SLOITA


header

17/2021

Multimedijska razstava Ob meni

V četrtek, 2. decembra, ob 18.30 v Trgovskem domu v Gorici se bo odvila otvoritev multimedijske razstave By My Side/ Ob meni/ Accanto a me. Ob tej priložnosti bo potekalo tudi javno srečanje z avtorjem omenjene razstave Simonom Brunelom, članom berlinske organizacije Atelier Limo, ter mladimi mladi umetniki, raziskovalci in arhitekti, ki so pod kuratorstvom Eve Kraljič, opravili raziskavo meje med Goricama.

Novinarka Ines Lakovič je v tandemu s filmarjem Urbanom Koširjem nadaljevala avdiovizualno raziskavo, v kateri ugotavlja vlogo vidnih in nevidnih meja med mestoma skozi pričanja njunih prebivalcev. Jakob Koncut v projektu Making of #borderlessbaby preizprašuje odpiranje čezmejnega prostora in grajenje skupnosti skozi portretno fotografijo ter uporabo umetne inteligence kot orodja za združevanje nezdružljivega. Marco Trost se je osredotočil na impresije iz časa covida, ko je meja med mestoma ohromila stike in vsakdan njunih prebivalcev. Saša Mrak je k projektu pristopil z bolj subtilnim pogledom in z uporabo 360 stopinjske kamere raziskoval neuradne, v naravi utrjene prehode med državama. Arhitektki Valentina Stincone in Nika Vidovič pa mejo raziskujeta skozi grafični prikaz spreminjanja le te skozi čas ter fotografsko raziskavo fizičnih preprek in struktur, ki še danes kažejo na razdeljenost urbanega območja dveh Goric.

Vabljeni!

Mostra multimediale Accanto a me

Giovedì 2 dicembre alle 18.30 presso il Trgovski dom a Gorizia si terrà l’inaugurazione della mostra multimediale By My Side/ Ob meni/ Accanto a me. In quest’occasione ci sarà un incontro con l’autore della mostra Simon Brunel, membro del dell’Atelier Limo di Berlino, e i giovani artisti, ricercatori e architetti che hanno svolto la ricerca del confine tra le due Gorizie, curata da Eva Kraljič.

Assieme al videomaker Urban Košir, la giornalista Ines Lakovič ha continuato ricerca audiovisiva, in cui ha cercato di identificare il ruolo dei confini visibili ma anche quelli invisibili tra le città attraverso le testimonianze dei suoi abitanti. Nel progetto Making of #borderlessbaby, Jakob Koncut riflette sull'apertura dello spazio transfrontaliero e sulla costruzione delle comunità attraverso la fotografia di ritratto e l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento per unire l'incompatibile. Marco Trost si è soffermato sulle impressioni dei tempi del covid, quando il confine tra le due città ha paralizzato i suoi abitanti impedendogli i contatti e lo svolgimento della quotidianità. Saša Mrak ha aderito al progetto con una visione più sottile e, utilizzando una telecamera a 360 gradi, ha esplorato i valici tra i due paesi non ufficiali e formatisi nella natura. Le architette Valentina Stincone e Nika Vidovič esplorano, invece, il confine attraverso una rappresentazione grafica dei suoi mutamenti nel tempo e attraverso uno studio fotografico di ostacoli fisici e strutture che mostrano ancora la divisione dell'area urbana tra le due Gorizie.

Vi aspettiamo numerosi.

Projekciji filma Nekoč so bili ljudje

Kinoatelje v okviru projekta Vračanja: Čas vojne, čas miru, ki ga vodi Slovenski klub v sodelovanju s številnimi partnerji, pripravlja projekcije slovenskega filma v osrednjih kinematografih dežele Furlanije-Julijske krajine.

V decembru nas tako čaka projekcija celovečernega filma Gorana Vojnovića Nekoč so bili ljudje (2020), ki bo na ogled v ponedeljek 6. decembra ob 20.30 v goriškem Kinemaxu in 14. decembra ob 20.30 v tržaškem kinu Ariston. Ob tej priložnosti v Gorico prihaja v goste režiser filma Goran Vojnović, v Trstu pa bomo gostili igralca Francesca Borchija, enega izmed dveh glavnih protagonistov omenjenega filma. Film je opremljen z italijanskimi podnapisi.

Film je bil posnet na več lokacijah v Sloveniji, tudi na tromeji, in v očarljivem starem delu mestnega jedra Gorice, v ulici Raštel.

Več o filmu.

 

Priezione del film Once were humans

Il Kinoatelje nell’ambito del progetto Ritorni: Tempo di guerra, tempo di pace, guidato dall’associazione Slovenski klub in collaborazione con numerosi partner, organizza delle proiezioni di film sloveni nelle principali sale cinematografiche in Friuli-Venezia Giulia.

A dicembre si prospettano le proiezioni del film Once were humans (2020) di Goran Vojnović. Gli eventi cinematografici si terranno lunedì 6 dicembre 2021 alle 20.30 al Kinemax di Gorizia e il 14 dicembre 2021 alle 20.30 al cinema Ariston di Trieste. Per l'occasione vedremo come ospite durante l’evento di Gorizia il regista del film Goran Vojnović, a Trieste ospiteremo invece l'attore Francesco Borchi, uno dei due principali protagonisti del suddetto film. Il film verrà proiettato con sottotitoli in italiano.

Il film è stato girato in diverse località della Slovenia, compreso il Monte Forno, e nel suggestivo centro storico di Gorizia, in via Rastello.

Maggiori informazioni sul film.

 

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.