SLOITA


header

14/2021

Nagrada Darko Bratina 2021 - Peter Zeitlinger

Za nami je nekaj dni, polnih filmsko obarvanih pogovorov in srečanj, na katerih nam je letošnji prejemnik nagrade Darko Bratina – Poklon viziji, Peter Zeitlinger predstavil svoj bogat opus in izkušnje, ki jih je nabral na svoji ustvarjalni ter plodoviti profesionalni poti. Pridružite se nam še na postojankah v Vidmu, kjer si bomo ogledali filma Mikado (r. Silvia Zeitlinger Vas, 2008) in z oskarjem nominirani dokumentarni film Srečanja na koncu sveta (r. Werner Herzog, 20079, v Špetru je na sporedu Človek grizli (r. Werner Herzog, 2005) in v Ljubljani film Pričakovane izgube (r. Urlich Seidl, 1993). Čaka nas še veliko priložnosti za spoznavanje filmske govorice Petra Zeitlingerja, zakaj srečanj z njim ne gre zamuditi, pa si preberite v nadaljevanju.

V torek smo si v Hiši filma v Gorici ogledali filme Tutto il mondo è paese (r. Silvia Zeitlinger Vas, 2018), Zasledovan – Mala priča (r. Andreas Senn, 2012) ter Moj sin, moj sin, kaj si naredil? (r. Werner Herzog, 2009). O filmih smo se pogovarjali tako s Zeitlingerjem, kot tudi z njegovo življenjsko sopotnico in režiserko Silvio, ki je avtorica prvega predvajanega filma. Ob tej priložnosti so se nam pridružili tudi igralci, naturščki iz manjšega furlanskega kraja, ki so v omenjenem filmu nastopili, in zanje je ta prva izkušnja dela na filmu neprecenljiva.

V sredo smo dan začeli v osrčju domačega goriškega prostora s celodnevno mojstrsko delavnico, ki sta jo poleg Zeitlingerja vodila programska selektorka Patricija Maličev in festivalski sodelavec Patrick Holzapfel. Na njej je Zeitlinger izpostavil, da so med snemanjem filma za direktorja fotografije naracija, kadriranje in osvetljevanje enako pomembni. »Pogosto gre pri tem za trende, nekaj časa prevladuje ena smernica, nato druga ali tretja. Navadno se za kakovosten film, ko gre za fotografijo, izkaže tisti, kjer med tremi velja sinhronost. Ter usklajenost, razumevanje med režiserjem in direktorjem fotografije. Po vseh teh letih se poleg tega, kar vsebuje scenarij, o podrobnostih snemanja z Wernerjem Herzogom skorajda ne pogovarjava. Včasih, kot temu rečeva, zapleševa: od zadaj me prime za pas in skupaj intuitivno snemava. Vse se zgodi zelo hitro. Ulrich Seidl ima drugačen pristop, priprave in snemanja potekajo dolgo in njegovi filmi so precej bolj statični, a zato nič manj zanimivi.« Zeitlinger je naštel tudi sedem pravil pri ustvarjanju filmske fotografije, ki jim sam ne sledi, a so v njegovem miljeju priljubljene: posneti čim več materiala, da bo montažer lahko imel čim več posnetkov na voljo, da je treba snemati tudi vaje, ker da se na njih lahko zgodi kaj zanimivega, uporabnega za film, sodelovanje z velikimi hollywoodskimi zvezdami, ki naj bi zagotovile uspeh filma, čim več bližnjih posnetkov obraza … »Včasih se nekaj precej bolj pomembnega zgodi v ozadju, nekaj, kar je lahko ključno za pripoved filma

Ob koncu mojstrske delavnice je poudaril, da je za dobro filmsko fotografijo pomembna radovednost in tveganje direktorja fotografije ter njegovih snemalcev, če jih ima. »Zamujenih priložnosti ni moč nadoknaditi, zato vedno svetujem čim drznejši spust v snemalno pustolovščino, samo tako se nabirajo izkušnje

Po večerni podelitvi smo imeli priložnost pogledati film Jama pozabljenih sanj (r. Werner Herzog, 2010) v 3D tehniki, ki je gledalce očaral. Popeljali smo jih na same začetke človekovega bivanja na Zemlji, v paleolitik, petintrideset tisoč let v preteklost, ko naj bi stenske slikarije v jami Chauvet, kjer je snemal, tudi nastale. »Snemali smo nekaj dni in vsak dan smo v jami, ki je popolnoma zaprta za javnost, preživeli največ dve uri. Z tehnološkega vidika je bilo to snemanje zaradi specifičnih okoliščin prostora izjemen.« Lepil je kamere in objektive in na snemanju samem, improviziral z opremo, da smo gledalci lahko v dvorani spremljali sprehod po jami, kot bi bili tam. Tako kot kamero je Zeitlinger tudi nas nosil na rami.

Iz Barcelone je posebno presenečenje za našega nagrajenca pripravil tudi Werner Herzog: »Peter, nihče mej, vsakršnih, ne prestopa odločneje od tebe. Si najboljši!«

Zeitlinger je ob prejemu nagrade ganjen povedal, da se veseli naslednjih festivalov Kinoateljeja, saj je prepričan, da bodo prihodnji nagrajenci nadaljevali z združevanjem ljudi, ki delajo dobro. »Biti dober eden do drugega, graditi skupnost, je nekaj, kar ne smemo nikoli opustiti,« je še povedal.

Avdiovizualne utrinke z večera podelitve nagrade si lahko ogledate tukaj, na tej povezavi pa lahko najdete fotografije festivala. V kratkem bosta na voljo posnetka tako mojstrske delavnice kot večera podelitve nagrade.

V četrtek smo se selili v Novo Gorico, kjer smo v Xcentru, spoznavali profil kulturnega menedžerja. Dogodek je bil zelo dobro obiskan, kar nakazuje, da je festival dobro razumel potrebo po tem profilu na terenu in željo po pridobivanju dodatnih znaj v profesionalnem sektorju.

Zvečer smo si v tržaškem kinu Ariston ogledali filma Ljubezenski trikotnik (r. James Franco, 2018) in Puščavska kraljica (r. Werner Herzog, 2015).

Premio Darko Bratina 2021 - Peter Zeitlinger

Sono trascorse alcune giornate ricche di conversazioni ed incontri, durante i quali Peter Zietlinger, vincitore del Premio Drako Bratina - Omaggio a una visione, ha presentato al pubblico la sua ricca produzione e ha condiviso le sue esperienze maturate nel suo percorso professionale e creativo. Siete invitati agli ultimi appuntamenti del festival a Udine dove ci attende il film Mikado (r. Silvia Zeitlinger Vas, 2008) e il documentario nominato all’Oscar Encounters at the End of the World (r. Werner Herzog, 2007), a San Pietro al Natisone dove è in programma il film Grizzly Man (r. Werner Herzog, 2005) e a Ljubljana con il film Losses to be Expected (r. Urlich Seidl, 1993), per conoscere e approfondire il linguaggio cinematografico di Peter Zeitlinger.

Martedì sono stati proiettati al Palazzo del Cinema i film Tutto il mondo è paese (r. Silvia Zeitlinger Vas, 2018), Verfolgt – Der kleine Zeuge (r. Andreas Senn, 2012) e My Son, My Son, What Have Ye Done? (r. Werner Herzog, 2009). Abbiamo parlato dei film con Zeitlinger, oltre che con la regista e sua compagna di vita Silvia, autrice del primo film proiettato. All’incontro con il pubblico hanno partecipato anche gli attori non professionisti che provengono da una piccola località friulana e che hanno condiviso con noi la loro preziosa prima esperienza cinematografica.

A Gorizia abbiamo trascorso la giornata di mercoledì iniziata con la masterclass a cura di Peter Zeitlinger e condotta dalla selezionatrice del programma Patricija Maličev e dal collaboratore del festival Patrick Holzapfel. Zeitlinger ha sottolineato che durante le riprese la narrazione, l'inquadratura e l'illuminazione sono ugualmente importanti per un direttore della fotografia. »Spesso si tratta di tendenze, per un po' prevale una, poi viene sostituita da una seconda e magari da un’altra ancora. Per un film di qualità, quando si tratta di fotografia, risalta l’opera che raggiunge la sincronia tra le tre. E la coerenza, l'intesa tra il regista e il direttore della fotografia. Dopo tutti questi anni, oltre a ciò che contiene la sceneggiatura, non serve definire con Werner Herzog i dettagli delle riprese. A volte, come si suol dire, Werner ed io balliamo: lui mi prende per la vita da dietro e intuitivamente riprendiamo la scena. Succede tutto molto rapidamente. Ulrich Seidl ha un approccio diverso, i preparativi e le riprese richiedono molto tempo e i suoi film sono molto più statici, ma non per questo meno interessanti.« Zeitlinger ha elencato le sette regole da applicare per la fotografia cinematografica, ma ammette di essere il primo a non rispettarle anche se in genere sono popolari: girare più materiale possibile in modo che il montatore possa avere più inquadrature possibili,  anche le prove devono essere riprese, perché possono succedere situazioni molto interessanti e utile per il film, collaborare con le grandi star di Hollywood per garantire il successo del film, fare il maggior numero possibile di primi piani del viso... »A volte accade qualcosa di molto più importante sullo sfondo, qualcosa che può essere la chiave di svolta della narrazione del film

Alla fine della masterclass Zeitlinger ha sottolineato che la curiosità e il rischio del direttore della fotografia e dei suoi cameraman, se ce ne sono, sono importanti per una buona fotografia del film. »Le occasioni perse non possono essere recuperate, quindi consiglio sempre di abbandonarsi in modo audace all'avventura cinematografica. Questo è l'unico modo per acquisire esperienza

Dopo la cerimonia di premiazione, abbiamo avuto l'opportunità di guardare il film Cave of Forgotten Dreams (r. Werner Herzog, 2010) in 3D, che ha incantato il pubblico. Li abbiamo accompagnati agli albori dell'esistenza umana sulla Terra, al Paleolitico, trentacinquemila anni fa, quando sono stati realizzati anche i dipinti murali nella grotta di Chauvet, dove ha filmato. »Abbiamo girato per alcuni giorni e abbiamo trascorso un massimo di due ore al giorno nella grotta, che è chiusa al pubblico. Da un punto di vista tecnologico, queste riprese sono stata eccezionali a causa delle circostanze specifiche del luogo.« Ha incollato con lo scotch le telecamere e gli obiettivi e ha improvvisato soluzioni ingegnose per risolvere gli imprevisti tecnologici in modo che gli spettatori potessero seguire la passeggiata nella grotta come se fossero lì. Come con la cinepresa, Zeitlinger ci ha portato in spalla in questo viaggio magnifico nel passato.

Anche Werner Herzog che si trova a Barcellona ha preparato una sorpresa speciale per il nostro premiato: »Peter, nessuno oltre a te oltrepassa i confini, di nessun tipo, in modo così deciso. Sei il migliore!«

Dopo aver ricevuto il premio, Zeitlinger si è commosso e ha detto che è impaziente di assistere ai prossimi festival del Kinoatelje, poiché è fiducioso che i futuri premiati continueranno a riunire persone che fanno del bene. »Essere buoni gli uni con gli altri, costruire comunità, è qualcosa a cui non dovremmo mai rinunciare«, ha aggiunto.

Breve video della cerimonia di premiazione è disponibile qui, mentre le foto sono pubblicate nella galleria a questo link. A breve saranno disponibili i video della masterclass e della cerimonia di premiazione.

Giovedì ci siamo trasferiti al Xcenter a Nova Gorica, dove abbiamo approfondito il ruolo del manager culturale. L’evento ha attirato numerosi partecipanti il che suggerisce che il festival comprende pienamente la necessità di questo profilo nel settore e il desiderio di acquisire ulteriori competenze nell’ambito professionale.

La giornata si è conclusa al cinema Ariston di Trieste con la proiezione dei film The Pretenders (r. James Franco, 2018) e Queen of the Desert (r. Werner Herzog, 2015).

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.