SLOITA


header

6/2022

VZHOD/ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025

Včeraj je bil na novinarski konferenci v Trstu predstavljen večletni projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025, ki bo preko gibljivih podob raziskoval življenje ob slovensko-italijanski meji.

Prve aktivnosti projekta predstavljajo filmsko retrospektivo in simpozij, ki se bo odvijal od 9. do 16. maja 2022 v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Trstu in v središče diskusije postavil Trst. To strateško mesto v boju za severnojadransko mejo zaznamujejo problematični odnosi med zavezniki na Vzhodu in Zahodu ter retorika hladne vojne. Obeta se kopica filmskih projekciji in srečanj s priznanimi zgodovinarji, sociologi in filmskimi publicisti, ki bodo skozi medij filma premišljevali o burni skupni zgodovini tega prostora.

Projekt nastaja v s podporo dežele Furlanije-Julijske krajine in sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije ter Italije pa tudi širšega prostora in je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Majske aktivnosti organizirajo Kinoatelje, Slovenska kinoteka in tržaška La Cappella Underground v sodelovanju z evropskim projektom CBA TRIESTE - Kinematografska bitka za Jadran: filmi, meje in tržaška kriza (H2020 MSCA), ki ga vodi dr. Dunja Jelenković, raziskovalka na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah.

Preberi več.

ORIENTE/OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025

Ieri durante la conferenza stampa a Trieste è stato presentato il progetto pluriennale ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025 che attraverso la multiforme prospettiva delle immagini in movimento esplorerà ciò che è stata la vita sul confine italo-sloveno.

Le prime attività in programma troviamo il convegno e la retrospettiva che si svolgeranno dal 9 al 16 maggio 2022 a Ljubljana, Nova Gorica, Gorica e Trieste e si concentreranno sulla città di Trieste. Questo strategico crocevia nella lotta per il confine dell'Alto Adriatico è stato segnato dai rapporti problematici tra gli Alleati d’Oriente e d’Occidente e dalla retorica della Guerra Fredda. Si prospettano numerose proiezioni cinematografiche e incontri con storici, sociologi e pubblicisti cinematografici rinomati che rifletteranno sulla turbolenta storia comune di quest'area attraverso il mezzo del cinema.

Il progetto si sta sviluppando con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e grazie ad una fitta rete di partner dalla Slovenia, Italia e altrove e fa parte del programma della Capitale Europea della Cultura Go! 2025. La programmazione di maggio è curata dal Kinoatelje, La Cappella Underground e Slovenska kinoteka in collaborazione con il progetto europeo CBA TRIESTE - Cinematographic Battle for the Adriatic: Films, Borders and the Trieste Crisis (H2020 MSCA - Università Ca' Foscari di Venezia) di Dunja Jelenković.

Maggiori informazioni.

Cikel slovenske filmske klasike

Vabljeni na drugo projekcijo v sklopu cikla restavriranih in digitaliziranih filmov slovenske klasike z italijanskimi podnapisi, ki jih Kinoatelje pripravlja v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom.

21. aprila bodo filmsko platno razsvetlile podobe še enega Štigličevega filma, komedije Tistega lepega dne (1962), nastalega po literarni predlogi istoimenske novele pisatelja Cirila Kosmača. To bo tudi premierna projekcija restavrirane kopije v italijanskem prostoru. Zgodba je postavljena v primorsko vas, ki je med obema vojnama spadala pod Italijo. Štiglic si je kot glavno filmsko prizorišče izbral Podnanos, slikovito vasico v zgornji Vipavski dolini pod obronki Nanosa.

28. aprila se obeta še film Sedmina (1969) režiserja Matjaža Klopčiča. Več o dogodku.

Ciclo di classici del cinema sloveno

Invitati al secondo appuntamento delle proiezioni dei classici del cinema sloveno restaurati, digitalizzati e con i sottotitoli in italiano, che il Kinoatelje organizza in collaborazione con il Centro cinematografico sloveno.

Il 21 aprile ci attende un altro film di France Štiglic, la commedia Quella bella giornata (Tistega lepega dne, 1962), basata sull'omonimo romanzo dello scrittore sloveno Ciril Kosmač. Sarà anche la prima proiezione in Italia della versione restaurata del film. La storia è ambientata in un villaggio del Litorale sloveno caduto sotto l'Italia tra le due guerre mondiali. Štiglic ha scelto, come location, Podnanos, un pittoresco villaggio nell'alta valle del Vipacco situato sotto le pendici del Nanos.

 Il 28 aprile, invece, troviamo in programma il film La festa del funerale (Sedmina, 1969) del regista Matjaž Klopčič. Leggi di più.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.