SLOITA


header

8/2022

Izobraževanje za mlade na področju multimedijskega izražanja

Kinoatelje v sodelovanju s Slov.I.K-om in Mladinskim domom v maju pripravlja 3 brezplačna predavanja na temo multimedijskega izražanja. Na ta način se želi spodbujati tiste specifične sposobnosti in veščine, ki bodo pomagale posameznikom pri aktivnem udejstvovanju v slovenski narodnostni skupnosti in obenem pri iskanju (samo)zaposlitve. 

Prva dejavnost je predvidena 23. maja med 16.00 in 19.00. Načrtuje se spletni seminar z naslovom Videospot kot kratki film, katerega bo vodil Matevž Jerman. Na srečanju se bo skozi predstavitev avtorske prakse razkrilo produkcijska in idejna ozadja za različnimi videospoti, pod katere se podpisuje Matevž Jerman.

Za tem pa sledi še druga dejavnost, ki je načrtovana v dveh delih, 25. in 27. maja od 15.00 do 19.00 na sedežu Slov.I.K.a, kjer bo Žiga Dornik poslušalcem razkril kako posneti promocijski film. Udeleženci bodo preko praktičnih vaj in predavanj pridobili znanja in veščine, kako posneti film s pametnim telefonom.

Več o predavanjih, predavateljih in modulih za prijave.

Formazione per i giovani sull'uso dei multimedia

A maggio, il Kinoatelje in collaborazione con lo Slov.I.K e il Mladinski dom sta organizza 3 seminari  gratuiti sull’uso dei mezzi multimediali. I workshop a sfondo formativo sono mirati a promuovere quelle abilità specifiche che aiutano il singolo a partecipare attivamente nella comunità e allo stesso tempo gli forniscano un vantaggio nel mercato del lavoro.

La prima attività è prevista per il 23 maggio dalle 16.00 alle 19.00. Si prospetta il webinar Videoclip come un cortometraggio condotto da Matevž Jerman. Durante l'incontro, attraverso la presentazione della pratica dell'autore, verranno svelati la produzione e le basi concettuali dei vari videoclip dei quali troviamo come autore Matevž Jerman.

A seguire troviamo un altro workshop che verrà svolto in due parti, il 25 e 27 maggio dalle 15.00 alle 19.00 presso la sede dello Slov.I.K., dove Žiga Dornik spiegherà al pubblico come realizzare un film promozionale. I partecipanti acquisiranno conoscenze e abilità su come realizzare un film con uno smartphone attraverso esercizi pratici e lezioni frontali. I workshop si terranno in sloveno.

V Izolo prihaja Kino Otok – Isola Cinema

Med 1. in 5. junijem 2022 se v Izolo vrača Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema, katerega koproducent je tudi Kinoatelje. Festivalski program svežega neodvisnega avtorskega filma zajema okrog 80 celovečernih in kratkih filmov, številne projekcije pa bodo potekale ob prisotnosti filmskih ustvarjalcev.

Na programu lahko najdemo tudi najnovejša filma dveh preteklih prejemnikov nagrade Darko Bratina. 3. 6. bosta Mario Brenta in Karine de Villers predstavila njun film Otoki (Islands, 2021), naslednji dan pa bo publika lahko uživala v filmu Območje brez signala (Područje brez signala, 2021), pod katerega se podpisuje Dalibor Matanić.

Na Letnem kinu bodo 1. 6. zaživele podobe filma Izginjanje (Verschwinden, r. Andrina Mračnikar, 2022), ki raziskuje družbenopolitično zgodovino in sodobnost dvojezične avstrijske Koroške, kjer slovenskega jezika v javnih prostorih že dolgo ni več slišati. 4. 6. pa ne zamudite poklonu Pasoliniju, ko bodo platno razsvetlile podobe filma Zborovanja v ljubezni (Comizi d'amore, 1964) Pier Paola Pasolinija.

Ne spreglejte niti zanimivega strokovnega programa Pro otok, programa Podmornica, ki je namenjen otrokom in mladim, ter bogatega programa kratkih filmov Vido na plaži, kjer bo prikazan zadnji film našega prijatelja in sodelavca Jana Devetaka, Srečko (2021).

Vabljeni.

Ritorna ad Isola in festival Kino Otok – Isola Cinema

Dal 1° al 5 giugno 2022 torna ad Isola il Festival internazionale “Kino Otok – Isola Cinema”, del quale il Kinoatelje rimane uno dei coproduttori. Il programma del festival resta tradizionalmente dedicato alle fresche produzioni del cinema indipendente d'autore, e comprende un'ottantina di lungometraggi e cortometraggi.

In programma anche gli ultimi film di ben due registi che in passato hanno ricevuto il Premio Darko Bratina. Il 3 giugno Mario Brenta e Karine de Villers presenteranno il loro film Isole (2021), e il giorno successivo il programma prevede il film The Last Socialist Artefact (Područje brez signala, 2021) di Dalibor Matanić.

Il programma dell’Open-Air Cinema propone tra l’altro, il 1° giugno, anche il film Disappearing (Verschwinden, 2022) di Andrina Mračnikar, che esplora l’aspetto sociopolitico di ieri e oggi della regione della minoranza slovena in Carinzia, dove la lingua slovena è ormai completamente assente dalle istituzioni pubbliche. Il 4 giugno non perdetevi l'omaggio a Pasolini, quando sullo schermo prenderanno vita le immagini del film Comizi d'amore (1964) di Pier Paolo Pasolini.

Non perdetevi l'interessante programma professionale Pro otok, il programma Sottomarino dedicato a bambini e ragazzi, e il ricco programma di cortometraggi Video on the beach, dove verrà proiettato l'ultimo film Srečko (2021) del nostro amico e collaboratore Jan Devetak.

Ci vediamo ad Isola.

VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025

Uspešno se je zaključil prvi simpozij in retrospektiva večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025, ki se je med 9. in 16. majem odvil v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Trstu. V osmih dneh je bilo prikazanih preko 8 celovečernih in dokumentarnih filmov ter preko 30 kratkih filmov oz. filmskih obzornikov, s katerimi smo poskušali razumeti zapleteno zgodovinsko obdobje našega teritorija med leti 1945 in 1954. Posebnost programa je bil vpogled na tedanje dogajanje tako iz italijanske kot tudi jugoslovanske perspektive, pri tem pa so nam zgodovinski ter družbeni kontekst pomagali bolje razumeti številni mednarodno priznani zgodovinarji, filmski kritiki in sociologi. Projekt se bo sedaj usmeril v raziskovalne dejavnosti, ki bodo predstavljene v prihodnjem letu.

Vabljeni k ogledu fotografskih utrinkov dogajanja preteklega tedna in prebiranju medijskih člankov.

ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025

Si è concluso con successo il primo convegno e retrospettiva del progetto pluriennale ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025, svoltosi dal 9 al 16 maggio a Lubiana, Nova Gorica, Gorizia e Trieste. In otto giorni sono stati proiettati oltre 8 lungometraggi e documentari e oltre 30 cortometraggi ovvero cinegiornali, tramite i quali abbiamo cercato di comprendere il complesso periodo storico del nostro territorio tra il 1945 e il 1954. La particolarità del programma era di vedere come trattavano degli eventi sia dal punto di vista italiano che jugoslavo. A comprendere meglio il contesto storico e sociale dell’epoca, invece, ci hanno aiutato numerosi storici, critici cinematografici e sociologi di riconosciuti a livello internazionale. Il progetto si concentrerà ora sulle attività di ricerca che verranno presentate il prossimo anno.

Siete invitati a visualizzare le fotografie degli eventi della scorsa settimana e qui, invece, potete leggere gli articoli dei media.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.