SLOITA


header

15/2021

Zaključek festivala Poklon viziji

Zaključil se je čezmejni filmski festival Poklon viziji. Letošnja 22. edicija se je prvič odvila v dveh delih, tradicionalno pa je zajela različne kraje v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini ter ponudila brezplačne oglede filmov za vse generacije in okuse. Med 8. in 24. oktobrom je pestro filmsko dogajanje ponudilo 12 celovečernih filmov, 35 kratkih, mojstrsko delavnico, strokovni seminar, delavnico, cine-koncert, … in pogovore ter druženje z letošnjim prejemnikom nagrade Darko Bratina, direktorjem fotografije Petrom Zeitlingerjem. Festivalski duh si neprestano prizadeva nuditi priložnosti za neposredno povezovanje publike in ustvarjalcev, in tako vse udeležence povezati v brezmejno skupnost, ki zagovarja artikuliran medkulturni dialog.

Zeitlinger je na nedeljskem zaključnem večeru v Cankarjevem domu izpostavil pomen ohranjanja festivala. »Pomembno je, da s tovrstnim delovanjem še naprej odpira meje in uči ljudi, ki čeznje ne vidijo. Moramo biti potrpežljivi in razumeti, da mnogi niso imeli te izkušnje, saj sledijo ozkoglednemu načinu življenja. Prav zato pa je pomembno, da jim nudimo tovrstne izkušnje in omogočamo širjenje obzorij.«

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem partnerjem, ki nas podpirajo in omogočajo, da festival živi. Zahvala gre seveda tudi vsem sodelavcem, vam, dragi obiskovalci in tistim, ki nam pomagate uresničevati naše vizije.

Sledite nam še naprej, saj bodo v kratkem objavljeni novi avdiovizualni zapisi o čezmejnem filmskem dogajanju preteklega tedna.

Fotografije in ostali zapisi, nastali med festivalom.

Il festival Omaggio a una visione è giunto al termine

Il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione si è concluso. La 22° edizione si è svolta per la prima volta in due parti, tradizionalmente però ha fatto tappa in vari luoghi della Slovenia e del Friuli-Venezia Giulia nei quali ha offerto proiezioni gratuite di film per tutte le generazioni e tutti i gusti. La serie di eventi a sfondo cinematografico ha proposto, tra l'8 e il 24 ottobre, ben 12 lungometraggi, 35 cortometraggi, una masterclass, un seminario professionale, un workshop, un cine-concerto, ... e dibattiti nonché incontri con il destinatario del Premio Darko Bratina 2021, il direttore della fotografia Peter Zeitlinger. Lo spirito del festival è costantemente impegnato a fornire opportunità di networking diretto tra il pubblico e i creatori di contenuti, collegando così tutti i partecipanti in una comunità senza confini che sostiene un dialogo interculturale articolato.

Domenica, durante la serata di chiusura presso il Cankarjev dom, Zeitlinger ha sottolineato l'importanza di preservare il festival. “È importante che attraverso questo tipo di attività continui ad aprire i confini e insegni alle persone che non vedono oltre ad essi. Dobbiamo essere pazienti e capire che molti non hanno avuto questa esperienza poiché seguono uno stile di vita con visioni molto limitate. Ecco perché è importante offrire loro questo tipo di esperienza e consentirgli di ampliare i propri orizzonti."

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i partner che ci sostengono e rendono possibile la realizzazione del festival. Naturalmente un grazie va anche a tutti i collaboratori, a voi, cari visitatori ea chi ci aiuta a realizzare le nostre visioni.

Continuate a seguirci, poiché a breve verranno pubblicati nuovi video che raccontano degli eventi cinematografici transfrontalieri della scorsa settimana.

Foto e altri contenuti del festival.

Nova epizoda TV serije Kontrasti

Vabimo vas, da si 7. novembra ob 20.00 na programu RAI 3/bis ogledate drugo epizodo tretje sezone TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za tv serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. Buss band, tržaški rock ansambel v stilu 70. let, ki ga sestavljajo Erik Carpani, Ivan Kralj in Patrik Pregarc, raznoliki značaji s skupno strastjo do glasbe, ter Erik Purič, mladi pevec in glasbenik, nam v tokratni oddaji razkrivajo svoje sanje in pot, ki jih vodi do uspeha. Njihove svetove, polne številnih prepletajočih se kontrastov, sta v objektiv ujela Alexander Faganel in Danijel Bukovec. Ponovitev bo v 11. novembra prav tako ob 20.00.

Nuovo episodio della serie TV Kontrasti

Il 7 novembre alle 20.00 andrà in onda su RAI 3/bis la seconda puntata della terza stagione della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma sloveno RAI. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e presentano le loro passioni. Buss band, il gruppo rock triestino in stile anni '70, composto da Erik Carpani, Ivan Kralj e Patrik Pregarc, personalità diverse con una comune passione per la musica, ed Erik Purič, giovane cantante e musicista, ci svelano in questa puntata i loro sogni e il percorso che li porta al successo. L’episodio, in cui i protagonisti parlano dei loro mondi pervasi da innumerevoli contrasti che si intrecciano tra di loro, è stato preparato da Alexander Faganel e Danijel Bukovec. La replica andrà in onda l'11 novembre alle 20.00.

Bitka od Astica do Piava

V soboto, 30. oktobra, ob 23.30 (ponovitev 31. oktobra ob 9.15) bo v sklopu oddaje Dossier Storie na programu RAI 2 govora o restavraciji filma Bitka od Astica do Piava (1918). Film, ki ga je pravkar restavrirala Univerza v Vidmu in prihaja iz fonda Simonelli, ki ga hrani Kinoatelje, je razsvetljujoč prikaz grozljivih razmer na italijanski fronti med obdobjem, ki je zaznamovalo padec Avstro-Ogrskega cesarstva. Film je bil premierno prikazan na Dnevih nemega filma v Pordenonu v začetku oktobra.

La battaglia dall’Astico al Piave

Sabato 30 ottobre alle 23.30 (con la replica il 31 ottobre alle 9.15) andrà in onda nell’ambito della trasmissione televisiva Dossier Storie su TG2 un reportage sul restauro del film La battaglia dall’Astico al Piave (1918). Il film, appena restaurato dall’Università di Udine e proveniente dal fondo Simonelli, curato dal Kinoatelje, è un resoconto illuminante delle condizioni strazianti sul fronte italiano durante la campagna che segnò la caduta dell’Impero austro-ungarico. Il film ha avuto la sua prima durante le Giornate del Cinema Muto a inizio ottobre a Pordenone.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.