagrade Darko Bratina. Retrospektiva izbranih del, 11 celovečernih in 4 kratki filmi, v Pragi rojenega avstrijskega filmarja bo na ogled v kinih sedmih mest v Sloveniji in Italiji. Projekcije, obogatene s prisotnostjo avtorja, bodo ponudile priložnost za poglobljen pogovor in izmenjavo mnenj.

Zeitlinger bo 20. oktobra v Hiši filma v Gorici vodil celodnevno mojstrsko delavnico. Ob tej priložnosti nam bo razkrival, kako sam nadgrajuje vizije kolegov režiserjev, ne da bi pri tem izgubil svoj avtorski pristop. Še več, lahko bi rekli, da jih ojača in utrdi. Zvečer se bo ob 20.00 na isti lokaciji odvila tudi podelitev nagrade Darko Bratina in projekcija filma v 3D tehniki Jama pozabljenih sanj (The Cave of Forgotten Dreams, Werner Herzog, 2010). Prosimo, da nam udeležbo na podelitvi nagrade sporočite tukaj.

Dan prej bodo prav tako v Hiši filma na ogled Moj sin, moj sin, kaj si naredil? (My Son My Son, What Have Ye Done?, 2009). Gre za film, pri katerem sta prvič združila moči legendarna režiserja David Lynch in Werner Herzog. Svetovno premiero je doživel na Beneškem filmskem festivalu leta 2009, kjer je bil nominiran za zlatega leva skupaj s še enim Herzogovim filmom, Pokvarjeni poročnik: New Orleans (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, Werner Herzog, 2009). To je bilo prvič, da sta bila dva filma istega režiserja v enem letu nominirana za nagrado. Isti dan bo na sporedu tudi Zasledovan – Mala priča (Verfolgt – Der kleine Zeuge, Andreas Senn, 2012), za katerega je Zeitlinger prejel nagrado za najboljšo fotografijo v nemškem filmu leta 2012.

V četrtek prihajamo v goste k tržaškim prijateljem in cinefilom v kino Ariston. Na ogled bosta filma, ki še nista zaokrožila po italijanskih kinematografih. Najprej bo na ogled Ljubezenski trikotnik (The Pretenders, James Franco, 2018), ki pripoveduje zgodbo o tem, kako s francoskim novim valom obsedeni študent filma najde svojo muzo v skrivnostni in zapeljivi igralki, v katero se zaljubita z najboljšim prijateljem. Sledil bo film Puščavska kraljica (Queen of the Desert, Werner Herzog, 2015), resnična zgodba o britanski diplomatki in pustolovki Gertrude Bell, eni najdrznejših in najvplivnejših žensk svojega časa.

O pomenu uglašenega dialoga in prenosa vizij med avtorskim in producentskim delom ekipe bomo spregovorili tudi 21. oktobra 2021 na strokovnem seminarju v novogoriškem Xcentru, kjer bo v fokus postavljen profil kulturnega menedžerja.

V petek se selimo v Videm, kjer si bomo najprej ogledali film Mikado (Silvia Zeitlinger Vas, 2008), ki ga je Zeitlinger posnel z režiserko in življenjsko sopotnico Silvio. Na festivalu bodo na ogled tudi njuni kratki filmi Ritorneremo (2017), 2077 – Somewhere on Planet Earth (2020) in Tutto il mondo è paese (2018). Večer bomo sklenili z oskarjem nominiranim dokumentarnim filmom Srečanja na koncu sveta (Encounters at the End of the World, Werner Herzog, 2007).

Serijo dogodkov v Italiji bomo v soboto, 23. oktobra, zaključili s postojanko v Špetru s projekcijo filma Človek grizli (Grizzly Man, Werner Herzog, 2005).

Vse skupaj pa se bo zaključilo z nedeljskim dogodkom Liffa pred Liffom s projekcijo Seidlovega filma Pričakovane izgube (Losses to be Expected Urlich Seidl, 1993). V Ljubljani se bo tudi vse skupaj začelo, saj se bo retrospektiva izbranih Zeitlingerjevih del 18. oktobra pričela prav v Slovenski kinoteki s projekcijama filmov Pokvarjeni poročnik: New Orleans (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, Werner Herzog, 2009) in Otrok predora (Tunnelkind, Erhard Riedlsperger, 1990).

Obeta se veliko priložnosti za snidenje in upamo, da se srečamo v živo na eni izmed postojank. Vabljeni!

Festival Omaggio a una visione

Siete invitati a partecipare alla 22° edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione proposto dal Kinoatelje dal 18 al 24 ottobre 2021 in collaborazione con una fitta rete di partner, le più importanti istituzioni cinematografiche del territorio. L’ospite e protagonista di questa edizione del festival è il direttore della fotografia Peter Zeitlinger, vincitore del Premio Darko Bratina. La retrospettiva delle opere scelte – 11 lungometraggi e 4 corti – dell’austriaco nato a Praga sarà proposta nei cinema di sette città in Slovenia e nel Friuli Venezia-Giulia. Le proiezioni introdotte dall'autore, offriranno l’opportunità per dei dibattiti di approfondimento e scambio di opinioni.

Durante la masterclass, che si svolgerà il 20 ottobre presso il Palazzo del Cinema a Gorizia, con i vari dibattiti accompagnati dalle proiezioni, Zeitlinger esporrà il modo nel quale arricchisce le visioni dei suoi colleghi registi, senza perdere il proprio approccio autoriale. Anzi, si potrebbe dire, che le rafforza e le solidifica. Alle 20.00, invece, sempre nel Palazzo del Cinema, avrà luogo il conferimento del Premio Darko Bratina e la proiezione in 3D del film The Cave of Forgotten Dreams (Werner Herzog, 2010). Siete cortesemente invitati a prenotare la vostra presenza alla premiazione qui.

Il giorno prima si terrà, sempre nel Palazzo del Cinema, la proiezione del film My Son My Son, What Have Ye Done? (2009). In questo film hanno unito le forze per la prima volta i leggendari registi David Lynch e Werner Herzog. Il film ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Venezia nel 2009, dove è stato nominato per il Leone d'oro insieme a un altro film di Herzog, Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, Werner Herzog, 2009). Questa è stata la prima volta che due film dello stesso regista sono stati nominati per il premio nello stesso anno. Sempre martedì troviamo in programma anche At Nightfall (Verfolgt – Der kleine Zeuge, Andreas Senn, 2012), per il quale Zeitlinger ha ricevuto il premio per la migliore fotografia in un film tedesco nel 2012.

Giovedì saremo ospiti degli amici cinefili a Trieste nel Cinema Ariston. Lì avremo modo di vedere due film che non sono ancora stati proposti nei cinema italiani. Inizieremo con The Pretenders (James Franco, 2018), che racconta la storia di come uno studente di cinema ossessionato dalla Nouvelle vague, e il suo migliore amico, il seducente Phil, rimangono ammaliati dalla misteriosa attrice Catherine. Seguirà The Queen of the Desert (Werner Herzog, 2015), la vera storia della diplomatica e avventuriera britannica Gertrude Bell, una delle donne più audaci e influenti del suo tempo.

Parleremo dell’importanza del dialogo ben coordinato e del trasferimento di visioni tra il lavoro dell'autore e quello del produttore anche il 21 ottobre 2021 durante il seminario professionale presso l’Xcenter a Nova Gorica, dove ci concentreremo sul profilo del manager culturale.

Venerdì ci spostiamo a Udine dove inizieremo con il film Mikado (Silvia Zeitlinger Vas, 2008), realizzato da Zeitlinger in collaborazione con la regista e compagna di vita Silvia. Durante il festival avremo modo di vedere anche i loro cortometraggi Ritorneremo (2017), 2077 – Somewhere on Planet Earth (2020) e Tutto il mondo è paese (2018). La serata si concluderà con il documentario candidato all'Oscar Encounters at the End of the World (Werner Herzog, 2007).

Il ciclo di appuntamenti in Italia si concluderà sabato 23 ottobre, con la tappa a San Pietro al Natisone e la proiezione del film Grizzly Man (Werner Herzog, 2005).

Tutto l’insieme si concluderà con l'evento domenicale di Liffe prima del Liffe e la proiezione del film Losses to be Expected (Urlich Seidl, 1993). E proprio a Ljubljana che si apriranno le danze, poiché il 18 ottobre alla Cineteca slovena partirà la retrospettiva delle opere scelte di Zeitlinger con le proiezioni de Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, Werner Herzog, 2009) e Tunnelkind (Erhard Riedlsperger, 1990).

Ci attendono numerose occasioni per incontrarci e speriamo di vedervi dal vivo in una delle tappe.

Letošnja edicija Prvih Poletov je zaključena

Žirija je nagrado podelila češko-vietnamski režiserki Diani Cam Van Nguyen za njen film Z ljubeznijo, ati (2021). Izpostavili pa so tudi tri posebne omembe, in sicer filme Izginotje Toma R. (Paul Sirague, 2020), Zunaj cvetijo pomaranče (Nevena Desivojević, 2019) in Past Perfect (Jorge Jácome, 2019). Festivalska ekipa je posebno omembo podelila filmu Rože cvetijo v naših grlih (Eva Giolo, 2020).

Občinstvo pa je največ glasov podelilo filmu Thanasisa Neofotistosa, Route 3 (2019).

Čestitke vsem zmagovalcem!

L’edizione 2021 dei Primi Voli si è conclusa

La giuria ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio alla regista di origini ceco-vietnamita Diana Cam Van Nguyen per la sua opera Love, Dad (2021). La giuria ha voluto conferire anche tre menzioni speciali per i film The Disappearance of Tom R. (Paul Sirague, 2020), Outside the Oranges Are Blooming (Nevena Desivojević 2019) e Past Perfect (Jorge Jácome, 2019). Il gruppo dei Primi Voli, invece, ha voluto fare una menzione speciale del corto Flowers Blooming in Our Throats (Eva Giolo, 2020).

Il pubblico ha assegnato il maggior numero di voti al film di Thanasis Neofotistos, Route 3 (2019).

Congratulazioni a tutti i premiati!

Iniciativa filmskih festivalov

V nedeljo, 17. oktobra, se bo ob 11. uri v Zeleni dvorani Avditorija Portorož pod okriljem strokovnega programa Festivala slovenskega filma zgodila predstavitev Iniciative filmskih festivalov nevladnih organizacij

Nedeljsko omizje bo predstavilo pogoje in izzive, ki zaznamujejo organizacijo filmskih festivalov v Sloveniji ter vizijo delovanja Iniciative filmskih festivalov nevladnih organizacij v prihodnje. Eden od osrednjih ciljev iniciative je vzpostavitev konstruktivnega in kontinuiranega dialoga z odločevalci.

L’Iniziativa dei festival cinematografici

Domenica 17 ottobre alle 11.00, nella presso l’Auditorium a Portorose, nell'ambito del programma professionale del Festival del cinema sloveno, si terrà la presentazione dell'Iniziativa dei festival cinematografici proposti dalle organizzazioni non governative.

Durante l’incontro si andrà a presentare le condizioni e le sfide che caratterizzano l'organizzazione dei festival cinematografici in Slovenia e la visione dell’andamento futuro dell'Iniziativa dei festival cinematografici ONG. Uno degli obiettivi centrali dell'Iniziativa è instaurare un dialogo costruttivo e continuo con responsabili decisionali.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.