SLOITA


header

11/2022

Nagrado Darko Bratina 2022 prejme Helke Misselwitz

Prejšnji teden smo na novinarski konferenci razglasili prejemnico nagrade Darko Bratina 2022. Ponosni smo, da triindvajseto nagrado, ki jo Kinoatelje podeljuje na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji / Omaggio a una visione, bo letos prejela nemška režiserka Helke Misselwitz.

Vznemirljivi filmski opus Helke Misselwitz deluje kot nekakšna kronika obdobja pred padcem berlinskega zidu in vsemu, kar je sledilo v življenju prebivalcev Nemške demokratične republike. Avtorica je dokumentirala ključne družbene in politične spremembe države, ki ne obstaja več. Njeni dokumentarni in igrani filmi kažejo redko toplino in skrb za vsakogar, ki se pojavi pred kamero. So humanistični eseji o življenju in ljubezni, hkrati pa govorijo o perečih vprašanjih prisotnosti meja, rasizmu, neenakosti žensk v socialističnem režimu, iskanju nacionalne identitete in zagatah delavskega razreda v kapitalistični družbi. V gibljive podobe ganljivo ujame krhkost in veličino človeka, ki se nenehno sooča s težo vsakdanjega življenja in bremeni zgodovine.

Letošnja festivalska edicija, ki nastaja v tesnem sodelovanju s številnimi partnerskimi institucijami in poleg retrospektive del nemške režiserke ponuja še mnogo drugih raznovrstnih vsebin, bo zaživela med 16. in 22. oktobrom v Gorici, Novi Gorici, Trstu, Izoli, Špetru, Vidmu in Ljubljani.

Več o Helke Misselwitz.

Il Premio Darko Bratina 2022 va a Helke Misselwitz

Durante la conferenza stampa della settimana scorsa abbiamo annunciato la vincitrice del Premio Darko Bratina 2022. Siamo lieti di comunicare che il 23° premio che il Kinoatelje conferisce durante il festival transfrontaliero Omaggio a una visione / Poklon viziji verrà consegnato alla regista tedesca Helke Misselwitz.

Le opere di Helke Misselwitz, piene di fascino, sono una cronaca degli anni che precedevano la caduta del muro di Berlino e di tutto ciò che ne seguì nella Repubblica Democratica Tedesca. Misselwitz ha documentato i cruciali mutamenti sociali e politici di un Paese che non esiste più. I suoi documentari e i film di finzione rivelano un calore umano raro ed un'attenzione particolare nei confronti di chiunque si offre alla macchina da presa. Sono saggi umanistici sulla vita e sull'amore e, allo stesso tempo, parlano di questioni pressanti come l’esistenza dei confini, del razzismo, la disuguaglianza delle donne sotto il regime socialista, la ricerca di un'identità nazionale o le difficoltà della classe operaia in una società capitalista. Nel suo obiettivo riesce a catturare con emozione la fragilità e la grandezza degli esseri umani che si confrontano con il peso della vita quotidiana e della storia.

L'edizione 2022 del festival, che viene realizzato in stretta collaborazione con innumerevoli partner e andrà ad offrire oltre alla retrospettiva dei lavori della regista tedesca anche molti altri contenuti, prenderà vita dal 16 al 22 ottobre a Gorizia, Nova Gorica, Trieste, Isola, San Pietro al Natisone, Udine e Lubiana.

Maggiori informazioni su Helke Misselwitz.

Mladinski filmski tabor

Vse mlade med 10. in 18. letom starosti, ki bi si želeli pobliže spoznati, kako v celoti nastane pravi film, vabimo, da se nam pridružijo na Mladinskem filmskem taboru v Novi Gorici, ki bo potekal med 14. in 19. avgustom. S projektom Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana že 11 let stremita k širjenju filmske kulture med mladimi skozi izkušnjo filmskega ustvarjanja, ki sočasno spodbuja njihovo kreativno in kritično razmišljanje v inovativnem učnem okolju. Na voljo je še nekaj prostih mest. Za udeležbo niso potrebna predznanja. Več o pobudi.

Filmi, nastali na lanski ediciji.

Campus cinematografico per i giovani

Tutti i giovani tra i 10 ei 18 anni che desiderano scoprire come si realizza un vero film, sono invitati a unirsi a noi al Capmpus cinemtografico di Nova Gorica, che si svolgerà dal 14 al 19 agosto. Con il progetto avviato 11 anni fa, il Kinoatelje e la Fondazione Silvan Furlan si impegnano a diffondere la cultura cinematografica tra i giovani attraverso un'esperienza che allo stesso tempo promuove sia il loro pensiero creativo che quello critico in un ambiente di apprendimento innovativo. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per partecipare non servono conoscenze o esperienze previe di alcun tipo nell’ambito del cinema. Maggiori informazioni sull'iniziativa.

I corti realizzati la scorsa edizione.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.