SLOITA


header

13/2021

Prvi dan festivala Poklon viziji

Včeraj se je v Slovenski kinoteki odvil prvi večer čezmejnega popotovanja filmske karavane festivala Poklon viziji, ki v fokus postavlja dela direktorja fotografije in prejemnika nagrade Darko Bratina 2021, Petra Zeitlingerja. Ogledali smo si avtorjeva filma Pokvarjen poročnik: New Orleans (Werner Herzog, 2009) ter Otrok predora (Erhard Riedlsperger, 1990), njegov prvi celovečerni igrani film, za katerega je v vlogi soscenarista prispeval tudi del svoje avtobiografske zgodbe. Začeli smo v kinotečnem duhu in uživali v Zeitlingerjevi fotografiji, ujeti na 35 mm trak. Celotno dogajanje je bilo pospremljeno s pogovori z gostom festivala, ki jih je vodil programski sodelavec Patrick Holzapfel.

Zeitlinger je izbranemu občinstvu povedal: »Snemanje na filmski trak je zame pomenilo dragoceno izkušnjo. Današnja tehnologija omogoča snemanje brez omejitev, v takšni poplavi materijala se nato v montaži in postprodukciji išče bisere med smetmi. Včasih ni bilo tako. Vsak trenutek prižgane kamere je bilo potrebno dobro izkoristiti. Na trak smo morali znati ujeti prave trenutke in pričarati barve tako, kot smo jih nato videli na filmu.« Dodal je: »Dekle iz filma Tunnelkind je bilo na svoj način moj alter ego. Tudi sam sem se kdaj tako počutil, ko sem v mladosti prečkal mejo. Gre za temo, ki me je spremljala celo življenje, a najbolj izstopa prav v tem filmu. S podobno kompleksnostjo življenja ob meji je zaznomavn tudi festival, ki mi letos podarja nagrado.«

Holzapfel je izpostavil: »V filmu Pokvarjeni poročnik: New Orleans lahko vidimo tri ključne elemente, po katerih se film razlikuje od ostalih, pri katerih je kot direktor fotografije sodeloval. Zeitlinger veliko pozornosti nameni osvetljevanju. Uporablja monokromatske barve, ki naredijo prizore skoraj neresnične, istočasno pa odražajo notranje življenje lika, ki ga spremljamo. Tudi v prvih planih se kamera pogosto premika in diha s protagnisti. V Zeitlingerjevih filmih osrednji junaki niso samo ljudje, protagonist postane tudi lokacija, ki je prav tako ključna, kot akcija, ki ji sledimo

Danes, 19. 10., sledi dvodnevno filmsko druženje v Gorici, kjer se bo v sredo, poleg celodnevne mojstrske delavnice, odvila slavnostna podelitev nagrade in projekcija filma Jama pozabljenih sanj (Werner Herzog, 2010) v 3D tehniki. Prijavite se tukaj.

Vabljeni k ogledu avdiovizualnega zapisa motivacije za podelitev nagrade Darko Bratina 2021. Na tej povezavi si lahko ogledate fotografije prvega večera, tukaj pa prelistate festivalski katalog.

Zakaj ne gre zamuditi projekcij in pogovorov z letošnjim nagrajencem, si poglejte tukaj.

Ne spreglejte celotnega programa v mestu, blizu vas.

il primo giorno del festival Omaggio a una visione

Ieri, presso la Cineteca slovena, si è svolta la prima tappa del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, che propone le opere del direttore della fotografia e vincitore del Premio Darko Bratina 2021, Peter Zeitliner. In quest’occasione abbiamo avuto modo di vedere i film Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (Werner Herzog, 2009) e Tunnelkind (Erhard Riedlsperger, 1990). Quest’ultimo è il suo primo lungometraggio, al quale ha contribuito anche con parte della sua storia autobiografica in veste di co-sceneggiatore. Abbiamo iniziato con uno vero spirito cinematografico gustandoci la fotografia di Zeitlinger catturata su pellicola in 35 mm. Le proiezioni erano accompagnate dai dibattiti tra l’ospite del festival e il collaboratore Patrick Holzapfel.

Zeitlinger ha raccontato al pubblico: »Girare il film su pellicola è stata un'esperienza preziosa per me. La tecnologia odierna permette di registrare quantità infinite, e in una tale marea di materiale, si poi cerca, nella sala di montaggio e durante la post-produzione, le perle tra la spazzatura. In passato non era così. Ogni momento in cui la telecamera riprendeva doveva essere sfruttato al meglio. Dovevamo essere in grado di catturare su pellicola i momenti giusti e i colori come li vedevamo poi nel film.« Aggiunge: »La ragazza del film Tunnelkind era in un certo senso il mio alter ego. Io stesso mi sono sentito qualche volta così quando da giovane ho attraversato il confine. Questo è un tema che mi ha accompagnato per tutta la vita, e che spicca di maggiormente proprio in questo film. Una simile complessità di vita lungo il confine caratterizza anche il festival che quest'anno mi conferisce il premio

Holzapfel ha detto: »Ne Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans possiamo vedere tre elementi chiave che distinguono il film dagli altri ai quali Zeitlinger ha partecipato come direttore della fotografia. Qui l’autore presta molta attenzione all'illuminazione. Utilizza colori monocromatici che rendono le scene quasi irreali ma allo stesso temo riflettendo la vita interiore del personaggio che si pone davanti a noi. Anche nei primi piani la telecamera si muove spesso e respira con i protagonisti. Nei film di Zeitlinger, i personaggi centrali non sono solo le persone, il protagonista diventa anche la location che porta la stessa importanza dell'azione che seguiamo

Oggi 19/10 seguono altri incontri all’insegna del cinema d’autore durante la tappa di due giorni a Gorizia dove mercoledì, oltre alla masterclass, si svolgerà la serata di premiazione e la proiezione del film in 3D Cave of the Forgotten Dreams (Werner Herzog, 2010). Potete prenotare qui.

Vi invitiamo a vedere la motivazione audiovisiva per il Premio Darko Bratina 2021. Su questo link potete trovare le foto della prima serata, e qui, invece, è a disposizione il catalogo del festival.

Potete vedere qui, perché vale la pena assistere alle proiezioni e i dibattiti con il premiato di quest'anno.

Seguite il programma e non perdetevi le proposte nella città a voi vicina.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.