SLOITA


header

1/2022

Predstavitev filmskih poklicev

Kinoatelje v sklopu projekta GoNGlab in v sodelovanju s Filmšulo pripravlja serijo odprtih srečanj, na katerih želi publiki  predstaviti zanimiv svet filmskih poklicev. Na prvem srečanju v torek, 8. februarja, ob 18.00 v mediateki Ugo Casiraghi v Gorici nam bo gost Ivan Antić predstavil dva filmska poklica, vezana na zvok in glasbo. Pobliže bomo spoznali delo, naloge in opremo oblikovalca zvoka ter tonskega snemalca.

V pričakovanju torkovega srečanja vas vabimo, da si na tej povezavi ogledata posnetka, nastala v okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji in Kinoateljejevega izobraževalnega projekta Imaginarij filma ob zvoku, kjer sta v kratkem predstavljena prav omenjena poklica.

Napovedujemo: naslednje srečanje, kjer se bomo pogovarjali o tematiki avtorskih pravic, nas čaka 15. marca, prav tako ob 18.00 v mediateki Ugo Casiraghi v Gorici. Več sledi kmalu.

Presentazione delle professioni cinematografiche

Nell'ambito del progetto GoNGlab e in collaborazione con la Filmšula, il Kinoatelje sta preparando una serie di incontri aperti in cui vuole presentare al pubblico l’interessante mondo delle professioni cinematografiche. Durante il primo incontro martedì 8 febbraio, alle 18.00 presso la Mediateca Ugo Casiraghi a Gorizia, l’ospite Ivan Antić presenterà due professioni cinematografiche legate al suono e alla musica. Conosceremo meglio il lavoro, i compiti e le attrezzature del sound designer tecnico del suono.

In attesa dell'incontro di martedì, vi invitiamo a visionare su questo link due videoclip, creati nell'ambito del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione e del progetto educativo proposto dal Kinoatelje Immaginare con i suoni, che presentano brevemente queste due professioni.

Annunciamo: il prossimo incontro, dove tratteremo il tema dei diritti d'autore, ci aspetta il 15 marzo, sempre alle 18.00, presso la Mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia. Ulteriori informazioni seguiranno a breve.

Mala šola kulturnega menedžmenta

V sodelovanju z Motovilo, Centrom za kreativnost in EPK Nova Gorica/Gorizia GO 2025 pripravljamo program usposabljanja za predstavnike organizacij s področja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev.

Program je sestavljen iz treh seminarjev in praktičnih delavnic na temo finančnega menedžmenta, razvoja občinstev in komuniciranja ter zaključnega študijskega obiska. Glavni namen je strokovno izpopolnjevanje, širjenje nabora specifičnih kompetenc za delo v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih ter spodbujanja partnerskega mreženja udeleženih organizacij na lokalni, nacionalni ter čezmejni (SI–IT) ravni.

Srečanja so predvidena 8. marca, 5. ter 12. aprila v Xcentru v Novi Gorici. V kratkem bodo odprte prijave in bodo objavljene dodatne informacije.

Scuola di management culturale

In collaborazione con l’istituto Motovila, il Centro per la creatività e la Capitale europea della cultura Nova Gorica / Gorizia GO 2025, stiamo preparando un programma di formazione per rappresentanti delle organizzazioni nel campo dei settori culturali e creativi.

Il programma consiste in tre seminari e workshop pratici sul management finanziario, lo sviluppo del pubblico, la comunicazione e di una visita di studio finale. Lo scopo principale è lo sviluppo professionale, che consente di ampliare le competenze specifiche per il lavoro nei settori culturali e creativi nonché quello di promuovere il networking di partnership delle organizzazioni partecipanti a livello locale, nazionale e transfrontaliero (SI-IT).

Gli incontri sono previsti per l’8 marzo, 5 e 12 aprile presso l’Xcenter a Nova Gorica. A breve verranno aperte le iscrizioni e seguiranno ulteriori notizie.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.