SLOITA


header

16/2021

Multimedijska razstava Ob meni

Kinoatelje med 2. in 15. decembrom 2021 pripravlja multimedijsko razstavo By My Side/ Ob meni/ Accanto a me, ki bo na ogled v prostorih Carinarnice v Novi Gorici in Trgovskega doma v Gorici.

Gre za multimedijsko raziskavo o sledeh, ki jih meja trajno zariše v krajino in življenje prebivalcev štirih evropskih mest – Belfast, Berlin, Mostar in Nikozija, in katerima se sedaj pridružujeta še Nova Gorica ter Gorica. Avtorja razstave sta Simon Brunel in Nicolas Pannetier, člana berlinske organizacije Atelier Limo.

V sklopu projekta bo 2. decembra 2021 ob 18.30 v Trgovskem domu v Gorici potekalo javno srečanje z arhitektom in raziskovalcem meja Simonom Brunelom (Atelier Limo), na katerem bomo premišljevali o različnih oblikah meja, ki zaznamujejo izbrana mesta. 3. decembera 2021 pa se bo ob 18.30 v prostorih Carinarnice v Novi Gorici odvila otvoritev razstave mladih raziskovalnih umetnikov, ki v multimedijski postavitvi predstavljajo svoje raziskave obmejnih specifik Gorice in Nove Gorice.

V sklopu multimedijskega projekta umetnika Jakoba Koncuta pozivamo prebivalce in obiskovalce obeh Goric na portretno fotografiranje, iz katerega bo umetnik s pomočjo umetne inteligence sestavil skupinski portret. Vabljeni 20. novembra med 10.00 in 16.00 v Xcenter (Delpinova 20, Nova Gorica) in 21. novembra med 10.00 in 16.00 na sedež Kinoateljeja (Travnik 38, Gorica).

Več o projektu.

Mostra multimediale Accanto a me

Tra il 2 e il 15 dicembre 2021, il Kinoatelje proporrà la mostra multimediale By My Side / Ob meni/ Accanto a me, che sarà allestita presso la Carinarnica a Nova Gorica e il Trgovski dom a Gorizia.

La mostra è il frutto di una ricerca multimediale sulle tracce che il confine segna permanentemente nel paesaggio e nella vita degli abitanti di quattro città europee – Belfast, Berlino, Mostar e Nicosia, e alle quali ora si affiancano anche Nova Gorica e Gorizia. Gli autori della mostra sono Simon Brunel e Nicolas Pannetier, membri dell'organizzazione berlinese Atelier Limo.

Nell'ambito del progetto, il 2 dicembre 2021 alle 18.30 presso il Trgovski dom a Gorizia si terrà un incontro con l'architetto e ricercatore dei confini Simon Brunel (Atelier Limo), dove parleremo sulle diverse forme di confini che caratterizzano le suddette città. Il 3 dicembre 2021 alle 18.30 presso la Carinarnica a Nova Gorica (ex valico San Gabriele), invece, si terrà l'inaugurazione della mostra dei giovani artisti di ricerca che presenteranno il loro studio sulle specificità di confine tra Nova Gorica e Gorizia in forma di un'installazione multimediale.

Nell'ambito del progetto multimediale dell'artista Jakob Koncut, invitiamo i residenti e i visitatori di Gorizia e Nova Gorica a partecipare alla realizzazione di un ritratto fotografico. Usando l'intelligenza artificiale, l'artista comporrà un ritratto unico formato da tutti i ritratti scattati agli abitanti delle due città. Siete invitati a partecipare alla sessione fotografica in qualsiasi momento il 20 novembre tra le 10.00 e le 16.00 presso l'Xcenter (Delpinova 20, Nova Gorica) e il 21 novembre tra le 10.00 e le 16.00 presso la sede del Kinoatelje (Piazza della Vittoria 38, Gorica).

Maggiori informazioni sul progetto.

Večer, posvečen Francu Giraldiju

Združenje Hiša filma, v sodelovanju s Kinoateljejem ter Nacionalnim združenjem Furlanija-Julijska krajina in Dalmacija, vabi na večer, posvečen režiserju, scenaristu in filmskem kritiku Francu Giraldiju.

Čakamo vas v torek, 16. novembra, ob 18. uri v mediateki Ugo Casiraghi v Gorici za predstavitev knjige La trilogia istriana nel cinema di Franco Giraldi Alessandra Cuka. Za tem bo v goriškem Kinemaxu ob 20.30 sledila projekcija filma Un anno di scuola Franca Giraldija.

Več o dogodku.

 

Serata dedicata a Franco Giraldi

L’Associazione Palazzo del Cinema, in collaborazione con il Kinoatelje e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, vi invita a una serata dedicata al regista, sceneggiatore e critico cinematografico Franco Giraldi.

Vi aspettiamo martedì 16 novembre, alle 18.00, in mediateca Ugo Casiraghi a Gorizia per la presentazione del libro La trilogia istriana nel cinema di Franco Giraldi di Alessandro Cuk. Presso il Kinemax Gorizia seguirà alle 20.30 la proiezione del film Un anno di scuola di Franco Giraldi.

Maggiori informazioni sull'evento.

Filmska delavnica za najmlajše

V soboto, 13. novembra, ob 10.00 vabljeni v Izolo na dvojezično filmsko delavnico za najmlajše. Na njej bodo otroci spoznali animirani film Povodni mož režiserke Katarine Nikolov in ljudsko pravljico, ki jo je navdihnila. Filmska vsebina jim bo ponudila priložnost za razmišljanje o temeljni vrednoti, družini, in o čustvenem doživljanju dogajanja. Dogodek je del čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji in nastaja v sodelovanju KinoateljejaZavoda Otok in Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola. Vabljeni!

Laboratorio cinematografico per bambini

Sabato 13 novembre alle 10.00 siete invitati ad Isola a partecipare al laboratorio cinematografico bilingue per bambini. I bambini scopriranno il corto d’animazione Povodni mož della regista Katarina Nikolov e il racconto popolare che l'ha ispirata. Il contenuto del film offrirà loro l'opportunità di riflettere sui valori fondamentali, la famiglia, e sulle esperienze emotive. L'evento fa parte del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione ed è il frutto della collaborazione tra il Kinoatelje, l'Iistituto Otok e la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.